121 kolekcií

24. 05. 2019  ·  Zuzana Koblišková  ·  37 diel
Vo svojom živote vytvoril obrovské množstvo fascinujúcich návrhov, koláží a asambláží, ktoré zostávajú asi najvernejšími ilustráciami jeho vlastných predstáv. To, že už vo forme návrhu vždy uprednostňoval vrstvenie ...
20. 07. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  48 diel
„Svet je vyvážený, počnúc geometriou atómu a končiac geometriou vesmíru. Geometrický systém zväzuje hmotu i ducha, je organický, priamočiary, harmonický, a preto krásny. Vyváženosť atómu i celého vesmíru je podmienená a ...
05. 06. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  114 diel
Masa vody skrotená tonami betónu. Stovky drobných postáv loziacich po ozrutnej konštrukcii ako mravce. Umelý sútok riek tvoriaci nové pobrežia a hlbiny, ktoré boli kedysi lúkami. Viera v inžiniersky výpočet, deliaci krehkú rutinu vodnej ...
22. 07. 2020  ·  lab.SNG  ·  44 diel
K horúcemu letu patrí aj túžba uniknúť z rozpálených ulíc niekam na palubu lode. Vietor vo vlasoch, pazvuky čajok a chladivý modrý horizont, to je ono. Obrazom nasiaknutým letnou atmosférou neraz dominuje loď ako symbol slobody, oddychu a hedonizmu. ...
29. 05. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  66 diel
„Pre umelca je ťažké hovoriť o umení. Môže ho iba tvoriť. A musí to robiť zodpovedne, lebo svojím umením vydáva svedectvo o tom, čo je pre neho pravda a krása.“[1]   Ester Šimerová-Martinčeková (rod. Fridriková) je ...
28. 04. 2020  ·  Kamila Paceková  ·  107 diel
Región Spiš sa vyznačuje nielen prekrásnou a veľmi pestrou prírodou, ale aj neobyčajnou hustotou a kvalitou umelecko-historických pamiatok, zvlášť z obdobia gotiky. Nikde inde v Európe sa podobné vojenské a sakrálne pamiatky nezachovali v takom ...
27. 05. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  39 diel
„Chýba nám pokora, strašne chýba a tak nám ju treba. Sme príliš sebavedomí a nemáme byť prečo. Ak sme sebavedomí preto, že sme ľudské bytosti, máme mať všetky ľudské cnosti. A teda aj pokoru.“ Vincent Hložník Estetika ...
28. 05. 2020  ·  lab.SNG  ·  166 diel
„Najdôležitejšie pre ľudskú spoločnosť nie je dekoratívno–ozdobné výtvarné umenie, ale umenie humanisticko-spoločensky angažované, ktoré učí ľudí vidieť a prežívať svet novšie a mravnejšie a ktoré je v tomto zmysle slobodné a pokrokové!" – Július Koller, Univerzálne Futurologicko-socialistické Oslobodenie, ...
07. 05. 2020  ·  Vladimíra Büngerová  ·  24 diel
„Kritici si na Júliinej práci najviac cenia to, že vždy vychádza zo základného princípu keramickej tvorby – je verná hrnčiarskemu kruhu. Dobré remeslo považuje za základ dobrej tvorby. Neobchádza to, čo je na práci s hlinou ťažké a ...
23. 04. 2020  ·  Peter Tajkov  ·  56 diel
Košice prešli po druhej svetovej vojne výraznou premenou, podobne ako mnoho iných miest na Slovensku. Z multikultúrneho centra regiónu, spájajúceho stredovekú atmosféru so svojráznou perifériou sa postupne stala industriálna aglomerácia ...
26. 03. 2020  ·  Petra Maláková  ·  54 diel
Princíp umeleckej tvorby s nájdenými predmetmi každodennej potreby alebo dokonca s odpadom, je známy už viac než sto rokov. S nástupom dynamického 20. storočia začali avantgardní umelci posúvať hranice „prijateľného“, zahŕňať dovtedy ...
23. 03. 2020  ·  Miroslav Kleban  ·  40 diel
„Zem podkarpatoruská je zemí kontrastů. Dnes, ve dvacátém roce trváni československé republiky, už to dávno není temný kout, Asie za Košicemi, neznámy útes, na němž ztroskotáte a živoříte ve věčné nostalgii, v nikdy ...
23. 03. 2020  ·  Vladimíra Büngerová  ·  49 diel
Tak dnes v Bratislave vidieť neobyčajný zjav, že v socialistickej krajine obsadenej sovietskymi vojskami sa koná výstava, ktorá pravdaže protirečí všetkým normám marxisticky determinovateľnému „socialistickému realizmu“. Jürgen Weichardt, ...
13. 03. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  106 diel
Ak o Ladislavovi Vychodilovi hovoríme ako o zakladateľovi profesionálnej scénografie v slovenskom divadelníctve, tak Ludmilu Purkyňovú (1928 – 1990) môžeme označiť za rovnako dôležitú zakladateľskú osobnosť kostýmového ...
20. 02. 2020  ·  lab.SNG  ·  62 diel
Sovietsky socializmus sa pokúšal o kompletne racionálnu spoločnosť. Elektrifikácia a nové priemyselné technológie predstavovali na začiatku 20. storočia oslobodzujúcu silu, ktorá vyvedie pracujúci ľud z chudoby, negramotnosti a nerovnosti. Na prichádzajúci ...
16. 12. 2019  ·  lab.SNG  ·  39 diel
Ešte predtým, ako sa stal akademickým sochárom, začal Vladimír Kompánek maľovať, a to najmä zásluhou svojho profesora kreslenia na gymnáziu v Žiline Stanislava Bíroša. K tejto svojej záľube sa neskôr s veľkým úspechom ...
07. 08. 2019  ·  Miroslava Maurery  ·  109 diel
Krajiny východu, ďaleké cesty a prísľub dobrodružstva ako z rozprávok Tisíc a jednej noci. Orient Expres s konečnou zastávkou v Istanbule, kedysi Konštantínopole, doviezol cestovateľov a dobrodruhov priamo k tureckému trhovisku, ktorého kulisou boli mešity, minarety, ...
02. 08. 2019  ·  Zuzana Koblišková  ·  57 diel
Hrad Devín stráži sútok riek Moravy a Dunaja už od nepamäti. Križovatka Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty predurčovala tomuto miestu rušné dejiny. Najstarší známy hrad na našom území má ako výtvarný motív ...