165 kolekcií

07. 01. 2016  ·  Martina Vyskupová  ·  24 diel
Pod pojmom „grafický kabinet“ alebo „kabinet gra­fík“ sa rozumie kabinetná zbier­ka diel na papierovej podložke — tlačí (niekedy aj kresieb). Kabinet bola malá, špeciálne zabezpeče­ná miestnosť, v ktorej predstavitelia aristokracie ale­bo ...
22. 12. 2015  ·  lab.SNG  ·  28 diel
Zima, zimné motívy a radovánky - takto ich v minulosti zaznamenali maliari, grafici a umeleckí fotografi na Slovensku.
17. 12. 2015  ·  Katarína Bajcurová  ·  48 diel
Komorná výstava Slovenskej národnej galérie z rokov 2010-2011 predstavila jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvomi vojnami, ale aj ...
18. 11. 2015  ·  lab.SNG  ·  28 diel
Skicár je v muzeálnom kontexte nenápadne exkluzívnym zbierkovým predmetom - nie je vonkoncom určený širokej verejnosti. Mohol by sa totiž pri používaní celkom zničiť. Ak sa dostane z depozitáru, tak obvykle roztvorený na vopred určenej dvojstrane (niekedy, ale ...
06. 11. 2015  ·  Myš v múzeu  ·  69 diel
Rozvoniavajúca klobása a nádych cukrovej vaty, krik detí z kolotoča miešajúci sa so spevom degustátorov burčiaku. Neodškriepiteľný dôkaz toho, že jeseň v mestách patrí jarmokom. Spolu s ponukou súčasných ...
26. 10. 2015  ·  lab.SNG  ·  930 diel
Vyhľadávanie podľa geometrických tvarov je interaktívna inštalácia v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Návštevník načrtne akýkoľvek tvar na dotykovú obrazovku a „vytiahne“ tak zo zbierkového fondu slovenských múzeí ...
13. 10. 2015  ·  Martina Vyskupová  ·  40 diel
Panovnícky portrét mal za úlohu reprezentovať legitímnosť moci jednotlivca a tradíciu, z ktorej sa odvodzovala. Poslaním umelcov bolo prostredníctvom tohto žánru zdôrazniť vladárovu výnimočnosť a politickú moc, v prípade ...
01. 10. 2015  ·  lab.SNG  ·  101 diel
Šport obsahuje množstvo situácií so špecifickými telesnými pózami, dramatickým napätím a silnými emóciami. Preto je atraktívnym námetom na figurálne kompozície, podobne ako klasické náboženské, pracovné, ...
01. 10. 2015  ·  Dušan Buran  ·  33 diel
Krv ako kultúrna kategória je na jednej strane spätá s ľudským telom, a teda životom (resp. smrťou), na strane druhej je predmetom rozličných literárnych, náboženských a sociálnych projekcií. A tak, ako si bez krvi nemožno predstaviť existenciu živého ...
18. 09. 2015  ·  lab.SNG  ·  26 diel
V žiadnej detskej izbe by nemal chýbať dobrý obraz. Nechajte výber na deti! Umelecké dielo k nám prehovára na rôznych úrovniach, či už ide o pôsobenie farieb, kompozíciu alebo zachytenie sveta. Kvalitné umelecké diela v detskej izbe môžu nielen ...
16. 09. 2015  ·  Zuzana Ludiková  ·  21 diel
Mnohovravnosť kvetinových a potravinových zátiší nekončí pri veľkolepej pastve očí. Zátišia vypovedajú aj o tom, čo sa dostávalo bežne na stôl. Sezónne potraviny sú zobrazené aj v stave ich konzervovania či skladovania. Často ...
12. 08. 2015  ·  lab.SNG  ·  23 diel
„Dá sa povedať, že baroková hudba vytvorila takmer všetky základné formy pre budúce obdobia. Vytvorila aj také, ktoré exkluzívny štýl klasicizmu nechal nepovšimnuté. Takmer každý skladateľ hudobnej moderny hľadal vo svojej tvorbe ...
04. 08. 2015  ·  Zuzana Ludiková  ·  34 diel
Ján Pálffy prvé obrazy do svojej zbierky kúpil v Bratislave v roku 1847 a 1850 (od zatiaľ bližšie neznámeho Friesa). Zveľaďovaním zbierky však narastal okruh a geografický rádius jeho akvizícií. Po prvých nákupoch u viedenského ...
15. 06. 2015  ·  lab.SNG  ·  48 diel
Leto je tematická kolekcia, ktorú pôvodne pripravila SNG pre špeciálne vydanie Denníka N a postupne ju dopĺňame o ďalšie diela. Venuje sa najteplejšiemu ročnému obdobiu a jeho rôznym podobám. Zbierka malieb, kresieb a fotografií približuje ...
05. 06. 2015  ·  lab.SNG  ·  26 diel
Na základe víťazného návrhu architekta Jána Svetlíka a za spoluúčasti celého radu sochárov a maliarov bol koncom 50-tych rokov realizovaný jeden z najostrejšie sledovaných stavebných počinov desaťročia u nás – pamätník ...
06. 05. 2015  ·  lab.SNG  ·  165 diel
Téme ľudového odevu sa vo svojej tvorbe venuje pozoruhodné množstvo slovenských maliarov, grafikov a fotografov. Jej atraktívnosť je však pochopiteľná – slovenské kroje sú nielen často plné vizuálne zaujímavých detailov a pútavých ...
06. 05. 2015  ·  lab.SNG  ·  103 diel
20. storočie bolo mimoriadne turbulentným obdobím. Zánik impérií, vznik národných štátov, súboj ideologických sfér vplyvu a rôzne formy totalitných vlád mali za následok neustálu atmosféru neistoty, hrozby a ...
18. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  72 diel
„Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou ...