Sv. Praxedis

Taliansky maliar z 1. polovice 17. storočia – pôvodné určenie, Simone Pignoni – autor predlohy

Na tejto nevšednej maľbe je spodobená svätá Praxedis, svätica žmýkajúca z látky krv, ktorú zbierala z rán martýrov kresťanskej viery. Sväticu stvárňovali umelci málo frekventovane pre jej menej častú úctu a tým obmedzenejší kult. V spálni kaštieľa v Kráľovej pri Senci mal prvý identifikovaný majiteľ Ján Pálffy obraz, súdiac podľa fotografií z prelomu 19. a 20. storočia, už značne premaľovaný. Tieňovaním bola potlačená viditeľnosť stekajúcej krv do nádoby, ktorej domaľovali aj veko, ako to vysvitlo pri reštaurovaní diela. Patetická reprezentácia ženskej postavy svätice súvisí predovšetkým s námetom, ale má aj štylistické súvislosti. Zaujímaná póza so zvláštnym natočením prezrádza kontakty s tvorbou florentského maliara Francesca Furiniho (1603–1646). Diagonálnym usporiadaním a neprirodzenou pózou vniesol maliar noblesu atraktívnemu modelu. Mäkké modelovanie sfumatom dokázal využiť na dosahovanie emotívnej tenzie. Príbuzné spracovanie námetu je známe v niekoľkých desiatkach takmer identických verzií (napr. Simone Pignoni Santa Práxedes - Museo del Louvre).

Najdoslovnejšia z nich v Ponce (Museo de Arte) je pripísaná florentskému maliarovi Simone Pignonimu. Pramene, ktorých prostredníctvom boli životopis a tvorba Pignoniho zostavené, neobsahujú konkrétny údaj o obraze svätice. V uchopení pózy sa opakuje v rozmernej a dokumentmi doloženej maľbe Dávid a Abigail, ktorá je v Pistoi (Caripit). Objavuje sa na nespočetných obrazoch redukovaných na polpostavy, ktoré reprezentujú rovnaký typ ženy v takmer identickej póze s obmieňanými atribútmi. Rozdiely medzi jednotlivými replikami Svätej Praxedis sú predovšetkým v maliarskom štýle. Mnohé z nich evidentne nevytvoril Pignoni sám a pripisujú sa jeho dielni. V rapídnejšom štýle, voľnejšie je podaná svätica aj na bratislavskej maľbe a je tiež zrejmou dielenskou replikou či kópiou.

datovanie:
miery: výška 92.2 cm, šírka 74.7 cm
výtvarný druh: maliarstvo
žáner: náboženský motív
v kolekciách:
materiál: plátno
technika: olej
značenie:
inštitúcia: Slovenská národná galéria, SNG
inventárne číslo: O 301
licencia: Creative Commons License voľné dielo