Reprodukcie

Na Webe umenia si môžete objednať reprodukcie
85 156 diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Služba tlače reprodukcií je nedostupná až do odvolania.
obnovení služby budeme informovať prostredníctvom informačných kanálov Webu umenia a SNG.
Digitálne reprodukcie na výskumné, edukačné a komerčné účely sú naďalej dostupné.

Digitálne Reprodukcie

Poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia.

V súvislosti s ochranou autorských práv Slovenská národná galéria neposkytuje digitálne reprodukcie chránených diel na všeobecné súkromné účely (dekorácia, dar apod.).

Na výskumný účel (školské a vedecké práce, biografie) a edukačný účel (vzdelávacie pomôcky) poskytujeme reprodukcie zväčša bezplatne. Pre komerčný účel (publikácie, produkty, propagačné materiály) sa cena odvíja od viacerých faktorov a hodnotí sa individuálne.

Pri poskytovaní diel, ktoré sú chránené autorským právom (nie sú voľné), postupuje SNG s ohľadom na licenciu, právo na použitie na základe prejavu vôle autora a s ohľadom na historický kontext vývoja autorského práva.

Autorské práva na diela v objednávke môže vlastniť, resp. spravovať aj iný subjekt, napr. autorská spoločnosť LITA, autori, dedičia. V takých prípadoch je potrebné konzultovať povolenie na použitie s príslušným subjektom. Ak sa vo vašej objednávke také diela vyskytnú, budeme vás informovať.

Čas potrebný na vybavenie objednávky závisí od autorskej situácie konkrétnych diel a môže v niektorých prípadoch vyžadovať aj niekoľko týždňov. Odporúčame preto digitálne reprodukcie objednať v dostatočnom predstihu.

Príklady použitia digitálnych reprodukcii

Dôležité informácie

  • Každé poskytnutie digitálnej reprodukcie je podmienené podpísaním zmluvy, ktorá špecifikuje účel použitia. Odkaz na stiahnutie obrázkov zo servera SNG posielame až po prijatí podpísanej zmluvy (odfotenej, oskenovanej alebo zaslanej poštou). Použitie digitálnej reprodukcie na iný účel, ako bolo špecifikované v zmluve o poskytnutí, môže viesť k porušeniu zákona.
  • Digitálne reprodukcie diel spravovaných inými galériami poskytujeme iba po predložení písomného súhlasu príslušnej inštitúcie. Názov galérie spravujúcej dotyčné dielo je uvedené v položke „Galéria“ v informáciách o diele.
  • Ak si chcete objednať tlačené aj digitálne reprodukcie, vytvorte zvlášť objednávku pre každý typ.

Vyberte si reprodukcie

zobraziť všetky (85 156)