Reprodukcie

Na Webe umenia si môžete objednať reprodukcie
84 536 diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie.

Z dôvodu rekonštrukcie budovy Slovenskej národnej galérie je služba tlačených reprodukcií dočasne nedostupná.
Digitálne reprodukcie na výskumné, edukačné a komerčné účely sú naďalej dostupné.

Digitálne Reprodukcie

Poskytnutie digitálnych reprodukcií diel posudzujeme individuálne podľa konkrétneho diela a účelu použitia.

V súvislosti s ochranou autorských práv Slovenská národná galéria neposkytuje digitálne reprodukcie chránených diel na všeobecné súkromné účely (dekorácia, dar apod.).

Na výskumný účel (školské a vedecké práce, biografie) a edukačný účel (vzdelávacie pomôcky) poskytujeme reprodukcie zväčša bezplatne. Pre komerčný účel (publikácie, produkty, propagačné materiály) sa cena odvíja od viacerých faktorov a hodnotí sa individuálne.

Pri poskytovaní diel, ktoré sú chránené autorským právom (nie sú voľné), postupuje SNG s ohľadom na licenciu, právo na použitie na základe prejavu vôle autora a s ohľadom na historický kontext vývoja autorského práva.

Autorské práva na diela v objednávke môže vlastniť, resp. spravovať aj iný subjekt, napr. autorská spoločnosť LITA, autori, dedičia. V takých prípadoch je potrebné konzultovať povolenie na použitie s príslušným subjektom. Ak sa vo vašej objednávke také diela vyskytnú, budeme vás informovať.

Čas potrebný na vybavenie objednávky závisí od autorskej situácie konkrétnych diel a môže v niektorých prípadoch vyžadovať aj niekoľko týždňov. Odporúčame preto digitálne reprodukcie objednať v dostatočnom predstihu.

Príklady použitia digitálnych reprodukcii

Dôležité informácie

  • Každé poskytnutie digitálnej reprodukcie je podmienené podpísaním zmluvy, ktorá špecifikuje účel použitia. Odkaz na stiahnutie obrázkov zo servera SNG posielame až po prijatí podpísanej zmluvy (odfotenej, oskenovanej alebo zaslanej poštou). Použitie digitálnej reprodukcie na iný účel, ako bolo špecifikované v zmluve o poskytnutí, môže viesť k porušeniu zákona.
  • Digitálne reprodukcie diel spravovaných inými galériami poskytujeme iba po predložení písomného súhlasu príslušnej inštitúcie. Názov galérie spravujúcej dotyčné dielo je uvedené v položke „Galéria“ v informáciách o diele.
  • Ak si chcete objednať tlačené aj digitálne reprodukcie, vytvorte zvlášť objednávku pre každý typ.

Vyberte si reprodukcie

zobraziť všetky (84 536)

Tlačené Reprodukcie

Tlačenú reprodukciu si objednáte pomocou tlačidla objednať reprodukciu na stránke konkrétneho diela.

Cena reprodukcie sa odvíja od rozmeru a typu spracovania, ktoré si zvolíte pri vypĺňaní objednávky.

Štandardná lehota na vybavenie objednávky tlačených reprodukcií s paspartou alebo rámom je 42 dní.

Štandardná lehota na vybavenie objednávky tlačených reprodukcií bez pasparty alebo rámu je 30 dní.

Momentálne je možné vyzdvihnúť si reprodukcie len osobne v kníhkupectve Ex Libris v priestoroch SNG na Námestí Ľ. Štúra 4 v Bratislave alebo v pokladni Zvolenského zámku – Námestie SNP 594/1.

Samostatná tlačená reprodukcia

Samostatná tlačená reprodukcia

Reprodukcia je vytlačená na fine art rag (100% bavlna, pH neutrálna) alebo FineArt Baryt Photo Paper, okolo plochy diela je biely okraj (pre prípadné paspartovanie/rámovanie).

Rozmer reprodukcie zachováva pomer strán diela.

do A4 (21 x 29,7 cm) 28eur / kus
do A3+ (32,9 x 48,3 cm) 40eur / kus
do A2 (42 x 59,4 cm) 50eur / kus
do A1 (59,4 x 84,1 cm) 60eur / kus

Reprodukcia s paspartou

Reprodukcia s paspartou

Reprodukcia je vytlačená na fine art rag (100% bavlna, pH neutrálna) alebo FineArt Baryt Photo Paper.

Papierová pasparta je z jednej strany otvorená a umožňuje ďalšie rámovanie.

Šírka pasparty je 5-8 cm (podľa rozmerov diela). Maximálny rozmer reprodukcie v pasparte je A3+.

do A4 (min. 21 x 29,7 cm) 38eur / kus
do A3+ (min. 30 x 40 cm) 55eur / kus

Reprodukcia s paspartou a rámom

Reprodukcia s paspartou a rámom

Reprodukcia je vytlačená na fine art rag (100% bavlna, pH neutrálna) alebo FineArt Baryt Photo Paper.

Dielo je vsadené v pasparte a v ráme so sklom.

Rámy sú drevené, nereliéfne, v dvoch farebných verziách (svetlé, tmavé). Ak vám farba rámu nevyhovuje, odporúčame formát reprodukcie s paspartou, pripravený na svojpomocné rámovanie.

Maximálny rozmer reprodukcie v pasparte a ráme je A3+.

do A4 (35 x 45 cm) 48eur / kus
do A3+ (47 x 58 cm) 65eur / kus

Poster (art plagát)

Poster (art plagát)

Reprodukcia je vytlačená na špeciálny, vysokokvalitný, mapový papier rozmeru A1.

Momentálne ponúkame v tejto forme iba reprodukcie plagátov zo zbierok SNG.

A1 (60 x 90cm) 38eur / kus

Dôležité informácie

  • Výtvarné diela netlačíme v pôvodnej veľkosti aby nedošlo k zámene s originálom. Pri tlači diela zachovávame pôvodný pomer strán, farebnosť aj signatúru. Maximálny možný rozmer reprodukcie je dvojnásobok rozmerov originálu.
  • Vhodný typ papiera, atramentu a farbu pasparty vyberajú pracovníci SNG podľa výtvarnej techniky a materiálu diela v objednávke.
  • Tlačené reprodukcie je možné použiť iba na súkromný účel. V prípade záujmu použiť tlačené reprodukcie na iný účel, napr. výstavný alebo komerčný (dekoráciu reštaurácie, klientskej zóny ai.) prebieha vybavenie objednávky podobne ako pri digitálnej reprodukcii (pozri nižšie). Použitie tlačenej reprodukcie na komerčný účel bez predošlej konzultácie so Slovenskou národnou galériou môže viesť k porušeniu zákona.
  • SNG žiaľ nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o tlačené reprodukcie na komerčný účel. Pri rozhodovaní sa okrem iného posudzuje dôstojný spôsob narábania s kultúrnym dedičstvom, zvyšujúce poznanie regiónu či lokálne špecifiká.
  • Uvedené ceny predstavujú náhradu nákladov spojených so zhotovením reprodukcií – tlač, materiál atď.
  • Po výbere diel, vyplnení údajov a odoslaní objednávky Vám pošleme e-mail s podrobnejšími informáciami o objednávke.
  • Ak si chcete objednať aj tlačené aj digitálne reprodukcie, vytvorte zvlášť objednávku pre každý typ.

Odporúčame

zobraziť všetky (84 536)