Reprodukce

Na Webu umenia si můžete objednat reprodukce
85 845 děl ze sbírek Slovenské národní galerie.

Z důvodu rekonstrukce budovy Slovenské národní galerie a uzavření odběrných míst je služba tištěných reprodukcí dočasně nedostupná.
Nadále si můžete objednat digitální reprodukce pro výzkumné, edukační a komerční účely.

Digitální reprodukce

Poskytnutí digitálních reprodukcí děl posuzujeme individuálně podle konkrétního díla a účelu použití.

V souvislosti s ochranou autorských práv SNG neposkytuje digitální reprodukce chráněných děl k všeobecným soukromým účelům (dekorace, dar apod.).

K výzkumným účelům (školní a vědecké práce, biografie) a edukačním účelům (vzdělávací pomůcky, učebnice) poskytujeme reprodukce většinou bezplatně. Ke komerčním účelům (publikace, produkty, propagační materiály) se cena odvíjí od více faktorů a stanovuje se individuálně.

Při poskytování děl, která jsou chráněna autorským právem (nejsou volná), postupuje SNG vzhledem k licenci, práva na použití na základě projevu vůle autora a vzhledem k historickému kontextu vývoje autorského práva.

Autorská práva může vlastnit, resp. spravovat i jiný subjekt, např. autorská společnost LITA, autoři, dědici. V takových případech je nutno konzultovat povolení k použití s příslušným subjektem. Jestliže bude vaše objednávka obsahovat taková díla, budeme vás informovat.

Čas nutný k vyřízení objednávky závisí na autorské situaci konkrétních děl a v některých případech může vyžadovat i několik týdnů. Doporučujeme proto digitální reprodukce objednat s dostatečným předstihem.

Příklady použití digitálních reprodukcí

Důležité informace

  • Každé poskytnutí digitální reprodukce je podmíněno podepsáním smlouvy, která specifikuje účel použití. Odkaz na stažení obrázků ze serveru SNG posíláme až po obdržení podepsané smlouvy (nafocené, naskenované nebo zaslané poštou). Použití digitální reprodukce k jinému účelu, jako specifikuje smlouva o poskytnutí, může vést k porušení zákona.
  • Digitální reprodukce děl spravovaných jinými galeriemi poskytujeme pouze po předložení písemného souhlasu příslušné instituce. Název galerie spravující příslušné dílo je uveden v položce „Galéria“ v informacích o díle.
  • Chcete-li objednat tištěné digitální reprodukce, vytvořte samostatně objednávku pro každý typ.

Zvolte si reprodukce

zobrazit všechny (85 845)