18. november 2015
Kolekcia obsahuje 28 diel
2 minúty
Skicár je v muzeálnom kontexte nenápadne exkluzívnym zbierkovým predmetom - nie je vonkoncom určený širokej verejnosti. Mohol by sa totiž pri používaní celkom zničiť. Ak sa dostane z depozitáru, tak obvykle roztvorený na vopred určenej dvojstrane (niekedy, ale naozaj zriedka ho kurátori počas výstavy listujú viackrát). Preto býva zväčša tajomstvom, uloženým vo vitríne. Vie ale veľa povedať o umelcovom myslení, o jeho prístupe, hľadaní a vlastne aj nachádzaní.

V depozitároch Slovenskej národnej galérie máme asi päťsto rôznych skicárov. Skicár je pre umelca miestom prvotného zápisu, poznámok, intímnym denníkom, ale aj zásobníkom nápadov. Poskytuje priestor pre testovanie vlastnej schopnosti výtvarného zachytenia, kde sú povolené možnosti i omyly, gumovanie, prekresľovanie, písanie, poznámkovanie – čokoľvek. Niekedy sa stane, že sa vedľa náčrtu aktu či krajinárskeho výjavu ocitá nákupný zoznam či nedbalo poznačené telefónne číslo. Uvidíte tu aj skicár ako formálny album osobností, sieň slávy v zošite.

Rudolf Sikora - Kresba (z cyklu Pyramída...), 1970 - 1975, Slovenská národná galéria

 

Výstava Uchovávanie sveta - Rituál múze v digitálnom veku (2015 - 2016) prezentovala príbeh o fenoméne múzea, jeho zbierkach a rituáloch, postavení umeleckého diela, priznávaní a odnímaní jeho aury. V miestnosti Zaznamenávame boli skicáre slovenských umelcov z obdobia od konca 19. storočia až po súčasnosť inštalované pod sklom tak, aby v nich divák nemohol listovať (listovaním a manipuláciou sa skicáre deštruujú). Na listovanie slúžili tablety, doplnené ambientnými zvukovými plochami, vytvorenými na mieru konkrétnemu umelcovi (Július Koller mal zvuky ping pongu, Rudolf Sikora zvuky evokujúce jeho kozmické vízie).

 

Miestnosť Zaznamenávame z výstavy Uchovávanie sveta - Rituál múzea v digitálnom veku

 

Výber skicárov odzrkadľuje široký záber našich zbierok. Pri pozornom sledovaní môže divák objaviť aj skice, ktoré sú verným predobrazom neskoršieho maliarskeho (alebo iného) výstupu.

Listovať v jednotlivých skicároch môžete pomocou funkcie zoom obrázku  

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.