Stav ohrozenia

107 diel  ·  lab.SNG  ·  06. 05. 2015

20. storočie bolo v Európe mimoriadne turbulentným obdobím. Zánik impérií, vznik národných štátov, súboj ideologických sfér vplyvu a rôzne formy totalitných vlád mali za následok neustálu atmosféru neistoty, hrozby a marginalizácie ľudského života. Pre civilné obyvateľstvo to často znamenalo utrpenie, hlad, násilnú smrť alebo stratu domova.

Motívy biedy, vykorenenia a úteku pred skazou sa tiahnu aj slovenskou umeleckou tvorbou, pokrývajúc rôzne štýly a vyjadrenia od priam dokumentačno-popisných až po abstraktné a skôr expresívne. Časovým stredobodom je samozrejme obdobie okolo svetových vojen, nájdeme tu ale aj výjavy občianskych nepokojov, sovietskej okupácie, vyčíňania živlov a niekoľko momentov akoby bez určenia, agitujúcich proti skaze ako takej.

Svedectvá o rozvrátených ľudských spoločenstvách, putujúcich k neistým útočiskám rezonujú dodnes, iba ohniská a smery migrácií sa v priebehu desaťročí menia. Opakujúcim sa prvkom sú postavy bez zreteľnej tváre, s takmer potlačenou identitou, naznačujúce, že podobný osud môže postihnúť kohokoľvek.

  Tweet