06. máj 2015
Kolekcia obsahuje 104 diel
2 minúty

20. storočie bolo v Európe mimoriadne turbulentným obdobím. Zánik impérií, vznik národných štátov, súboj ideologických sfér vplyvu a rôzne formy totalitných vlád mali za následok neustálu atmosféru neistoty, hrozby a marginalizácie ľudského života. Pre civilné obyvateľstvo to často znamenalo utrpenie, hlad, násilnú smrť alebo stratu domova.

Motívy biedy, vykorenenia a úteku pred skazou sa tiahnu aj slovenskou umeleckou tvorbou, pokrývajúc rôzne štýly a vyjadrenia od priam dokumentačno-popisných až po abstraktné a skôr expresívne. Časovým stredobodom je samozrejme obdobie okolo svetových vojen, nájdeme tu však aj výjavy občianskych nepokojov, okupácie, vyčíňania živlov a niekoľko momentov akoby bez určenia, agitujúcich proti skaze ako takej.

Svedectvá o rozvrátených ľudských spoločenstvách, putujúcich k neistým útočiskám vznikajú a rezonujú dodnes. Len ohniská a smery migrácií sa v priebehu desaťročí menia. Opakujúci sa motív postáv bez zreteľnej tváre a s takmer potlačenou identitou naznačuje, že podobný osud môže postihnúť kohokoľvek.