161 kolekcií

28. 10. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  109 diel
Divadlo je jedným z najstarších spôsobov, akým si ľudia spestrovali každodenný život. Od gréckych drám, cez stredoveké pašiové hry, sofistikované hry Williama Shakespeara, vizuálne prepracované konské balety až po stále ...
01. 06. 2020  ·  lab.SNG  ·  81 diel
Zbierka Linea darovala v roku 2018 Slovenskej národnej galérii viac ako 150 výtvarných diel s odhadovanou hodnotou približne 3,5 milióna eur. Dar obsahuje vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia, portréty a krajinomaľby z 19. storočia, diela majstrov výtvarnej ...
06. 05. 2020  ·  Kristína Kadáková  ·  63 diel
Ruka je základným nástrojom ľudského tela a dôležitým symbolom komunikácie. Vo výtvarnom umení  patrí už od počiatkov medzi významné motívy a prostriedky pre spoznanie vývoja remeselných zručností a kultúrnych trendov. ...
19. 09. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  85 diel
„V istej dedine v krajine Mancha žil rytier, jeden z tých, čo majú kopiju v stojane, starodávny štít, starú kobylu a poľovníckeho psa... Náš rytier nemal ďaleko do päťdesiatky: bol statnej postavy, v tele suchý, v tvári ...
19. 04. 2018  ·  Omar Mirza  ·  109 diel
Nitrianska galéria sa stará o približne 5 000 umeleckých predmetov, ktoré každoročne dopĺňa o nové akvizície. Významnú časť našich zbierok tvorí súčasné umenie od mladých a aktívne tvoriacich autoriek a autorov. Keďže nemáme ...
17. 09. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  40 diel
„V jeho ateliéri sa cítim občas ako v dielni kováča. Blčí tam jeho červená, lietajú sadze jeho čiernej a on v tých plameňoch a sadziach rozpaľuje niečo, čo mi pripadá také skutočné ako ja sám sebe, niečo, čoho som súčasťou ...
24. 05. 2019  ·  Zuzana Koblišková  ·  37 diel
Vo svojom živote vytvoril obrovské množstvo fascinujúcich návrhov, koláží a asambláží, ktoré zostávajú asi najvernejšími ilustráciami jeho vlastných predstáv. To, že už vo forme návrhu vždy uprednostňoval vrstvenie ...
20. 07. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  45 diel
„Svet je vyvážený, počnúc geometriou atómu a končiac geometriou vesmíru. Geometrický systém zväzuje hmotu i ducha, je organický, priamočiary, harmonický, a preto krásny. Vyváženosť atómu i celého vesmíru je podmienená a ...
05. 06. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  109 diel
Masa vody skrotená tonami betónu. Stovky drobných postáv loziacich po ozrutnej konštrukcii ako mravce. Umelý sútok riek tvoriaci nové pobrežia a hlbiny, ktoré boli kedysi lúkami. Viera v inžiniersky výpočet, deliaci krehkú rutinu vodnej ...
22. 07. 2020  ·  lab.SNG  ·  40 diel
K horúcemu letu patrí aj túžba uniknúť z rozpálených ulíc niekam na palubu lode. Vietor vo vlasoch, pazvuky čajok a chladivý modrý horizont, to je ono. Obrazom nasiaknutým letnou atmosférou neraz dominuje loď ako symbol slobody, oddychu a hedonizmu. ...
30. 05. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  47 diel
„Pre umelca je ťažké hovoriť o umení. Môže ho iba tvoriť. A musí to robiť zodpovedne, lebo svojím umením vydáva svedectvo o tom, čo je pre neho pravda a krása.“[1]   Ester Šimerová-Martinčeková (rod. Fridriková) je ...
29. 04. 2020  ·  Kamila Paceková  ·  107 diel
Región Spiš sa vyznačuje nielen prekrásnou a veľmi pestrou prírodou, ale aj neobyčajnou hustotou a kvalitou umelecko-historických pamiatok, zvlášť z obdobia gotiky. Nikde inde v Európe sa podobné vojenské a sakrálne pamiatky nezachovali v takom ...
27. 05. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  38 diel
„Chýba nám pokora, strašne chýba a tak nám ju treba. Sme príliš sebavedomí a nemáme byť prečo. Ak sme sebavedomí preto, že sme ľudské bytosti, máme mať všetky ľudské cnosti. A teda aj pokoru.“ Vincent Hložník Estetika ...
28. 05. 2020  ·  lab.SNG  ·  83 diel
„Najdôležitejšie pre ľudskú spoločnosť nie je dekoratívno–ozdobné výtvarné umenie, ale umenie humanisticko-spoločensky angažované, ktoré učí ľudí vidieť a prežívať svet novšie a mravnejšie a ktoré je v tomto zmysle ...
07. 05. 2020  ·  Vladimíra Büngerová  ·  24 diel
„Kritici si na Júliinej práci najviac cenia to, že vždy vychádza zo základného princípu keramickej tvorby – je verná hrnčiarskemu kruhu. Dobré remeslo považuje za základ dobrej tvorby. Neobchádza to, čo je na práci s hlinou ťažké a ...
23. 04. 2020  ·  Peter Tajkov  ·  56 diel
Košice prešli po druhej svetovej vojne výraznou premenou, podobne ako mnoho iných miest na Slovensku. Z multikultúrneho centra regiónu, spájajúceho stredovekú atmosféru so svojráznou perifériou sa postupne stala industriálna aglomerácia ...
26. 03. 2020  ·  Petra Maláková  ·  47 diel
Princíp umeleckej tvorby s nájdenými predmetmi každodennej potreby alebo dokonca s odpadom, je známy už viac než sto rokov. S nástupom dynamického 20. storočia začali avantgardní umelci posúvať hranice „prijateľného“, zahŕňať dovtedy ...
23. 03. 2020  ·  Miroslav Kleban  ·  40 diel
„Zem podkarpatoruská je zemí kontrastů. Dnes, ve dvacátém roce trváni československé republiky, už to dávno není temný kout, Asie za Košicemi, neznámy útes, na němž ztroskotáte a živoříte ve věčné nostalgii, v nikdy ...