165 kolekcií

19. 01. 2021  ·  lab.SNG  ·  53 diel
„Mám taký plán. Keď budem cítiť, že sa blíži koniec, urobím na záhrade vatru a spálim ich...“   Alexander Salontay maľoval celý život, no po negatívnej skúsenosti s komunistickou cenzúrou svoju tvorbu takmer vôbec nevystavoval. ...
17. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  65 diel
„Nejde o krásu ľudského tela, tá sa dá vidieť len na skutočnom živom tele. Ide o „krásne” zobrazenie (emocionálne kladné zobrazenie) ľudského tela, a to je niečo iné.” – Ján Šmok Akt, pôvodné označenie pre ...
15. 12. 2020  ·  lab.SNG  ·  122 diel
Generácia umelkýň a umelcov, ktorá na výtvarnú scénu nastúpila medzi dvoma svetovými vojnami, bola označovaná aj za tzv. „svedomie doby“. Osobnosti generácie síce nadviazali na experimentálny étos európskych avantgárd ...
11. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  26 diel
„Verím v čiaru, najmä v jej nahotu, čírosť a samotu. Bod je málo, plocha je mnoho, nad nimi je však priestor.”   Miroslav Cipár (1935) vychádza zo základnej skúsenosti „homo faber” – človeka tvorcu. Nápady ani hotové ...
04. 12. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  109 diel
Divadlo je jedným z najstarších spôsobov, akým si ľudia spestrovali každodenný život. Od gréckych drám, cez stredoveké pašiové hry, sofistikované hry Williama Shakespeara, vizuálne prepracované konské balety až po stále ...
30. 11. 2020  ·  lab.SNG  ·  81 diel
Zbierka Linea darovala v roku 2018 Slovenskej národnej galérii viac ako 150 výtvarných diel s odhadovanou hodnotou približne 3,5 milióna eur. Dar obsahuje vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia, portréty a krajinomaľby z 19. storočia, diela majstrov výtvarnej ...
05. 11. 2020  ·  Kristína Kadáková  ·  63 diel
Ruka je základným nástrojom ľudského tela a dôležitým symbolom komunikácie. Vo výtvarnom umení  patrí už od počiatkov medzi významné motívy a prostriedky pre spoznanie vývoja remeselných zručností a kultúrnych trendov. ...
23. 10. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  85 diel
„V istej dedine v krajine Mancha žil rytier, jeden z tých, čo majú kopiju v stojane, starodávny štít, starú kobylu a poľovníckeho psa... Náš rytier nemal ďaleko do päťdesiatky: bol statnej postavy, v tele suchý, v tvári ...
15. 10. 2020  ·  Omar Mirza  ·  109 diel
Nitrianska galéria sa stará o približne 5 000 umeleckých predmetov, ktoré každoročne dopĺňa o nové akvizície. Významnú časť našich zbierok tvorí súčasné umenie od mladých a aktívne tvoriacich autoriek a autorov. Keďže nemáme ...
02. 10. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  40 diel
„V jeho ateliéri sa cítim občas ako v dielni kováča. Blčí tam jeho červená, lietajú sadze jeho čiernej a on v tých plameňoch a sadziach rozpaľuje niečo, čo mi pripadá také skutočné ako ja sám sebe, niečo, čoho som súčasťou ...
25. 09. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  37 diel
Vo svojom živote vytvoril obrovské množstvo fascinujúcich návrhov, koláží a asambláží, ktoré zostávajú asi najvernejšími ilustráciami jeho vlastných predstáv. To, že už vo forme návrhu vždy uprednostňoval vrstvenie ...
10. 09. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  45 diel
„Svet je vyvážený, počnúc geometriou atómu a končiac geometriou vesmíru. Geometrický systém zväzuje hmotu i ducha, je organický, priamočiary, harmonický, a preto krásny. Vyváženosť atómu i celého vesmíru je podmienená a ...
21. 08. 2020  ·  Miroslava Maurery  ·  109 diel
Masa vody skrotená tonami betónu. Stovky drobných postáv loziacich po ozrutnej konštrukcii ako mravce. Umelý sútok riek tvoriaci nové pobrežia a hlbiny, ktoré boli kedysi lúkami. Viera v inžiniersky výpočet, deliaci krehkú rutinu vodnej ...
31. 07. 2020  ·  lab.SNG  ·  40 diel
K horúcemu letu patrí aj túžba uniknúť z rozpálených ulíc niekam na palubu lode. Vietor vo vlasoch, pazvuky čajok a chladivý modrý horizont, to je ono. Obrazom nasiaknutým letnou atmosférou neraz dominuje loď ako symbol slobody, oddychu a hedonizmu. ...
15. 07. 2020  ·  Zuzana Koblišková  ·  47 diel
„Pre umelca je ťažké hovoriť o umení. Môže ho iba tvoriť. A musí to robiť zodpovedne, lebo svojím umením vydáva svedectvo o tom, čo je pre neho pravda a krása.“[1]   Ester Šimerová-Martinčeková (rod. Fridriková) je ...
19. 06. 2020  ·  Kamila Paceková  ·  107 diel
Región Spiš sa vyznačuje nielen prekrásnou a veľmi pestrou prírodou, ale aj neobyčajnou hustotou a kvalitou umelecko-historických pamiatok, zvlášť z obdobia gotiky. Nikde inde v Európe sa podobné vojenské a sakrálne pamiatky nezachovali v takom ...
05. 06. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  38 diel
„Chýba nám pokora, strašne chýba a tak nám ju treba. Sme príliš sebavedomí a nemáme byť prečo. Ak sme sebavedomí preto, že sme ľudské bytosti, máme mať všetky ľudské cnosti. A teda aj pokoru.“ Vincent Hložník Estetika ...
05. 06. 2020  ·  lab.SNG  ·  83 diel
„Najdôležitejšie pre ľudskú spoločnosť nie je dekoratívno–ozdobné výtvarné umenie, ale umenie humanisticko-spoločensky angažované, ktoré učí ľudí vidieť a prežívať svet novšie a mravnejšie a ktoré je v tomto zmysle ...