107 kolekcií

04. 08. 2017  ·  Katarína Beňová  ·  150 diel
Jediná stála expozícia diela Ladislava Mednyánszkeho (1852 – 1919), umiestnená v kaštieli v Strážkach, dokumentuje umelcovo silné puto k tomuto miestu. Génius loci, spišská krajina a podtatranská príroda od detstva ovplyvňovali život i ...
28. 07. 2017  ·  Alexandra Kusá  ·  98 diel
Slovenská grafická škola, reprezentovaná osobnosťou a dielom Albína Brunovského, má v našich dejinách umenia neotrasiteľné postavenie. Výstava Drsná škola s touto tradíciou nepriamo súvisí, resp. konfrontuje sa ...
12. 07. 2017  ·  Lucia Galdíková  ·  88 diel
Liečivá voda patrí medzi najväčšie prírodné bohatstvá našej krajiny. V súčasnosti máme na Slovensku približne tisíc minerálnych prameňov a 22 kúpeľných komplexov. V čase najväčšej prosperity, v druhej polovici 19. a na začiatku 20. ...
11. 07. 2017  ·  Kamila Paceková  ·  38 diel
Jozef Hanula (1863 – 1944), rodák z Liptovských Troch Sliačov, žil a tvoril na Spiši a v meste Spišská Nová Ves v rokoch 1900 – 1944. Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa ...
10. 07. 2017  ·  Lukáš Štepanovský  ·  85 diel
Vzťah Ernesta Zmetáka (1919 – 2004) k talianskej krajine sa začal študijnými cestami za umením majstrov ranej renesancie. Zmeták si Apeninský polostrov obľúbil a pravidelne sa naň vracal maľovať krajinu a spoznávať staré i moderné talianske umenie. Taliansko sa mu ...
15. 06. 2017  ·  Vladimíra Büngerová  ·  38 diel
Drevo v dejinách umenia má pozíciu tradičného materiálu. V modernom sochárskom umení od 60. rokov 20. storočia došlo k jeho aktualizácii a prehodnoteniu viacerými akademicky školenými sochármi, pre ktorých znamenalo nové možnosti tvorby. ...
05. 06. 2017  ·  Patrícia Ballx  ·  30 diel
Pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie (1717 – 1780) predstavuje Galéria mesta Bratislavy kolekciu diel, ktoré dokumentujú dejiny 18. storočia a obdobie vlády tejto panovníčky (1740 – 1780). Maľby a grafické zobrazenia ...
24. 05. 2017  ·  Alexandra Kusá  ·  173 diel
Výstava Prerušená pieseň (2012, SNG) bola venovaná umeniu sorely – socialistického realizmu v jeho začiatkoch, teda v tzv. stalinskom období v prvej polovici päťdesiatych rokov 20. storočia, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou ...
19. 05. 2017  ·  Martin Čičo  ·  98 diel
Architektúra, jeden zo znakov civilizácie od jej počiatkov, spoluvytvára náš svet a jej vnímanie ovplyvňuje aj obraz o ňom. Približne od 15. storočia začína byť širšie reflektovaná a zároveň vzrastá jej uplatnenie v ďalších sférach ...
10. 05. 2017  ·  Aurel Hrabušický  ·  56 diel
Kultúrna prax obdobia päťdesiatych rokov je úzko prepojená s nástupom nového spoločenského, ekonomického a kultúrneho poriadku. Toto obdobie figuruje v historickom povedomí ako zatmenie demokratickej tradície – ako nástup totalitného zla. Z ...
26. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  34 diel
  Do súťaže Remix umenia sa zapojilo 20 účastníkov a účastníčok. Vytvorili vlastné interpretácie autorsky voľných diel, stiahnuteľných z Webu umenia vo vysokom rozlíšení. Výsledkom boli vtipné kombinácie starých ...
24. 04. 2017  ·  Martin Zaiček  ·  31 diel
Prvá zo série Architúr - prechádzok za architektúrou v apríli 2017 so sprievodcami Reou Dilhoffovou a Martinom Zaičkom, previedla témou mestskej kultúry nakupovania. Centrum mesta sa po stáročia profiluje ako centrum obchodnej a spoločenskej výmeny. Tá zanecháva ...
20. 04. 2017  ·  Július Barczi  ·  83 diel
Impresionizmus na Slovensku je fenomén, ktorý je kontinuálne prítomný v našej umenovednej literatúre od prvých pokusov syntetizovať dejiny slovenského umenia. Na rozdiel od predchádzajúcich historických období sa však práve v 19. ...
19. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  20 diel
Vzťah k umeniu nemusí byť podmienený vekom. Aj deti dokážu oceniť umelecké kvality, často otvorenejšie a bez predsudkov. Kontakt s umením rozvíja detskú tvorivosť, kritické schopnosti a predovšetkým synestetické vnímanie. ...
13. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  34 diel
Veľká noc (Pascha) je pohyblivý viacdenný sviatok, ktorý sa slávi v čase prvej nedele po prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Sviatok je kombináciou cirkevných obradov - pripomínanie krížovej cesty Ježiša Krista a jeho ...
10. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  87 diel
Ako sme sa obliekali v časoch, keď naše životy plánoval a riadil komunistický režim? Akými cestami sa móda vo svojej bytostnej nezávislosti a nekontrolovateľnej dynamike uberala v podmienkach, ktoré sú pre jej fungovanie takmer neprijateľné? Príbeh nerovného ...
28. 03. 2017  ·  Martin Šugár  ·  34 diel
Výstava s názvom Z depozitára predstavila olejomaľby zo 17. až 19. storočia, momentálne nezaradené do stálej expozície. Kolekcia diel starého európskeho umenia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej dostala svoju ucelenú podobu niekedy na prelome 60. a ...
14. 03. 2017  ·  lab.SNG  ·  42 diel
Dňa 1. marca 2001 rozhodla generálna riaditeľka Katarína Bajcurová o zatvorení premostenia budovy Slovenskej národnej galérie z dôvodu havarijného stavu. Areál vykazoval aj iné nedostatky - chýbajúce priestory pre stále expozície ...