107 kolekcií

06. 11. 2015  ·  Myš v múzeu  ·  72 diel
Rozvoniavajúca klobása a nádych cukrovej vaty, krik detí z kolotoča miešajúci sa so spevom degustátorov burčiaku. Neodškriepiteľný dôkaz toho, že jeseň v mestách patrí jarmokom. Spolu s ponukou súčasných ...
26. 10. 2015  ·  lab.SNG  ·  931 diel
Vyhľadávanie podľa geometrických tvarov je interaktívna inštalácia v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Návštevník načrtne akýkoľvek tvar na dotykovú obrazovku a „vytiahne“ tak zo zbierkového fondu slovenských múzeí ...
13. 10. 2015  ·  Jana Luková, Martina Vyskupová  ·  40 diel
Panovnícky portrét mal za úlohu reprezentovať legitímnosť moci jednotlivca a tradíciu, z ktorej sa odvodzovala. Poslaním umelcov bolo prostredníctvom tohto žánru zdôrazniť vladárovu výnimočnosť a politickú moc, v prípade ...
01. 10. 2015  ·  lab.SNG  ·  108 diel
Šport obsahuje množstvo situácií so špecifickými telesnými pózami, dramatickým napätím a silnými emóciami. Preto je atraktívnym námetom na figurálne kompozície, podobne ako klasické náboženské, pracovné, ...
01. 10. 2015  ·  Dušan Buran  ·  35 diel
Krv ako kultúrna kategória je na jednej strane spätá s ľudským telom, a teda životom (resp. smrťou), na strane druhej je predmetom rozličných literárnych, náboženských a sociálnych projekcií. A tak, ako si bez krvi nemožno predstaviť existenciu živého ...
18. 09. 2015  ·  lab.SNG  ·  26 diel
V žiadnej detskej izbe by nemal chýbať dobrý obraz. Nechajte výber na deti! Umelecké dielo k nám prehovára na rôznych úrovniach, či už ide o pôsobenie farieb, kompozíciu alebo zachytenie sveta. Kvalitné umelecké diela v detskej izbe môžu nielen ...
16. 09. 2015  ·  Zuzana Ludiková  ·  16 diel
Zátišia sú druhom diel, na ktorých sú spodobené neživé predmety vrátane jedla a zvierat, rastlín a ľudských výtvorov. V spojitosti s nimi sa väčšinou asociuje olejomaľba, ale zátišia sa tvorili a tvoria aj v ďalších ...
12. 08. 2015  ·  lab.SNG  ·  25 diel
„Dá sa povedať, že baroková hudba vytvorila takmer všetky základné formy pre budúce obdobia. Vytvorila aj také, ktoré exkluzívny štýl klasicizmu nechal nepovšimnuté. Takmer každý skladateľ hudobnej moderny hľadal vo svojej tvorbe styčné body s barokom. To sa rovnako vzťahuje aj na výtvarné umenie."  - Ján ...
04. 08. 2015  ·  Zuzana Ludiková  ·  34 diel
Ján Pálffy prvé obrazy do svojej zbierky kúpil v Bratislave v roku 1847 a 1850 (od zatiaľ bližšie neznámeho Friesa). Zveľaďovaním zbierky však narastal okruh a geografický rádius jeho akvizícií. Po prvých nákupoch u viedenského ...
15. 06. 2015  ·  lab.SNG  ·  52 diel
Leto je tematická kolekcia, ktorú pôvodne pripravila SNG pre špeciálne vydanie Denníka N a postupne ju dopĺňame o ďalšie diela. Venuje sa najteplejšiemu ročnému obdobiu a jeho rôznym podobám. Zbierka malieb, kresieb a fotografií približuje ...
05. 06. 2015  ·  lab.SNG  ·  40 diel
Na základe víťazného návrhu architekta Jána Svetlíka a za spoluúčasti celého radu sochárov a maliarov bol koncom 50-tych rokov realizovaný jeden z najostrejšie sledovaných stavebných počinov desaťročia u nás – pamätník ...
06. 05. 2015  ·  lab.SNG  ·  168 diel
Téme ľudového odevu sa vo svojej tvorbe venuje pozoruhodné množstvo slovenských maliarov, grafikov a fotografov. Jej atraktívnosť je však pochopiteľná – slovenské kroje sú nielen často plné vizuálne zaujímavých detailov a pútavých ...
06. 05. 2015  ·  lab.SNG  ·  111 diel
20. storočie bolo v Európe mimoriadne turbulentným obdobím. Zánik impérií, vznik národných štátov, súboj ideologických sfér vplyvu a rôzne formy totalitných vlád mali za následok neustálu atmosféru neistoty, hrozby a ...
18. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  73 diel
„Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou ...
05. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Bratislava ako obchodná a kultúrna križovatka na Dunaji bola už od 19. storočia miestom stretnutia viacerých národností a kultúr, po vzniku nového Československého štátu sa prirodzene stala jeho hlavným slovenským centrom. Ako mesto príležitostí priťahovala medzivojnová Bratislava ľudí z celého Slovenska. Jedným z nich bol ...
02. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  44 diel
Modernisticky vzaté sú dejiny umenia posledných dvoch storočí prehliadkou -izmov, našu kultúru však tvoria a jej obraz spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce -izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako ...
12. 12. 2014  ·  lab.SNG  ·  86 diel
Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra (ovplyvnená aj masarykovskou demokraciou) a ...