132 kolekcií

23. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  53 diel
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne pripravila pri príležitosti životného jubilea významného slovenského maliara a najvýraznejšieho predstaviteľa súčasnej profesionálnej trenčianskej výtvarnej scény - Rudolfa Mošku ...
23. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  86 diel
Začiatok jesene sa okrem farebných zmien v prírode a babieho leta vyznačuje aj „rituálom“ zberu hrozna – pre mnohých tej najvzácnejšej úrody. Na septembrovej oberačke sa stretávajú celé rodiny a vinárske mestečká sa menia na festivaly ...
25. 08. 2016  ·  Zsófia Kiss-Szemán  ·  78 diel
Kolekcia k výstave Arnold Peter Weisz-Kubínčan - Hľadanie identity Narodil sa ako Arnold Weiss, zomrel ako Peter Kubínčan. Narodil sa ako izraelita, zomrel v koncentračnom tábore ako pokrstený katolík. Narodil sa v Pruskom kráľovstve, žil v rakúsko-uhorskej monarchii a v ...
24. 08. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  45 diel
Ľudia veľmi radi niečo zbierajú. Začína to zbieraním vypadnutých mliečnych zubov, pokračuje albumom nálepiek, zbierkou plyšových zvieratiek, neskôr známok alebo mincí a môže sa to zavŕšiť zbieraním umeleckých diel. Zberateľstvo ...
24. 08. 2016  ·  Alexandra Kusá  ·  12 diel
Preverte si znalosť kultových slovenských výtvarných diel! V období rekonštrukcie sídelnej budovy Slovenskej národnej galérie je o dôvod viac pripraviť zbierku ikonických diel, „priniesť“ umenie k ľudom a umožniť im spoznať ...
22. 07. 2016  ·  Martina Vyskupová  ·  22 diel
Bratislava (niekdajší Prešporok) bola ako dočasné hlavné mesto Uhorského kráľovstva už od začiatku 17. storočia najvýznamnejším centrom divadelníctva na našom území. Až do poslednej tretiny 18. storočia sa divadelné predstavenia hrali ...
09. 07. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  27 diel
Hoci je denník v prvom rade literárny žáner, neraz zaujal aj výtvarných umelcov. Napokon, veď mnohí z nich cestovali za umeleckým vzdelaním či inšpiráciou do sveta. Zážitky, postrehy a dojmy z ciest si celkom pochopiteľne zaznamenávali, ...
17. 06. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  57 diel
Spojenie vody s výtvarným umením je na prvý pohľad úplne prirodzené. Väčšina umelcov ju predsa často využíva pri svojej tvorbe. No mnohých z nich zaujíma voda nielen ako materiál, ale aj ako vyjadrovací prostriedok či dokonca téma. ...
30. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  22 diel
V roku 2011 začala Slovenská národná galéria systematickejšie pristupovať k všetkým svojim grafickým výstupom. Silnú vizuálnu identitu sme chápali ako marketingový nástroj na získanie nového publika a ilustrovanie zmeny, ktorou ...
23. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  59 diel
Sprievodná kolekcia k dokumentu Príbehy umenia: Podhradie   Bratislavské podhradie patrí k najstarším častiam mesta. Už v 13. storočí sa spomína ako Suburbium Castri (Podhradské predmestie) a je zachytené na vedutách zo 16., až 18. storočia. V ...
06. 05. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  51 diel
Je prirodzené, že za umením zvykneme chodiť do galérií, prípadne múzeí. No umenie nie je uzavreté len v týchto preň vyhradených priestoroch. Neraz ho môžeme nájsť aj v prostredí okolo nás – v architektúre mesta. Pri spojení ...
20. 04. 2016  ·  lab.SNG  ·  85 diel
Kolekcia diel z výstavy Nové Slovensko: (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918-1949 Diela predstavujú prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukazujú, ako moderné umenie na Slovensku (nielen ...
06. 04. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  33 diel
Výtvarné umenie sme zvyknutí vnímať zväčša vizuálne. A maľbu predovšetkým. Na čo iné, ako na pozeranie, by obrazy boli určené? Zrejme práve takýto samozrejmý predpoklad podnietil viacerých umelcov začiatkom druhej polovice 20. ...
16. 03. 2016  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Anton Cepka patrí ku generácii, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu začiatkom 60. rokov 20. storočia – v období, keď sa nožnice komunistickej moci na chvíľu otvorili. Popritom sa práve vtedy v západnej Európe rozbiehala intenzívna diskusia o ...
24. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  29 diel
Umenie má dnes zvláštny punc elitárstva. Zdá sa, že nie všetci mu rozumejú a len máloktorí si ho môžu dovoliť. Je také výnimočné, že sa uzatvára do vitrín až môže pôsobiť ako odtrhnuté od života. No umenie samo ...
12. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  27 diel
Sneh zaujal v slovenskom výtvarnom umení vcelku výnimočné postavenie. A to nie len ako jednorazový experiment v tvorbe viacerých umelcov, ale podaktorí, ako napríklad Peter Bartoš, sa mu venovali aj dlhodobo. Okrem toho v roku 1970 slovenskí umelci ...
08. 02. 2016  ·  Zuzana Ludiková  ·  98 diel
Viac ako polovicu zbierky starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie predstavujú výtvarné diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 - 1800. V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú ...
19. 01. 2016  ·  lab.SNG  ·  101 diel
Každý autor či autorka je špecifickou osobnosťou, ktorá predstavuje svojský pohľad na svet a vlastnú pracovnú metódu. Miesta pre pestovanie kreativity sú preto rôznorodé, od skromných a provizórnych zákutí, cez prostredia ...