06. 05. 2015  ·  lab.SNG  ·  106 diel
20. storočie bolo v Európe mimoriadne turbulentným obdobím. Zánik impérií, vznik národných štátov, súboj ideologických sfér vplyvu a rôzne formy totalitných vlád mali za následok neustálu atmosféru neistoty, hrozby a ...
18. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  59 diel
Kolekcia Doma predstavuje vyobrazenia vidieckych aj mestských interiérov, zátiší a scén domova, ktoré sú drobnou sondou do pomaly sa vytrácajúceho štýlu života minulých storočí. Domov je tu zvečnený ako útulné útočisko ...
05. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Bratislava ako obchodná a kultúrna križovatka na Dunaji bola už od 19. storočia miestom stretnutia viacerých národností a kultúr, po vzniku nového Československého štátu sa prirodzene stala jeho hlavným slovenským centrom. Ako mesto príležitostí priťahovala medzivojnová Bratislava ľudí z celého Slovenska. Jedným z nich bol ...
02. 02. 2015  ·  lab.SNG  ·  44 diel
Modernisticky vzaté sú dejiny umenia posledných dvoch storočí prehliadkou -izmov, našu kultúru však tvoria a jej obraz spoluurčujú aj iné, menej výtvarné a skôr zahanbujúce -izmy, napríklad alkoholizmus. Práve alkohol ako ...
12. 12. 2014  ·  lab.SNG  ·  82 diel
Košice 20. a 30. rokov 20. storočia boli nepochybne významným kultúrnym a umeleckým centrom. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra (ovplyvnená aj masarykovskou demokraciou) a ...