11. júl 2017
Kolekcia obsahuje 38 diel
2 minúty

Jozef Hanula (1863 – 1944), rodák z Liptovských Troch Sliačov, žil a tvoril na Spiši a v meste Spišská Nová Ves v rokoch 1900 – 1944. Hanulovo dielo zasiahlo do dejín vývoja slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a stalo sa spojovacím článkom medzi Petrom Michalom Bohúňom a Jozefom Božetechom Klemensom – umelcami romantizmu s prvkami realizmu, predstaviteľmi tzv. národného romantizmu, ktorý vyzdvihoval národné ideály a národnú školu prezentujúcu nové slovenské výtvarné tendencie v duchu realizmu konca 19. storočia (Martin Benka, Janko Alexy, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda).

Galérii umelcov Spiša bola v roku 1994 nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe Jozefa Hanulu. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v závere roka 2013. 

Stála expozícia Jozefa Hanulu v Galérii umelcov Spiša

Pohľad do stálej expozície Jozefa Hanulu, zdroj fotografie 

Stála expozícia prezentuje 56 diel v 5 nosných okruhoch Hanulovej tvorby zo zbierok galérie, ktoré chronologicky sledujú maliarove tvorivé začiatky, vývoj a vrchol tvorby na prelome 19. a 20. storočia, ako aj poslednú tvorivú fázu – sakrálne realizácie. Akty zo študentských čias zahŕňajú skice, kresby a štúdie z obdobia pôsobenia v Budapešti a v Mníchove. Tvorba v mestskom a ľudovom žánri obsahuje detské a ženské portréty, diela s ľudovou tematikou a portréty predstaviteľov mesta Spišská nová Ves, zatiaľ čo portréty na objednávku zobrazujú rodinných členov a blízkych priateľov autora. Úvodnú miestnosť dopĺňa epoxidová busta Jozefa Hanulu, ktorú vytvoril Ladislav Berák v roku 1984.

Kurátorkou expozície je Mgr. Kamila Paceková. Stála expozícia bola realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja – Terra Incognita 2013. Od roku 2015 sme súčasťou medzinárodného Google Art Project. Vďaka projektu sú vybrané diela z expozície sprístupnené na ich stránke.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.