107 kolekcií

08. 07. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  30 diel
Hoci je denník v prvom rade literárny žáner, neraz zaujal aj výtvarných umelcov. Napokon, veď mnohí z nich cestovali za umeleckým vzdelaním či inšpiráciou do sveta. Zážitky, postrehy a dojmy z ciest si celkom pochopiteľne zaznamenávali, ...
17. 06. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  62 diel
Spojenie vody s výtvarným umením je na prvý pohľad úplne prirodzené. Väčšina umelcov ju predsa často využíva pri svojej tvorbe. No mnohých z nich zaujíma voda nielen ako materiál, ale aj ako vyjadrovací prostriedok či dokonca téma. ...
30. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  22 diel
V roku 2011 začala Slovenská národná galéria systematickejšie pristupovať k všetkým svojim grafickým výstupom. Silnú vizuálnu identitu sme chápali ako marketingový nástroj na získanie nového publika a ilustrovanie zmeny, ktorou ...
23. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  59 diel
Sprievodná kolekcia k dokumentu Príbehy umenia: Podhradie   Bratislavské podhradie patrí k najstarším častiam mesta. Už v 13. storočí sa spomína ako Suburbium Castri (Podhradské predmestie) a je zachytené na vedutách zo 16., až 18. storočia. V ...
06. 05. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  53 diel
Je prirodzené, že za umením zvykneme chodiť do galérií, prípadne múzeí. No umenie nie je uzavreté len v týchto preň vyhradených priestoroch. Neraz ho môžeme nájsť aj v prostredí okolo nás – v architektúre mesta. Pri spojení ...
20. 04. 2016  ·  lab.SNG  ·  89 diel
Kolekcia diel z výstavy Nové Slovensko: (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918-1949 Diela predstavujú prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období. Ukazujú, ako moderné umenie na Slovensku (nielen ...
06. 04. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  33 diel
Výtvarné umenie sme zvyknutí vnímať zväčša vizuálne. A maľbu predovšetkým. Na čo iné, ako na pozeranie, by obrazy boli určené? Zrejme práve takýto samozrejmý predpoklad podnietil viacerých umelcov začiatkom druhej polovice 20. ...
16. 03. 2016  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Anton Cepka patrí ku generácii, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu začiatkom 60. rokov 20. storočia – v období, keď sa nožnice komunistickej moci na chvíľu otvorili. Popritom sa práve vtedy v západnej Európe rozbiehala intenzívna diskusia o ...
24. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  31 diel
Umenie má dnes zvláštny punc elitárstva. Zdá sa, že nie všetci mu rozumejú a len máloktorí si ho môžu dovoliť. Je také výnimočné, že sa uzatvára do vitrín až môže pôsobiť ako odtrhnuté od života. No umenie samo ...
12. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  29 diel
Sneh zaujal v slovenskom výtvarnom umení vcelku výnimočné postavenie. A to nie len ako jednorazový experiment v tvorbe viacerých umelcov, ale podaktorí, ako napríklad Peter Bartoš, sa mu venovali aj dlhodobo. Okrem toho v roku 1970 slovenskí umelci ...
08. 02. 2016  ·  Zuzana Ludiková  ·  98 diel
Viac ako polovicu zbierky starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie predstavujú výtvarné diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 - 1800. V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú ...
19. 01. 2016  ·  lab.SNG  ·  101 diel
Každý autor či autorka je špecifickou osobnosťou, ktorá predstavuje svojský pohľad na svet a vlastnú pracovnú metódu. Miesta pre pestovanie ich kreativity sú preto rôznorodé: od skromných a provizórnych zákutí, cez prostredia vzinkajúce ...
14. 01. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  14 diel
Sprievodná kolekcia diel k článku Šifry Miloša Urbáska. Miloš Urbásek bol maliar a grafik narodený v Ostrave, ktorý študoval a pôsobil aj v Bratislave. Ako jeden z prvých na Slovensku sa venoval geometrickej abstrakcii, ktorej skúmanie sa stalo ...
07. 01. 2016  ·  lab.SNG  ·  61 diel
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej (Škaredej) stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane - vo voľnom preklade posledný nápoj. Fašiangové ...
07. 01. 2016  ·  Martina Vyskupová  ·  24 diel
Pod pojmom „grafický kabinet“ alebo „kabinet gra­fík“ sa rozumie kabinetná zbier­ka diel na papierovej podložke — tlačí (niekedy aj kresieb). Kabinet bola malá, špeciálne zabezpeče­ná miestnosť, v ktorej predstavitelia aristokracie ale­bo ...
22. 12. 2015  ·  lab.SNG  ·  34 diel
Zima, zimné motívy a radovánky - takto ich v minulosti zaznamenali maliari, grafici a umeleckí fotografi na Slovensku.
17. 12. 2015  ·  Katarína Bajcurová  ·  50 diel
Komorná výstava Slovenskej národnej galérie z rokov 2010-2011 predstavila jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvomi vojnami, ale aj ...
18. 11. 2015  ·  lab.SNG  ·  28 diel
Skicár je v muzeálnom kontexte nenápadne exkluzívnym zbierkovým predmetom - nie je vonkoncom určený širokej verejnosti. Mohol by sa totiž pri používaní celkom zničiť. Ak sa dostane z depozitáru, tak obvykle roztvorený na vopred určenej dvojstrane (niekedy, ale ...