165 kolekcií

25. 11. 2018  ·  Petra Hanáková  ·  81 diel
Výstava Slovenskej národnej galérie z roku 2012 s názvom Delete – Umenie a vymazávanie predstavila rôzne techniky a tvorivé postupy súčasného umenia so spoločným zameraním na akt redukcie, odstraňovania, čistenia, cenzúry... Stretli sa v nej diela ...
01. 11. 2018  ·  Radka Nedomová  ·  108 diel
„Obraz mi je vystihnutím pravdy. Všetko, čo tu vidíte, to je do farieb a tvarov prenesená slovenská skutočnosť. Pot sedliackej roboty, bezútešnosť neprebudených duší, jesenné nálady našich vrchov a smútky našich osudov. Hľadám ...
23. 10. 2018  ·  lab.SNG  ·  14 diel
Ježiš Nazaretský, odsúdený na smrť ukrižovaním, mučený a ponižovaný, sa vydáva na svoju poslednú cestu. Počas výstupu na vrch Golgota niekoľkokrát od vyčerpania klesá pod krížom. Obloha sa pomaly zaťahuje, dvíha sa vietor a dlhý ...
26. 09. 2018  ·  lab.SNG  ·  47 diel
Galéria mesta Bratislavy si v roku 2018 pripomína šesťdesiate výročie vzniku Skupiny 4, prvej čisto ženskej skupiny akademicky vzdelaných maliarok na Slovensku. Kurátorkou výstavy je historička umenia Ľuba Belohradská. Výstavu si môžete pozrieť v Mirbachovom paláci ...
11. 09. 2018  ·  lab.SNG  ·  21 diel
Rekonštrukcia budovy Vodných kasární stále prebieha a Slovenská národná galéria v Bratislave naďalej funguje v provizórnych priestoroch Esterházyho paláca a Hurbanových kasární. V skromných podmienkach digitalizujeme, skladujeme a ...
06. 09. 2018  ·  Patrícia Ballx  ·  93 diel
Karol Hugo Frech bol veľmi plodný a náruživý maliar, známy najmä svojimi početnými pohľadmi na Bratislavu. Galéria mesta Bratislavy má vo svojej zbierke vyše 700 diel tohto autora. Sú to predovšetkým skicáre, kresby, akvarely, linoryty, ale aj maľby ...
20. 08. 2018  ·  lab.SNG  ·  38 diel
„Lze přátelství na věčné časy vynutit napřaženou pistolí?“ Luděk Pachman Šesťdesiate roky priniesli v Československu aj vo svete vlnu občianskeho precitnutia a aktivizmu, ktorá kulminovala v roku 1968. Postupný koniec dogmatickej garnitúry Antonína ...
10. 08. 2018  ·  Miroslav Kleban  ·  44 diel
Tvorba Františka Veselého (1938 – 2001) sa nesnaží byť len prerozprávaným príbehom súdobých spoločenských problémov, ale aj didaktickou pomôckou pre dospelých, ktorí nesú zodpovednosť za „zdravie“ našej planéty. ...
02. 08. 2018  ·  Katarína Nadaská  ·  22 diel
Výstava Socha, duch, obraz, svetlo predstavuje umenie obdobia gotiky a baroka zo zbierky Východoslovenskej galérie. Galéria vznikla na prelome rokov 1951 a 1952 ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku. Kolekcia starého umenia vznikla v priebehu prvých ...
25. 07. 2018  ·  lab.SNG  ·  42 diel
Slovenská národná galéria pripravila monografickú výstavu venovanú tvorbe akad. mal. Jána Bergera, dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU a vytrvalého predstaviteľa klasického média maľby. Výstava prezentuje a reinterpretuje ...
08. 06. 2018  ·  lab.SNG  ·  106 diel
Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) ...
01. 06. 2018  ·  Lukáš Štepanovský  ·  29 diel
Milan Adamčiak (1946 - 2017) bol povolaním primárne muzikológ, ale jeho intermediálna tvorba, venujúca sa prienikom hudby a výtvarného umenia bola rozsiahla a rôznorodá. Organizoval umelecké akcie a happeningy, zakladal hudobno-performačné skupiny (DAD, Ensemble Comp., ...
09. 03. 2018  ·  Radka Nedomová  ·  82 diel
Ženské autorky v umení boli počas histórie skôr raritným pojmom. Napriek postupnej emancipácii sa neustále počas tvorivého presadzovania stretávali s nemožnosťou osvojiť si umelecké formy, so sexizmom a podceňovaním zo strany mužov. Výstava ...
14. 02. 2018  ·  lab.SNG  ·  20 diel
Kolekcia diel pre Schaubmarov mlyn Predstavujeme kolekciu diel s motívom ovocného sadu, stromov a vidieka, ktorú venujeme Schaubmarovmu mlynu v Pezinku. Mlyn je už od 70. rokov 20. storočia súčasťou Slovenskej národnej galérie. Na jednom mieste nájdete vidiecku usadlosť so ...
17. 01. 2018  ·  Petr Ingerle  ·  109 diel
Kolekcia diel zo zbierok Moravskej galérie predstavuje ukážky z tvorby niekoľkých autorov spojených s Brnom v prvej polovici 20. storočia. Vychádza zo siedmej kapitoly publikácie Moravská národní galerie s názvom Univerzálny alebo lokálny modernizmus? ...
17. 01. 2018  ·  Petr Tomášek  ·  48 diel
Kdo zná ten požehnaný kraj, ten utěšený zemský ráj? Ó Moravo — ty vlasti má, tys země moje přemilá! Václav Novotný - Jsem Moravan Priekopníkom systematického výtvarného „mapovania“ krajov a ...
15. 01. 2018  ·  Miroslav Kleban  ·  103 diel
Skupina rómskeho etnika žijúca na spoločenskej periférii sa stala námetom výtvarníkov, a to najmä pre pocit voľnosti a slobody. Motívy zo života Rómov, tradičné povolania a spôsoby obživy, rôzne remeslá, hudobná a duchovná ...
09. 01. 2018  ·  lab.SNG  ·  46 diel
Motív dievčaťa s krčahom patrí medzi opakujúce sa námety v žánrovej tvorbe slovenských umelcov, najmä v prvých dekádach 20. storočia. Odkazuje na tradičnú dobovú ženskú prácu – nosenie vody z prameňov,  potokov a studní. ...