02. august 2018
Kolekcia obsahuje 22 diel
4 minúty

Výstava Socha, duch, obraz, svetlo predstavuje umenie obdobia gotiky a baroka zo zbierky Východoslovenskej galérie. Galéria vznikla na prelome rokov 1951 a 1952 ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku. Kolekcia starého umenia vznikla v priebehu prvých desaťročí fungovania galérie a predstavuje istý chronologický presah s dokumentačným a muzeálnym významom. Kurátormi výstavy sú Katarína Nadaská a Miroslav Kleban.

Charakter diel v zbierke galérie z obdobia gotiky a baroka spočíva v solitéroch, ktorými galéria selektívne dokumentuje aj toto obdobie vývoja dejín umenia na východnom Slovensku. Tieto jednotliviny majú rôznu výtvarnú kvalitu a stupeň uchovania. Hoci kolekcia nepredstavuje koncepčný ani systematický dejinný prehľad, aj napriek tomu uchováva kvalitné príklady umeleckej tvorby, uplatnenej v severovýchodnej časti uhorského kráľovstva. Diela pochádzajú z prevodov výtvarných diel z iných štátnych inštitúcií do zbierky galérie a z nákupov od súkromných vlastníkov.

V roku 1994 bola zostavená prvá stála expozícia Staré umenie v zbierkach Galérie J. Jakobyho Košice, ktorá chronologicky predstavovala diela od obdobia stredoveku po 19. storočie. Aktuálna výstava síce stavia na tradícii spomenutej prvej stálej expozície, ale na rozdiel od nej má zámer predstaviť čo najväčší rozsah výlučne najstarších diel galerijnej zbierky od obdobia gotiky po barok bez presahu do 19. storočia. Kolekcia 19. storočia totiž už predstavuje jeden z ťažiskových okruhov galérie, prítomný v mnohých iných výstavných projektoch.

 

Prezentované diela gotiky a baroka opúšťajú depozitár galérie zriedkavo, a preto dostávajú na tejto výstave priestor v plnom rozsahu. Exponáty chronologicky spadajú od konca 14. storočia po koniec 18. storočia. Návštevník sa zoznámi s najstarším dielom galérie, s najďalej zapožičaným dielom, s dielom najvzdialenejšej proveniencie či s dielami, ktoré galérii v skutočnosti nepatrili.

Z pohľadu profilácie zbierkového fondu galérie na 19. a 20. storočie predstavujú diela starého umenia marginálny, kvantitatívne malý a spravidla uzavretý súbor, do ktorého nepribúdajú nové akvizície. Význam tejto kolekcie teda nespočíva vo „veľkých dejinách“ gotiky a baroka, ale vo vyrozprávaní „malých dejín“ historického dedičstva regiónu a jeho umeleckej zbierky, uchovávanej Východoslovenskou galériou.

Východoslovenská galéria pri tejto výstave nemá pozíciu arbitra, ktorý by umenie tvoril. Svoje miesto tu zastáva skôr ako múzeum umenia, ako inštitúcia-zberateľka, ktorá dokumentuje, ochraňuje a pre budúcnosť uchováva kultúrne dedičstvo svojej krajiny. Zbierka Východoslovenskej galérie má tiež vlastnú históriu a vývoj, ktorým si za svoje 65-ročné dejiny prešla. Budovali ju nasadenie zakladateľov a odbornosť prvej generácie akademicky vzdelaných historikov umenia, ale aj spoločenské okolnosti. Spolu so zbierkovými predmetmi tak galéria uchováva aj ich príbehy, ktoré sa stávajú príbehmi zbierky.

Na podstránkach jednotlivých výtvarných diel nájdete ich príbehy a podrobnejšie informácie o nich.

 

Trvanie výstavy: 17. 7. – 14. 10. 2018
Miesto výstavy: Východoslovenská galéria, Hlavná 27, výstavná sieň „Q“
Kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
Video o výstave: TV Košice
Ďakujeme za spoluprácu Rádu premonštrátov – Opátstvu Jasov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.