37 kolekcií

09. 02. 2021  ·  Štefánia Ďuricová  ·  69 diel
Výstavný projekt Východoslovenskej galérie predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva a aristokracie v období medzi rokmi 1890 a 1914, označovanom aj ako Belle Epoque. Táto doba je v kontraste s prvou svetovou vojnou vnímaná ako obdobie radosti, inovácií, ...
05. 01. 2021  ·  Viera Kleinová  ·  96 diel
„Móda je viac ako len odev. Móda je všade, všetkého sa zmocní, všetko pretne, je životným prístupom, štruktúrou existencie: absolútnou módou.“  – Urs Stahel   Výstava Ó šaty! v Slovenskej ...
21. 12. 2020  ·  lab.SNG  ·  53 diel
„Mám taký plán. Keď budem cítiť, že sa blíži koniec, urobím na záhrade vatru a spálim ich...“   Alexander Salontay maľoval celý život, no po negatívnej skúsenosti s komunistickou cenzúrou svoju tvorbu takmer vôbec nevystavoval. ...
13. 10. 2020  ·  lab.SNG  ·  122 diel
Generácia umelkýň a umelcov, ktorá na výtvarnú scénu nastúpila medzi dvoma svetovými vojnami, bola označovaná aj za tzv. „svedomie doby“. Osobnosti generácie síce nadviazali na experimentálny étos európskych avantgárd ...
28. 05. 2020  ·  lab.SNG  ·  83 diel
„Najdôležitejšie pre ľudskú spoločnosť nie je dekoratívno–ozdobné výtvarné umenie, ale umenie humanisticko-spoločensky angažované, ktoré učí ľudí vidieť a prežívať svet novšie a mravnejšie a ktoré je v tomto zmysle ...
23. 04. 2020  ·  Peter Tajkov  ·  56 diel
Košice prešli po druhej svetovej vojne výraznou premenou, podobne ako mnoho iných miest na Slovensku. Z multikultúrneho centra regiónu, spájajúceho stredovekú atmosféru so svojráznou perifériou sa postupne stala industriálna aglomerácia ...
23. 03. 2020  ·  Miroslav Kleban  ·  40 diel
„Zem podkarpatoruská je zemí kontrastů. Dnes, ve dvacátém roce trváni československé republiky, už to dávno není temný kout, Asie za Košicemi, neznámy útes, na němž ztroskotáte a živoříte ve věčné nostalgii, v nikdy ...
23. 03. 2020  ·  Vladimíra Büngerová  ·  49 diel
Tak dnes v Bratislave vidieť neobyčajný zjav, že v socialistickej krajine obsadenej sovietskymi vojskami sa koná výstava, ktorá pravdaže protirečí všetkým normám marxisticky determinovateľnému „socialistickému realizmu“. Jürgen Weichardt, ...
16. 12. 2019  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Ešte predtým, ako sa stal akademickým sochárom, začal Vladimír Kompánek maľovať, a to najmä zásluhou svojho profesora kreslenia na gymnáziu v Žiline Stanislava Bíroša. K tejto svojej záľube sa neskôr s veľkým úspechom ...
30. 05. 2019  ·  Viera Kleinová  ·  94 diel
„Hlina oddávna priťahovala umelcov svojou plasticitou. Jej hojné využívanie ale vyvoláva chúlostivé otázky ohľadne jej statusu. Je možné, že toľkým umelcom slúžila a slúži ako materiál, s ktorým sa dá objavovať nepoznané a ...
18. 02. 2019  ·  Katarína Beňová  ·  139 diel
Plenér (z fr. en plein air – na vzduchu, vonku): maľovanie vo voľnej prírode. Počas 19. storočia objavovali umelci a umelkyne čaro tvorby v plenéri. Krásy prírody, mesta či vidieka zachytávali priamo na plátno alebo na papier. Webstránka plenerizmus.sng.sk dopĺňa ...
25. 11. 2018  ·  Petra Hanáková  ·  81 diel
Výstava Slovenskej národnej galérie z roku 2012 s názvom Delete – Umenie a vymazávanie predstavila rôzne techniky a tvorivé postupy súčasného umenia so spoločným zameraním na akt redukcie, odstraňovania, čistenia, cenzúry... Stretli sa v nej diela ...
26. 09. 2018  ·  lab.SNG  ·  47 diel
Galéria mesta Bratislavy si v roku 2018 pripomína šesťdesiate výročie vzniku Skupiny 4, prvej čisto ženskej skupiny akademicky vzdelaných maliarok na Slovensku. Kurátorkou výstavy je historička umenia Ľuba Belohradská. Výstavu si môžete pozrieť v Mirbachovom paláci ...
10. 08. 2018  ·  Miroslav Kleban  ·  44 diel
Tvorba Františka Veselého (1938 – 2001) sa nesnaží byť len prerozprávaným príbehom súdobých spoločenských problémov, ale aj didaktickou pomôckou pre dospelých, ktorí nesú zodpovednosť za „zdravie“ našej planéty. ...
02. 08. 2018  ·  Katarína Nadaská  ·  22 diel
Výstava Socha, duch, obraz, svetlo predstavuje umenie obdobia gotiky a baroka zo zbierky Východoslovenskej galérie. Galéria vznikla na prelome rokov 1951 a 1952 ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku. Kolekcia starého umenia vznikla v priebehu prvých ...
25. 07. 2018  ·  lab.SNG  ·  42 diel
Slovenská národná galéria pripravila monografickú výstavu venovanú tvorbe akad. mal. Jána Bergera, dlhoročného profesora bratislavskej VŠVU a vytrvalého predstaviteľa klasického média maľby. Výstava prezentuje a reinterpretuje ...
08. 06. 2018  ·  lab.SNG  ·  106 diel
Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) ...
09. 03. 2018  ·  Radka Nedomová  ·  82 diel
Ženské autorky v umení boli počas histórie skôr raritným pojmom. Napriek postupnej emancipácii sa neustále počas tvorivého presadzovania stretávali s nemožnosťou osvojiť si umelecké formy, so sexizmom a podceňovaním zo strany mužov. Výstava ...