30. máj 2023
Kolekcia obsahuje 25 diel
3 minúty

Tvorbu Antona Jasuscha (1882 – 1965), ústrednej postavy košickej moderny 20. rokov 20. storočia hlboko poznačili traumatizujúce zážitky z frontov prvej svetovej vojny a zo zajateckých táborov. Vrcholné obdobie jeho tvorby spadá do rokov 1920 – 1924. V pustovníckom uzavretí sa pred svetom doslova za niekoľko dní a nocí zrodil – aj v stredoeurópskych pomeroch – jedinečný obrazový cyklus.

Anton Jasusch tvoril v Košiciach a využíval niektoré vplyvy secesného expresionizmu - napr. zvláštnu, priam magickú farebnosť v jeho krajinomaľbách - ešte pred začiatkom Prvej svetovej vojny. Po vstupe do armády sa ocitol v bojoch na východnom fronte, kde bol zranený, zajatý a odvedený na ďaleký východ. Stratil tak kontakt s vývojom v európskych umeleckých trendoch.

Keď sa Jasusch po rokoch vrátil domov, stiahol sa do izolácie ateliéru, kde vytvoril svoje majstrovské dielo - jedinečnú sériu veľkorozmerných plátien na témy osudu a civilizáčných pohybov. Svoje traumy z vojny autor pretavil do apokalyptických vízií, spájajúcich metaforu a abstrakciu v monumentálnych farebných víroch. Naliehavým spôsobom v nich „roztočil“ symbolický kolotoč úvah o zrode a zániku nových svetov, o zmysle existencie univerza, našej planéty, ľudstva i človeka, o dobre a zle. Detailnosť a žiarivé farby povýšil Jasusch nad prostú dekoráciu tak, aby spoluvytvárali dynamiku a emocionalitu jeho výjavov.

Na obraze Žltý mlyn akoby riadila budúcnosť ľudstva neviditeľná ruka „veľkého hýbateľa“, pričom život jednotlivca môže byť rozdrvený pod náporom rútiacich sa dejín (čo patrilo medzi smutné skutočnosti obzvlášť v 20. storočí). Takmer futuristické kompozície Jasuschovho obrazového cyklu nemajú v slovenskom umení obdobu a boli aj akýmsi predznamenaním príchodu Moderny.

Anton Jasusch - Žltý mlyn, 1922, Slovenská národná galéria

Anton Jasusch - Žltý mlyn, 1922, Slovenská národná galéria

 

Jasuschov obrazový cyklus spustil v čase jeho vzniku búrlivé polemiky o ďalšom smerovaní moderného umenia Slovenska: hovorilo sa o „definitívnom pohrebe romantizmu“, na druhej strane sa stal aj terčom zúrivých nacionalistických útokov. Odhliadnuc od toho – po Jasuschovi už bolo v slovenskom umení všetko inak...

Na viacerých dielach z tohto cyklu čítame šifru „Pinx XX“ – „namaľované nie v dvadsiatom roku, ale v dvadsiatom storočí“ ako ju neskôr interpretoval jeho monografista Tomáš Štraus.

Jasuschove signatúry - detail

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.