20. júl 2022
Kolekcia obsahuje 60 diel
3 minúty
Jindřich Krejča patrí medzi ikony vedeckej ilustrácie a jeho rozsiahla tvorba rezonuje v povedomí na Slovensku aj v zahraničí. Autorove maľby fauny a flóry poznáme z ilustrovaných encyklopédií a atlasov, ktoré vychádzali najmä v 60. až 80. rokoch, no dodnes vyvolávajú túžbu spoznávať rozmanitosť a krásu prírody okolo nás. Krejča najčastejšie pracoval technikou akvarelu, kresbou ceruzou a tušom a dbal na autentickú farebnosť a precízne vykreslenie všetkých detailov. O prírodovednej ilustrácii môžeme povedať, že je to umenie v službách vedy.

Jindřich Krejča (1920 – 1991) už ako chlapec prispieval „drobnými kresbami“ do periodika Malý čtenář. Záľuba v kreslení ho priviedla k štúdiu na Štátnej grafickej škole v Prahe. Po druhej svetovej vojne pôsobil ako grafik na voľnej nohe, pripravoval propagačné materiály pre Československú sociálnodemokratickú stranu a tiež založil a viedol školu reklamnej grafiky, ktorú prevádzkoval vo svojom byte. V roku 1948 odišiel z politiky a napokon aj z Prahy. Uplatnenie našiel v Bratislave - ilustroval beletriu, vytváral knižné obálky, plagáty či reklamnú grafiku.

Jindřich Krejča

V druhej polovici 50. rokov dostal Krejča ponuku ilustrovať Atlas liečivých rastlín Jána Macků, ktorý napokon vyšiel až v roku 1964. Po tejto úspešnej spolupráci nasledovali desiatky populárno-náučných kníh s tisíckami akvarelov rastlín a zvierat. Pri tvorbe vedeckých ilustrácií spolupracoval s odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Kreslil podľa živej predlohy a tiež podľa učebníc a exponátov z prírodopisného múzea. Postupne si vytvoril vzorkovník tisícov druhov rastlín a živočíchov a z toho následne dlhé roky čerpal inšpirácie.

Vedecká ilustrácia kladie dôraz na realistické znázornenie organizmov a preto zvyčajne neponúka priestor pre autorskú štylizáciu. Výsledkom však nebýva portrét konkrétnej rastliny alebo zvieraťa, ale obraz ideálneho zástupcu svojho druhu so všetkými charakteristickými znakmi a vlastnosťami, ktoré si máme všimnúť. Často na jednom obraze vidíme zároveň plod aj rastlinu v kvete, alebo sledujeme všetky vývojové štádiá konkrétneho živočícha. Na rozdiel od fotografie sa ilustrátor sústreďuje na presnosť štruktúr, farebných nuáns a životných cyklov. Aj preto môže ilustrácia stále konkurovať fotografii v zobrazovaní fauny a flóry v literatúre.

Jindřich Krejča – Lienky, 1981

 

Viac než 500 originálnych listov s maľbami zapožičali Slovenskej národnej galérii vdova po autorovi Anna Krejčová a syn Henrich Krejča. Približne polovicu z nich nájdete na výstave Príroda vášho deststva v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Originály sa viažu k trom publikáciám – Z našej prírody. Rastliny. Horniny. Minerály. Skameneliny. (1979), Z našej prírody. Živočíchy (1981) a Základy poľovníctva (1988). Obsahujú stovky precízne znázornených exemplárov lúčnych kvetov, vodných rastlín, papradí, ihličnanov, húb, hlodavcov, šeliem, psov, vtákov, plazov, rýb, motýlov, múch, chrobákov, pavúkov, jednobunkovcov a mnohých ďalších druhov.

Kolekcia ukazuje iba niekoľko príkladov z každej skupiny rastlín a živočíchov. Celý súbor zdigitalizovaných originálov nájdete tu.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.