14. marec 2023
Kolekcia obsahuje 11 diel
3 minúty
Drancovanie židovského majetku nacistickým Nemeckom a jeho vazalmi patrilo k bežnej praxi pred druhou svetovou vojnou aj počas nej. Na Slovensku sa niekoľko „zoštátnených“ umeleckých diel napokon dostalo do galerijných zbierok, no väčšina ukradnutých artefaktov bola vydražená – mnohokrát pod cenu – a nenávratne stratená.

Po vyhlásení slovenského štátu 14. marca 1939 nasledovalo prijatie ochrannej zmluvy, ktorá potvrdila spätosť nového štátu s nacistickým Nemeckom. Osobám židovského pôvodu štát postupne mocou zákona odobral podniky, živnosti, pôdu, nehnuteľnosti a napokon aj majetok na bankových účtoch a osobné cennosti. V prospech štátu prepadli aj všetky predmety umeleckej hodnoty.

Zhromaždené artefakty spísali a ocenili historička umenia Alžbeta Güntherová-Mayerová a Vladimír Wagner. Prevod do štátnej zbierky zahŕňal iba 14 obrazov a 433 mincí, zvyšok skončil na dražbách, z ktorých si zisk pripísal štát.

Július Szentistványi – Baníci pred sfáraním, 1914, Slovenská národná galéria

 

Po vojne sa do štátnych zbierok dostali ďalšie tri obrazy. Jeden z nich zobrazujúci Lóta a dvoch anjelov predala SNG Alžbeta Güntherová-Mayerová. Obraz modliacich sa baníkov od Gyulu Szent-Istványho predal SNG jeho právoplatný majiteľ Ing. Eugen Bárkány z Prešova, ktorý ho po šoa reštituoval. Až na tento prípad sa pôvodných vlastníkov diel nepodarilo vypátrať.

V roku 2023 uplynie desať rokov od výstavy Tieň minulosti zrealizovanej v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Židovského komunitného múzea v Bratislave. Výstava po prvý raz tematizovala proces poštátňovania umeleckých predmetov z majetku Židov. Základným pilierom výskumu zrealizovaného v rokoch 2009 – 2010 sa stali dokumenty z Archívu Pamiatkového úradu SR. Katalóg výstavy v slovensko-anglickej jazykovej verzii zahŕňa aj zoznam arizovaných diel a predstavuje tak účinný nástroj provenienčného výskumu.

Diela v kolekcii sú v súčasnosti autorsky voľné a dostupné na stiahnutie vo vysokom rozlíšení.

Téme výskumu pôvodu umeleckých predmetov sa venuje článok "Sedem spôsobov..." ako sa stať zbierkovým predmetom.


ŠVANTNEROVÁ, Jana a kol.: Tieň minulosti / The Shadow of the Past, Bratislava: Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah, 2013.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.