15. máj 2022
Kolekcia obsahuje 8 diel
2 minúty
Podľa nemeckého semiotika a filozofa Maxa Benseho sú plagáty siete, do ktorých sa zachytávajú želania ľudí. Ohromná viditeľnosť plagátu z neho spravila výborné médium pre ideologické experimenty a vízie nových svetových poriadkov.

20. storočie predstavovalo zlatý vek tlačenej propagandy. Utopické ambície politických mocností sa často komunikovali moderným, štýlovým, ale aj lapidárnym vizuálnym jazykom. Strohé heslá sa striedali s komplexnejšími metaforami a satira sa prekrývala so seriózne zamýšľanými posolstvami. Typografia, karikatúra a symbolická koláž spojili svoje sily v službách sugestívneho naratívu, budovania pravdy a pripomínania toho, na ktorej strane konfliktu stojíme.

Kurátorský výber propagandy zo Zbierky plagátu a grafického dizajnu na výstave 7x7 Slobodných úvah o umení sa sústredí najmä na produkciu z čias stalinizmu a normalizácie. Môžeme v ňom spoznať motívy objavujúce sa aj v súčasnej hybridnej vojne a mediálnej diplomacii. Popri školených „robotníkoch agitácie” tu nájdeme aj všestranných autorov ako Štefana Bednára či Imricha Weinera-Kráľa, ukazujúc často komplikované vzťahy medzi oficiálnou a voľnou tvorbou.

Alexander Richter – Pravá tvár americkej diplomacie v Ženeve, 1962, Slovenská národná galéria

 

Námety plagátov sa dotýkajú geopolitických konfliktov a tiež každodenného života občanov. Ich kultúrny podtext neraz stavia na stereotypoch a dlhodobo budovanom pocite ohrozenia. Stmeľuje obyvateľstvo proti vonkajšiemu nepriateľovi a varuje pred sklonmi stať sa nepriateľom vnútorným.

Kolekcia nadväzuje na článok Viery Kleinovej „Sedem vecí o…“ propagande. Ukazuje ďalšie diela z výstavného výberu a dopĺňa škálu propagačných motívov. Podrobnosti o ich vzniku a kontexte nájdeš na profiloch jednotlivých diel. Výstavu 7x7 môžeš navštíviť do 3. júna a vyskúšať si v nej mobilnú aplikáciu Kódy SNG.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.