08. jún 2018
Kolekcia obsahuje 106 diel
2 minúty
Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953)Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy. Prvý konzekventným a programovým spôsobom, druhý na spôsob „barbarskej" syntézy. Obaja začali ako „revolucionári", „vierozvestci" nového umenia, obaja však postupne opustili tieto pozície, boli neskôr (každý však v inom období) „oficializovaní". Ich osudy ukazujú, ako sa veľkosť umeleckého diela dokáže vzoprieť nepriazni doby i ľudského údelu a napokon „zvíťaziť“, respektíve obstáť v skúške času.

Výstava sa po prvýkrát pokúša o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady), umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Koncepcia spoločnej výstavy dovoľuje novo konštruovať konkrétny príbeh „paralelnej moderny“ a tým prehĺbiť aj rozšíriť jej chápanie. Práve na príklade diel, prístupov k nim aj na príklade osudov zvolenej dvojice autorov možno čítať, ako moderna pôsobila presahujúc svoje ustálené lokálne i nadnárodné (kozmopolitné) vymedzenia.

Kolekcia obsahuje diela zo Slovenskej národnej galérie a Moravskej galérie v Brne, ktoré sa objavujú na výstave, alebo v sprievodnej aplikácii Filla Fulla Chat.

 

 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.