165 kolekcií

19. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  20 diel
Vzťah k umeniu nemusí byť podmienený vekom. Aj deti dokážu oceniť umelecké kvality, často otvorenejšie a bez predsudkov. Kontakt s umením rozvíja detskú tvorivosť, kritické schopnosti a predovšetkým synestetické vnímanie. ...
13. 04. 2017  ·  lab.SNG  ·  37 diel
Veľká noc (Pascha) sa slávi v čase prvej nedele po prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Sviatok je kombináciou cirkevných obradov – pripomínanie krížovej cesty Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstania – s predkresťanskými obyčajmi, ...
10. 04. 2017  ·  Viera Kleinová  ·  87 diel
Ako sme sa obliekali v časoch, keď naše životy plánoval a riadil komunistický režim? Akými cestami sa móda vo svojej bytostnej nezávislosti a nekontrolovateľnej dynamike uberala v podmienkach, ktoré sú pre jej fungovanie takmer neprijateľné? Príbeh nerovného ...
28. 03. 2017  ·  Martin Šugár  ·  34 diel
Výstava s názvom Z depozitára predstavila olejomaľby zo 17. až 19. storočia, momentálne nezaradené do stálej expozície. Kolekcia diel starého európskeho umenia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej dostala svoju ucelenú podobu niekedy na prelome 60. a ...
14. 03. 2017  ·  lab.SNG  ·  181 diel
Nová podoba areálu Slovenskej národnej galérie sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach v rokoch 2003 a 2005. Do procesu vstúpila ekonomická kríza, ale napokon takmer 15 rokov po uzavretí Premostenia Slovenská národná galéria ...
14. 02. 2017  ·  Radka Nedomová  ·  49 diel
Výstava zo zbierkového fondu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne a výberu súčasného umenia predstavuje tradičný i moderný prístup k slovenskému folklóru. Hlavným námetom vybraných diel je žena ako bytosť ...
02. 02. 2017  ·  lab.SNG  ·  16 diel
Kolekcia dopĺňa 4. kapitolu príbehu o slovenskom štáte s názvom Vytriezvenie zo sna. Keď nacisti porazili Povstanie, zatkli nielen partizánov, ale aj vojakov. Kým ich popravili alebo odvliekli do táborov, vykonali ich evedenciu. Výsledkom bola kartička s údajmi a ...
30. 01. 2017  ·  Katarína Baraníková  ·  34 diel
Stála expozícia diela Dominika Skuteckého bola zriadená v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca (ktorú spravuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici) v roku 1994 v koncepcii Mgr. Zuzany Bartkovej. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná. ...
27. 01. 2017  ·  Martin Čičo  ·  24 diel
Od polovice 18. storočia sa v súvislosti s mimoriadnym postavením Prešporka ako hlavného, snemového a korunovačného mesta Uhorska zmenila aj úroveň jeho kultúrnych štandardov, ku ktorým patrí aj vznik verejných oddychových a vychádzkových ...
23. 01. 2017  ·  lab.SNG  ·  65 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - Vytriezvenie zo sna. Druhá svetová vojna sa blíži k svojmu koncu. Situácia na východnom fronte sa začína vyvíjať v neprospech Tretej ríše a jej spojencov. U nás v tomto čase začínajú ...
23. 01. 2017  ·  Dagmar Adamusová  ·  44 diel
V roku 2016 Oravská galéria získala do svojich zbierok 44 nových zbierkových predmetov. Šlo predovšetkým o diela súčasného výtvarného umenia, ktoré vznikli po roku 2000. Popri zberateľstve umeleckých diel z regiónu Oravy ...
21. 12. 2016  ·  lab.SNG  ·  71 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - 70 000 obetí. Židovskú menšinu na Slovensku začína ľudácky režim prenasledovať už v období autonómie a krátko po vzniku samostatného štátu sa stáva terčom série tvrdých vládnych ...
16. 12. 2016  ·  lab.SNG  ·  231 diel
Akvizície moderného a súčasného umenia do zbierok Slovenskej národnej galérie.
23. 11. 2016  ·  lab.SNG  ·  78 diel
Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutočnosť - Jeden národ, jedna strana, jeden vodca. 14. marca 1939 vzniká samostatný slovenský štát, o deň neskôr si Adolf Hitler pripája k nemeckej ríši české územia ako Protektorát Čechy a Morava. ...
24. 10. 2016  ·  lab.SNG  ·  41 diel
Kolekcia výtvarmých diel k webstránke : Sen x skutočnosť - Na polceste k slovenskému štátu  Slovensko bolo po prvej svetovej vojne súčasťou novovzniknutej Československej republiky, ktorá ako demokratická krajina poskytovala útočisko odporcom ...
06. 10. 2016  ·  lab.SNG  ·  96 diel
Dočasná expozícia historických zbierok SNG (gotika & barok) návštevníkom počas rekonštrukcie bratislavského areálu SNG poskytuje prístup aspoň k najdôležitejším artefaktom umenia 15. - 18. storočia. Okolnosti vytvorenia takejto ne/stálej expozície ponúkli príležitosť na netradičný pohľad na zbierkový fond, ktorý ...
03. 10. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  48 diel
Téma hraníc je veľmi široká a otvorená vďaka rôznorodému chápaniu významu pojmu. Úplne automatická interpretácia zrejme súvisí s politicko-geografickým významom – hranice ako vymedzenie určitého územia, ...
27. 09. 2016  ·  lab.SNG  ·  112 diel
Téma Slovenského národného povstania mala v slovenskom umení špecifické postavenie. V povojnovej politickej atmosfére bola považovaná za žiadúcu a príbehovo príťažlivú. Nájdeme v nej tak široké spektrum výtvarných ...