03. október 2016
Kolekcia obsahuje 48 diel
2 minúty

Téma hraníc je veľmi široká a otvorená vďaka rôznorodému chápaniu významu pojmu. Úplne automatická interpretácia zrejme súvisí s politicko-geografickým významom – hranice ako vymedzenie určitého územia, teritória. Hranica môže byť vytvorená prirodzene, napríklad riekou, jazerom, morom... Lenže človeku, zdá sa, prirodzené hranice nestačili, a tak začal hranice vytyčovať a fyzicky budovať, prekračovať, búrať, prestavovať, spevňovať a rozširovať. Následne vznikali nevyhnutne nové vzťahy a rozdiely medzi ľuďmi a celými spoločenstvami. Hranice sa ako ideologický prvok používajú dodnes.

[teaser id=41 type=article]

Manipulácia je veľmi populárnym prístupom mnohých umelcov, ktorí s témou hraníc pracovali. Hranice sa dajú fiktívne prekresľovať, formovať, vymazávať a pod., pričom každý akt zmeny nesie iný význam a často odkazuje na kultúrno-spoločenské súvislosti. Pomocou týchto aktivít si umelci aspoň metaforicky uzurpovali moc, ktorá patrila štátu a často obmedzovala ich vlastné slobody.

Hranice vo všeobecnosti možno vnímať ako limity, obmedzenia, ktorých prekročenie môže priniesť určité riziká, alebo naopak objavy. Ako by sa vyvíjalo umenie, keby umelci neprekračovali hranice? Hranice sú hrozbou, ale aj výzvou zároveň. Napokon všetci máme stanovené určité osobné hranice, ktoré nemôžeme alebo nechceme prekročiť, no niekedy sa za nimi otvárajú nové obzory. Aj vďaka svetu umenia môžeme objaviť alebo dokonca prekročiť svoje vlastné hranice.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.