Na polceste k slovenskému štátu

41 diel  ·  lab.SNG  ·  24. 10. 2016

Kolekcia výtvarmých diel k webstránke : Sen x skutočnosť - Na polceste k slovenskému štátu 

Slovensko bolo po prvej svetovej vojne súčasťou novovzniknutej Československej republiky, ktorá ako demokratická krajina poskytovala útočisko odporcom silnejúceho nacizmu.

Adolf Hitler sa rozhodol Československo zlikvidovať politickou cestou - územnými nárokmi na etnických princípoch a diplomatickým nátlakom na rozdelenie a rozdrobenie územia, ktoré bude následne jednoduchšie vojensky okupovateľné. 

Postavenie slovenskej časti republiky bolo mnohými považované za nerovnocenné, čo využili autonomistické sily na čele s Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Postupné osamostatnenie slovenského štátu prebiehalo v réžii nemeckej Tretej ríše a bolo priamym predpokladom vypuknutia druhej svetovej vojny.