Verní sebe, svorne napred!

Neznámy autor

datovanie:
miery: šírka 28,21 cm, výška 21 cm
v kolekciách:
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Súkromný majetok

súvisiace diela

Neznámy autor - Výstava kresieb a obrazov maliarov 14-18. storočia (vo vzorných reprodukciách). Východoslovenské muzeum v Košiciach. Neznámy autor - Výstava ilustrácií - Fulla Neznámy autor - Radničná veža od Františkánskeho námestia v Bratislave Neznámy autor - Súborná výstava Elem. Halásza-Hradila. Halász-Hradil Elemér kolektiv kiállitása. Východoslov. muzeum v Košiciach. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 28. Panel č. 2. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 5. Neznámy autor - Výstava obrazov Karol Vayszada Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 1. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 28. Panel č. 3. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 4. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 28. Panel č. 4. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 28. Panel č. 1. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 20. Panel č. 1. Neznámy autor - Výstava Boj juhoslovanského ľudu za slobodu Neznámy autor - Nádvorie starej radnice Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 20. Panel č. 3. Vladimír Dedeček, Neznámy autor - Areál Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Prezentačná doska s nalepenými fotografiami modelu stavby. Neznámy autor - Národ sebe ZP Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 20. Panel č. 4. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 20. Panel č. 5. Neznámy autor - Jazdec v slávnostnej uniforme mestského hajdúka Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 28. Panel č. 5. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 2. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 20. Panel č. 2. Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 6. Neznámy autor - Výstava obrazov prof.O.Larsena Neznámy autor - Výstava W.Skoczylas Neznámy autor - Výstava košických karikatúr Neznámy autor - Súťaž na rekonštrukciu a modernizáciu areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Návrh č. 24. Panel č. 3. Neznámy autor - Výstava krasieb starých majstrov viedenskej dotertíny so faksimile