Slávnostné otvorenie slovenského autonómneho snemu v univerzitnej aule v Bratislave dňa 18. 1. 1939.

Neznámy autor

datovanie:
miery: výška 28 cm, šírka 31,18 cm
výtvarný druh: fotografia
žáner: figurálna kompozícia
technika: čiernobiela fotografia
inštitúcia: Slovenský národný archív, Bratislava – fond STK
v kolekciách:

Tesnopisecká správa o 1. schôdzke Snemu Slovenskej krajiny v Bratislave v stredu dňa 18. januára 1939

Dr. Jozef Buday (zvoní):

Slávny Snem!

Sišli sme sa na slávnostné otvorenie prvého slovenského zákonodarného snemu. Cítim sa veľmi šťastným, že mne pripadá krásna úloha otvoriť tento snem, ako vekom jednému z najstarších členov tohoto slávneho sboru; som tu už jediný, ktorý od revolučného Národného shromaždenia až podnes som neprerušene členom zákonodarného sboru. Ďakujem Prozreteľnosti, že mi dopriala dožiť sa tejto chvíle. Ako by aj nie?! Dnešným dňom sa splňuje odveká túžba slovenského národa.

V dejinách nášho národa neprestajne sa prejavuje snaha žiť samobytným, slobodným národným životom, odkedy náš národ vystúpil na dejište histórie.

A v tejto historickej chvíli nemožno nespomenúť veľmi charakteristickú a poučnú antitézu.

Prvá štatnosť slovenská - rozumiem Veľkomoravskú ríšu - zanikla nesvornosťou. Nesvornosťou synov Svätoplukových. Druhá štátnosť naša temer po tisícročí vzniká svornosťou, ba príkladnou jednotou slovenského národa, ako sa ona prejavila v Žiline dňa 6. októbra minulého roku a v nasledujúcich dňoch.

Táto okolnosť je nám zárukou, že naše dielo bude trvanlivé, veď večne pravdivými ostávajú krásne slová starovekého latinského historika Sallustia: "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur".

Concordia parvae res crescunt. I my Slováci sme národom malým, ale svornosťou a vytrvanlivou prácou môžeme dosiahnuť významného miesta medzi kultúrnymi národami sveta.

Keď s takýmito, iste oprávnenými nádejami hľadíme do krajšej budúcnosti, nesmieme zabudnúť ani na minulosť, veď mnoho poučného skrýva pre nás.

Iste sa sluší aspoň letmo si spomenúť pri tejto príležitosti na tých slovenských národných dejateľov, ktorí nadľudskou prácou svojou dnešný deň umožnili, ba pripravili...

lab.SNG ● Středa 18. ledna 1939 (Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky - Digitalni repozitar, 2016)