Na stráž!

Vincek Hochštetský

Vincek Hochštetský - Na stráž!

 

V období propagandy sa popri slovenskej madone (kresťanskej figúre v topologicky slovenskej krajine), obrazoch oráčov - orajúcich z pod Tatier, vzniká aj nová figúra – vojak na stráži, ktorého možno  považovať za variant romantických „chlapcov na stráži“, či militaristický upgrade Jánošíka.

Petra Hanáková ● Sen x skutočnosť Umenie & Propaganda 1939—1945 (Slovenská národná galéria, 2016)

datovanie:
miery: výška 28,8 cm, šírka 21 cm
tagy: Ornament
v kolekciách:
materiál: papier
technika: tlač
značenie:
inštitúcia: Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislava

súvisiace diela

Zolo Palugyay - Krajina s kvetmi Karol Ondreička - Slovenská Madona Poľský maliar z 19. storočia - Madona Čenstochovská Ladislav Mednyánszky - Noční pútnici pri kríži Ignaz Josef Weissenberg - Pohľad na Bratislavu z juhovýchodu (z dnešného Ovsišťa) Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.108. - Konzoly zdobené iným spôsobom Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.44. - Amfiteáter alebo koloseum Peter Matejka - Kytica Tibor Borský - 21.8.1968 Ernest Zmeták - Útek do Egypta Eugen Nevan - Übermensch Jakub Bauernfreund - Hrôzy vojny I. Ester Šimerová-Martinčeková - Kompozícia Štefan Bednár - Vinník Miloš Urbásek - Théma 0-35  (diptych) Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.73. - Iný hlavný oltár v kostole Chiesa die Gesu v Ríme Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.57. - Architektonický projekt pre podlhovastý strop Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.36. - Fragmenty architektúry Ignaz Josef Weissenberg - Pohľad na Bratislavu zo severu od Mierovej búdy Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.53. - Kupola budovy Collége Romain,tieňovaná Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.94. - Fasáda v perspektíve toho istého kostola ako aj prierez v perspektíve Andrea Pozzo, Giacomo Böemo Komarek - Fig.115. - Pevnosti päťboké Vincenzo Mariotti, Andrea Puted, Andrea Pozzo, Neznámi grafici - Perspectiva pictorum et architectorum  Miloš Alexander Bazovský - Krajina Mikuláš Galanda - Jadran Johann Andreas Pfeffel, Giuseppe Galli Bibiena  - Pašiový motív v iluzívnej architektúre – Nesenie kríža (I,8)  Peter Matejka - Hlava dedinčanky Jozef Anton Lántz - Obec Svätý Jur Jozef Anton Lántz - Pohľad na Borinku a hrad Pajštún  Jozef Anton Lántz - Plavecký hrad