70 000 obetí

71 diel  ·  lab.SNG  ·  21. 12. 2016

Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - 70 000 obetí.

Židovskú menšinu na Slovensku začína ľudácky režim prenasledovať už v období autonómie a krátko po vzniku samostatného štátu sa stáva terčom série tvrdých vládnych nariadení. Do právneho poriadku je zavedená definícia pojmu Žid a tým, ktorí pod ňu spadajú, sú výrazne obmedzené základné práva - ich majetok je arizovaný, majú zakázané bývať či pohybovať sa v niektorých častiach miest... O čosi neskôr prichádza aj nariadenie označovať svoj odev šesťcípou žltou hviezdou. 

Ako však prezráda názov tretej kapitoly príbehu slovenského štátu, okrem spomenutých opatrení čaká židovskú populáciu ešte omnoho tragickejší osud. 

  Tweet