21. december 2016
Kolekcia obsahuje 71 diel
0 minút

Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - 70 000 obetí.

Židovskú menšinu na Slovensku začína ľudácky režim prenasledovať už v období autonómie a krátko po vzniku samostatného štátu sa stáva terčom série tvrdých vládnych nariadení. Do právneho poriadku je zavedená definícia pojmu Žid a tým, ktorí pod ňu spadajú, sú výrazne obmedzené základné práva - ich majetok je arizovaný, majú zakázané bývať či pohybovať sa v niektorých častiach miest... O čosi neskôr prichádza aj nariadenie označovať svoj odev šesťcípou žltou hviezdou. 

Ako však prezráda názov tretej kapitoly príbehu slovenského štátu, okrem spomenutých opatrení čaká židovskú populáciu ešte omnoho tragickejší osud.