70 000 obetí

71 diel  ·  lab.SNG  ·  21. 12. 2016

Kolekcia diel k webstránke : Sen x skutocnost - 70 000 obetí.

Židovskú menšinu na Slovensku začína ľudácky režim prenasledovať už v období autonómie a krátko po vzniku samostatného štátu sa stáva terčom série tvrdých vládnych nariadení. Do právneho poriadku je zavedená definícia pojmu Žid a tým, ktorí pod ňu spadajú, sú výrazne obmedzené základné práva - ich majetok je arizovaný, majú zakázané bývať či pohybovať sa v niektorých častiach miest... O čosi neskôr prichádza aj nariadenie označovať svoj odev šesťcípou žltou hviezdou. 

Ako však prezráda názov tretej kapitoly príbehu slovenského štátu, okrem spomenutých opatrení čaká židovskú populáciu ešte omnoho tragickejší osud.