Pracovný tábor v Novákoch pre rasovo prenasledovaných občanov židovského obyvateľstva

Neznámy autor