13. apríl 2017
Kolekcia obsahuje 37 diel
2 minúty
Veľká noc (Pascha) sa slávi v čase prvej nedele po prvom splne mesiaca, ktorý nastane po jarnej rovnodennosti. Sviatok je kombináciou cirkevných obradov – pripomínanie krížovej cesty Ježiša Krista a jeho zmŕtvychvstania – s predkresťanskými obyčajmi, oslavujúcimi príchod jari a novej etapy roľníckeho roka.

S Veľkou nocou sa spájajú špeciálne dni - Kvetná nedeľa (svätenie vŕbových prútov ako ochranného symbolu), Zelený štvrtok (posledná večera Krista s apoštolmi, utíšenie kostolných zvonov), Veľký piatok (ukrižovanie Krista, vrcholenie predjarných negatívnych síl), Biela sobota (Kristovo vzkriesenie, príprava sviatočných jedál, svätenie ohňa), Veľkonočná nedeľa (svätenie jedla, príprava veľkonočných vajec a korbáčov), Veľkonočný pondelok (oblievanie a šibanie, prvá tanečná zábava od začiatku pôstu).

Tradičnými symbolmi Veľkej noci sú voda (očista, nový život, oblievanie), oheň (tiež očista, víťazstvo nad temnotou a smrťou, príprava jedla), vajíčko (zrodenie, plodnosť, nesmrteľnosť), vrbové prúty (prebúdzajúca sa príroda, ochrana pred zlom, chorobami a bleskami), korbáč (zdravie, prenos prírodnej sily na človeka, bičovanie Krista), zajac (šťastie, zmŕtvychvstanie, skromnosť, pokora, roznášanie vajec) a baránok (obeta za hriechy).

Veľká noc je sviatkom, keď svetlo víťazí nad tmou, jarný život nad zimným spánkom aj Kristus nad smrťou. Veľkonočné sviatky ukončujú pofašiangové pôstne obdobie odriekania a sú tiež časom uctenia si zosnulých predkov a prejavu vďačnosti za pokračujúci a vznikajúci život. V kolekcii diel s námetmi Veľkej noci nájdete zobrazenia tradičných symbolov, záznamy alebo predstavy spoločenských udalostí, ale aj obrazy približujúce atmosféru jari a prebúdzajúcej sa prírody.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.