28. marec 2017
Kolekcia obsahuje 34 diel
2 minúty

Ernest Zmeták - Portrét Danice Zmetákovej, 1961, Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové ZámkyErnest Zmeták - Autoportrét, 1941, Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové ZámkyVýstava s názvom Z depozitára predstavila olejomaľby zo 17. až 19. storočia, momentálne nezaradené do stálej expozície. Kolekcia diel starého európskeho umenia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej dostala svoju ucelenú podobu niekedy na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia. Popri jej zostavovaní sa rodila tiež úvaha darovať ju štátu. Manželia Danica a Ernest Zmetákovci predložili v roku 1971 vtedajšiemu ministrovi kultúry svoju ponuku darovať štátu za určitých podmienok 90 diel. Trvalo takmer desaťročie, kým sa zo súkromnej zbierky dňa 1. januára 1979 stala verejná inštitúcia – Galéria umenia v Nových Zámkoch.

Výstava predstavila 35 diel. Viaceré boli predstavené verejnosti po prvý raz, niektoré dokonca neboli publikované. To bol jeden z dôvodov preveriť doterajšie poznatky o prácach neznámych maliarov. Hoci sa výskum iba začal, podarilo sa navrhnúť nové atribúcie — inými slovami diela neznámych umelcov mohli byť pripísané konkrétnym maliarom. Upresnila sa ikonografia obrazov (teda zobrazené témy) a tiež ich datovanie. V dvoch prípadoch sa podarilo identifikovať doposiaľ neznáme osoby na portrétoch ako významné osobnosti maďarských dejín. Vo svetle týchto zistení sa zbierka starého európskeho umenia Danice a Ernesta Zmetákovcov javí v novom kontexte, ktorý podčiarkuje jej význam.

Návštevník galérie si mohol na výstave prejsť cestu z depozitára cez dielňu reštaurátora a pracovňu historika umenia až k výsledku, ktorým je exponát so štítkom na stene a jeho reprodukcia v katalógu s rozšírenou informáciou. Cieľom bolo upozorniť, že vlastniť zbierku umeleckých diel, vedieť o nich aspoň základné informácie, identifikovať ich tvorcov, poznať ich vek, techniku, námety, ktoré zobrazujú, rozpoznať kontext, ktorého sú súčasťou – nie je samozrejmosťou.

Historické a ikonografické podrobnosti nájdete v popisoch jednotlivých diel. Diela v tejto kolekcii sú voľné na stiahnutie vo vysokom rozlíšení.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.