161 kolekcií

22. 07. 2016  ·  Martina Vyskupová  ·  22 diel
Bratislava (niekdajší Prešporok) bola ako dočasné hlavné mesto Uhorského kráľovstva už od začiatku 17. storočia najvýznamnejším centrom divadelníctva na našom území. Až do poslednej tretiny 18. storočia sa divadelné predstavenia hrali ...
17. 06. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  57 diel
Spojenie vody s výtvarným umením je na prvý pohľad úplne prirodzené. Väčšina umelcov ju predsa často využíva pri svojej tvorbe. No mnohých z nich zaujíma voda nielen ako materiál, ale aj ako vyjadrovací prostriedok či dokonca téma. ...
30. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  22 diel
V roku 2011 začala Slovenská národná galéria systematickejšie pristupovať k všetkým svojim grafickým výstupom. Silnú vizuálnu identitu sme chápali ako marketingový nástroj na získanie nového publika a ilustrovanie zmeny, ktorou ...
23. 05. 2016  ·  lab.SNG  ·  59 diel
Bratislavské podhradie patrí k najstarším častiam mesta. Už v 13. storočí sa spomína ako Suburbium Castri – Podhradské predmestie – a je zachytené na vedutách zo 16., až 18. storočia. V období, keď bola Bratislava korunovačným mestom, podhradské ...
06. 05. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  51 diel
Je prirodzené, že za umením zvykneme chodiť do galérií, prípadne múzeí. No umenie nie je uzavreté len v týchto preň vyhradených priestoroch. Neraz ho môžeme nájsť aj v prostredí okolo nás – v architektúre mesta. Ivan Lužák ...
20. 04. 2016  ·  lab.SNG  ·  228 diel
Kolekcia diel z výstavy Nové Slovensko: (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918-1949 Gejza Schiller – V kaviarni, 1924, Východoslovenská galéria   Diela predstavujú prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti ...
06. 04. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  32 diel
Výtvarné umenie sme zvyknutí vnímať zväčša vizuálne. A maľbu predovšetkým. Na čo iné, ako na pozeranie, by obrazy boli určené? Zrejme práve takýto samozrejmý predpoklad podnietil viacerých umelcov začiatkom druhej polovice 20. ...
16. 03. 2016  ·  Viera Kleinová  ·  37 diel
Anton Cepka sa v medzinárodnom šperkárskom dianí presadil zavčasu, napriek hendikepu železnej opony, napriek tomu, že na Slovensku autorský šperk pred ním de facto neexistoval. Anton Cepka patrí ku generácii, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu ...
24. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  29 diel
Umenie má dnes zvláštny punc elitárstva. Zdá sa, že nie všetci mu rozumejú a len máloktorí si ho môžu dovoliť. Je také výnimočné, že sa uzatvára do vitrín až môže pôsobiť ako odtrhnuté od života. No umenie samo ...
12. 02. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  27 diel
Sneh zaujal v slovenskom výtvarnom umení vcelku výnimočné postavenie. A to nie len ako jednorazový experiment v tvorbe viacerých umelcov, ale podaktorí, ako napríklad Peter Bartoš, sa mu venovali aj dlhodobo. Okrem toho v roku 1970 slovenskí umelci ...
08. 02. 2016  ·  Zuzana Ludiková  ·  98 diel
Viac ako polovicu zbierky starého európskeho umenia Slovenskej národnej galérie predstavujú výtvarné diela nizozemskej, flámskej a holandskej proveniencie z obdobia rokov 1500 - 1800. V prevahe žánrové výjavy a krajiny kabinetného formátu dopĺňajú ...
19. 01. 2016  ·  lab.SNG  ·  102 diel
Každý autor či autorka je špecifickou osobnosťou, ktorá predstavuje svojský pohľad na svet a vlastnú pracovnú metódu. Miesta pre pestovanie kreativity sú preto rôznorodé, od skromných a provizórnych zákutí, cez prostredia ...
14. 01. 2016  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  14 diel
Sprievodná kolekcia diel k článku Šifry Miloša Urbáska. Miloš Urbásek bol maliar a grafik narodený v Ostrave, ktorý študoval a pôsobil aj v Bratislave. Ako jeden z prvých na Slovensku sa venoval geometrickej abstrakcii, ktorej skúmanie sa stalo ...
07. 01. 2016  ·  lab.SNG  ·  59 diel
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, maškarným bálom, svadbám a hodovaniu. Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane – vo voľnom preklade posledný nápoj. Fašiangové dni, ...
07. 01. 2016  ·  Martina Vyskupová  ·  24 diel
Pod pojmom „grafický kabinet“ alebo „kabinet gra­fík“ sa rozumie kabinetná zbier­ka diel na papierovej podložke — tlačí (niekedy aj kresieb). Kabinet bola malá, špeciálne zabezpeče­ná miestnosť, v ktorej predstavitelia aristokracie ale­bo ...
22. 12. 2015  ·  lab.SNG  ·  28 diel
Zima, zimné motívy a radovánky - takto ich v minulosti zaznamenali maliari, grafici a umeleckí fotografi na Slovensku.
17. 12. 2015  ·  Katarína Bajcurová  ·  48 diel
Komorná výstava Slovenskej národnej galérie z rokov 2010-2011 predstavila jednu z obľúbených tém slovenského moderného maliarstva. Tradičný námet madony – matky s dieťaťom totiž patril v tvorbe slovenských maliarov medzi dvomi vojnami, ale aj ...
18. 11. 2015  ·  lab.SNG  ·  28 diel
Skicár je v muzeálnom kontexte nenápadne exkluzívnym zbierkovým predmetom - nie je vonkoncom určený širokej verejnosti. Mohol by sa totiž pri používaní celkom zničiť. Ak sa dostane z depozitáru, tak obvykle roztvorený na vopred určenej dvojstrane (niekedy, ale ...