23. september 2016
Kolekcia obsahuje 53 diel
2 minúty
Základným prínosom Rudolfa Mošku pre slovenské výtvarné umenie je jeho nazeranie na slovenskú krajinu. Ako vášnivý turista má autor charakter slovenskej hornatej krajiny zakódovaný v pamäti, aby neopakovateľný rytmus horských masívov a dolín pretavil do výrazovo čistej, abstrahovanej a údernej podoby.

Maximálna redukcia a zhutnenie tvarov krajiny sa prejavili v špecifickej, typicky „Moškovskej“ štylizácii majestátnych, veľkých, pádnych až sochársky cítených oblých foriem a v neopakovateľnej farebnosti – v magickom akorde zelených, modrých tónov, doplnených najmä červenou a čiernou.

Monumentálne pôsobiace hmoty vyvažuje magický, jemne vibrujúci kompozičný a významový detail – motív slnka či mesiaca, pôvabná silueta kostolíka, zhluky mrakov, domov, osamelo sa týčiacich stromov a krov. Autorove krajinárske opojenie sa od začiatku 80. rokov 20.storočia strieda s komornými zátišiami. Moško zobrazuje aj zdanlivo každodenné, neatraktívne a prehliadnuteľné motívy, netradične vypovedá o svete všedných i nevšedných predmetov a súvislostí, aby sugestívne zobrazil tichú poéziu vecí okolo nás.

Rudolf Moško – Otvorený oblok, 1981

 

Osobitou kapitolou Moškovej výstavnej prezentácie sú kresby, ktoré kontinuálne vznikali počas celej jeho tvorivej aktivity, ako prvý predobraz maliarskej kompozície, ako prvý kontakt s inšpiratívnym krajinárskym prostredím, ako nesmierne suverénny a premyslený záznam videného a precíteného.

Kolekcia nadväzuje na rozsiahlu retrospektívnu výstavu autora v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, približujúcu vývoj a rozsah jeho maliarskeho názoru od 50.tych rokov 20. storočia až po súčasnosť.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.