16. marec 2016
Kolekcia obsahuje 37 diel
2 minúty

Anton Cepka patrí ku generácii, ktorá vstupovala na výtvarnú scénu začiatkom 60. rokov 20. storočia – v období, keď sa nožnice komunistickej moci na chvíľu otvorili. Popritom sa práve vtedy v západnej Európe rozbiehala intenzívna diskusia o ašpiráciách šperku ako autonómnej umeleckej disciplíny, sprevádzaná definitívnym opustením klenotníckej klauzúry, intermediálnymi prienikmi a materiálovými experimentmi. V rámci vtedajšieho Československa bol pohyb smerom k modernejšiemu chápaniu šperku takisto citeľný, formovali ho však paradoxne práve obmedzenia a mantinely, dané politicko-hospodárskou situáciou.

Anton Cepka sa v medzinárodnom šperkárskom dianí presadil zavčasu, napriek hendikepu železnej opony, napriek tomu, že na Slovensku autorský šperk pred ním de facto neexistoval. V roku 1964 získal na Medzinárodnom veľtrhu umeleckého remesla v Mníchove za kolekciu strieborných šperkov Bavorskú štátnu cenu. Čerstvý absolvent VŠUP v Prahe zaujme názorom, ktorý je svojbytným uchopením dobového kozmo-optimizmu a očarenia technikou. Interperetovaný s architektonickým zaujatím, futuristickou hravosťou a emotívnou silou. Pre Antona Cepku je odvtedy charakteristický konzekventne budovaný zlatnícko-sochársky program, v ktorom je ústrednou matériou striebro a ideálnym vyjadrovacím prostriedkom brošňa – či už sú to informelové štruktúry, experimenty s kinetikou, farbou, plastmi, poetické moduly a živé geometrie alebo odhmotnené strieborné mriežky/konštrukcie.

Retrospektíva šperkára a sochára Antona Cepku v stálej zbierke SNG zahŕňa okrem reprezentatívneho výberu Cepkových šperkov aj sochársku a dizajnérsku časť jeho tvorby. Sústredené, médiá „úžitkového“ či „voľného“ nebadane prepúšťajúce dielo Antona Cepku prislúcha nielen k dejinám svetového šperku 2. polovice 20. storočia, ale aj k progresívnej geometricko-abstraktnej línii domácej umeleckej tvorby.

Retrospektívna výstava vznikla v spolupráci s Mníchovským múzeom dizajnu Die Neue Sammlung
Kurátorky: Viera Kleinová (SNG), Petra Hölscher (Die Neue Sammlung – The Design Museum)