Informel

33 diel  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  06. 04. 2016

Výtvarné umenie sme zvyknutí vnímať zväčša vizuálne. A maľbu predovšetkým. Na čo iné, ako na pozeranie, by obrazy boli určené? Zrejme práve takýto samozrejmý predpoklad podnietil viacerých umelcov začiatkom druhej polovice 20. storočia, aby išli za hranice vizuálneho vnímania a vyvolali túžbu po hmatovom zážitku. Ako však dosiahnuť to, aby sa divák na obraz nechcel len dívať, ale aby sa ho chcel dotknúť?

Prvé experimenty so štruktúrou povrchu maliarskych diel boli pomerne jednoduché. Stačilo napríklad nanášať farbu v hrubších vrstvách tak, že sa viac-menej vytvoril akýsi reliéf. Navyše, do hrubšej vrstvy sa dá aj vyrývať, škrabať, prípadne sa dá hniesť prstami, čo robí štruktúru povrchu ešte atraktívnejšou. Veľmi rýchlo začali umelci experimentovať aj s novými (ne)maliarskymi materiálmi, ktoré prácu s povrchom obrazu ešte ozvláštnili. Používa sa napríklad sadra, piesok, asfalt a pod., čo sú v podstate materiály, ktoré rozhodne nemožno označiť za krásne. Štrukturálna abstrakcia tak nielen prináša iný pohľad na tradičné umelecké druhy, ale aj na tradičné hodnoty umenia vôbec – hľadá a tvorí umenie tam, kde ho očakáva málokto.

Trend sústredenia na štruktúru povrchu takpovediac prerástol do nového umeleckého smeru titulovaného rôznymi pomenovaniami – art autre, informel či štrukturálna abstrakcia. Štrukturálne experimenty sa koncentrovali najmä v krajinách západnej Európy a za priekopníkov informelu bývajú považovaní francúzsky maliar Jean Fautrier a nemecký umelec Wolfgang Schulze (Wols). Na ich tvorbu o čosi neskôr odkazujú aj slovenskí umelci - štrukturálna abstrakcia sa po prvýkrát verejnosti predstavila na sérii spočiatku neoficiálnych výstav v 60. rokoch minulého storočia nazvaných Konfrontácie. Štrukturálna abstrakcia zbúrala hranice medzi umeleckými druhmi, narušila tradičné vnímanie vizuálneho umenia a poukázala na estetické vlastnosti neumeleckých materiálov.

Táto kolekcia je doplnená článkom Výtvarné aktivity: Povrchové maľby.