165 kolekcií

02. 12. 2021  ·  Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG  ·  29 diel
Brána je priestor, ktorý symbolizuje stret dvoch svetov. Predstavuje hranicu prechodu k niečomu potenciálne dôležitému a cennému. V minulosti brány chránili mestá, v športe sa v nich rozhoduje o skóre hry. V kresťanstve sa spomína brána nebeská ako ...
18. 10. 2021  ·  Lukáš Štepanovský  ·  51 diel
„Narodil jsem se v Praze v Holešovicích v Malířské ulici, ale největším dobrodružstvím mého dětství byly Nusle-Údolí, kam jsme se přestěhovali roku 1918. Praha XIV, Lumírova 601. Bydleli jsme ve druhém poschodí. Z tohoto bytu jsem podnikal ...
15. 10. 2021  ·  Dominika Kuchynková  ·  20 diel
V kultovej rozprávke pre deti od Josefa Čapka máme možnosť zistiť, či sa nočná košieľka vie sama vyzliecť alebo či bábika vie sama rozprávať a plakať. Dokážu zvieratá písať? Psíček a mačička chcú byť ako ľudia, hlavne ako deti. Postavy v rozprávke ...
13. 09. 2021  ·  lab.SNG  ·  104 diel
Pojem slovenská moderna predstavuje multikultúrny a multinacionálny fenomén. Označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v priebehu prvej polovice 20. storočia reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia a pokúsila sa ...
08. 09. 2021  ·  Mária Šabľová  ·  171 diel
Galéria umelcov Spiša má vo svojom zbierkovom fonde viac než 2 300 malieb, sôch, grafík, fotografií a multimédií. Pri akvizíciách kladieme dôraz na súčasný vývoj umenia na Slovensku. Snažíme sa postupne budovať ucelené profily autoriek ...
24. 08. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  37 diel
„Blanka Votavová nie je epik. Jej grafické listy nevznikajú na základe priamych vizuálnych skúseností a vzťahov. Vo svojej tvorbe sa necháva viesť intuíciou. Najskôr vzniká drobná skica, maličký náčrt, z ktorého preberá ...
30. 07. 2021  ·  lab.SNG  ·  54 diel
Kolekcia predstavuje výber najlepších obrazov talianskych maliarov 16. – 18. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy. Diela demonštrujú rozmanité umelecké názory zastávané v najvplyvnejších maliarskych ...
27. 06. 2021  ·  Zuzana Koblišková  ·  111 diel
„Päť rokov neprestajne, od apríla do novembra, putoval som po horách, v nich som býval, ďaleko od ruchu mesta. Zábavné podniky som nikdy nenavštevoval, ani nebudem, to prenechávam mestským fičúrom. Žil som skoro pustovníckym životom: cez deň som maľoval, večer ...
18. 05. 2021  ·  Monika Kicová  ·  82 diel
Oceľové konštrukcie, vysoké komíny, majestátne viadukty. Detailne popísaný spôsob výroby, technické nákresy a záznamy, komplikovaná sústava strojov a inžinierskych častí stavieb, betónové chladiace veže... ...
09. 05. 2021  ·  lab.SNG  ·  126 diel
Výber majstrovských diel z jednej zbierky určite nie je mechanická voľba. Tak, ako sa vyvíja umenie a mení sa aj naše poznanie umenia – či už súčasného, alebo toho historického – neustálej zmene podliehajú aj kritériá na kvalitu ...
07. 05. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  101 diel
„Verím, že príroda je mojím mocným a nepostrádateľným prameňom pri snahe objavovať svojskú umeleckú pravdu – krásu, takú, ktorá ma približuje bezprostredne k výtvarnej méte, azda aj k mierke pôvodnosti, v tichosti, ...
26. 03. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  43 diel
Portrétistka, výtvarná a reportážna fotografka Magdaléna Robinsonová výrazne prispela k vnímaniu fotografie ako umeleckého diela. Bola prvou, i keď len externou fotografkou Slovenskej národnej galérie. Prenikla do tajov dokumentačnej aj výtvarnej fotografie a ...
26. 03. 2021  ·  Katarína Beňová  ·  23 diel
V medených hámroch pri rieke Bystrička sa celé generácie venovali opracovávaniu kovov. Svetelná dynamika kováčskych dielní a ľudské postavy zahĺbené do ťažkej práce zaujali na prelome 19. a 20. storočia významného predstaviteľa uhorského ...
25. 03. 2021  ·  lab.SNG  ·  41 diel
Špeciálny výber pohľadov na slovenskú krajinu sme vytvorili pre projekt Google Arts & Culture v roku 2016 pri príležitosti Predsedníctva Rady Európskej únie. Kolekcia obsahuje 40 panorám, folklórnych či abstraktných motívov, ktoré približujú ...
10. 03. 2021  ·  Zuzana Koblišková  ·  86 diel
„...narodil som sa takmer presne v čase, keď zomrela v Amerike Marylin Monroe – tak si myslím, že som jej reinkarnácia potrestaná za niečo nekalé....“ Aleš Votava, 2001 Shakespearovu Búrku mnohí označujú za totemickú inscenáciu Aleša ...
23. 02. 2021  ·  Štefánia Ďuricová  ·  69 diel
Výstavný projekt Východoslovenskej galérie predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva a aristokracie v období medzi rokmi 1890 a 1914, označovanom aj ako Belle Epoque. Táto doba je v kontraste s prvou svetovou vojnou vnímaná ako obdobie radosti, inovácií, ...
08. 02. 2021  ·  lab.SNG  ·  184 diel
Architektonické dedičstvo nemá na Slovensku ľahký údel. Mnohé klenoty moderny, priemyselné alebo kultúrne pamiatky chátrajú, trpia nevyjasnenými majetkovými vzťahmi či nezáujmom verejnosti. Vzácne stavby často existujú v neistom vákuu ...
22. 01. 2021  ·  Viera Kleinová  ·  96 diel
„Móda je viac ako len odev. Móda je všade, všetkého sa zmocní, všetko pretne, je životným prístupom, štruktúrou existencie: absolútnou módou.“  – Urs Stahel   Výstava Ó šaty! v Slovenskej ...