161 kolekcií

20. 04. 2021  ·  Mária Šabľová  ·  171 diel
Galéria umelcov Spiša má vo svojom zbierkovom fonde viac než 2 300 malieb, sôch, grafík, fotografií a multimédií. Pri akvizíciách kladieme dôraz na súčasný vývoj umenia na Slovensku. Snažíme sa postupne budovať ucelené profily autoriek ...
10. 08. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  37 diel
„Blanka Votavová nie je epik. Jej grafické listy nevznikajú na základe priamych vizuálnych skúseností a vzťahov. Vo svojej tvorbe sa necháva viesť intuíciou. Najskôr vzniká drobná skica, maličký náčrt, z ktorého preberá ...
04. 06. 2021  ·  lab.SNG  ·  54 diel
Kolekcia predstavuje výber najlepších obrazov talianskych maliarov 16. – 18. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy. Diela demonštrujú rozmanité umelecké názory zastávané v najvplyvnejších maliarskych ...
19. 04. 2021  ·  Zuzana Koblišková  ·  111 diel
„Päť rokov neprestajne, od apríla do novembra, putoval som po horách, v nich som býval, ďaleko od ruchu mesta. Zábavné podniky som nikdy nenavštevoval, ani nebudem, to prenechávam mestským fičúrom. Žil som skoro pustovníckym životom: cez deň som maľoval, večer ...
12. 07. 2017  ·  Monika Kicová  ·  82 diel
Oceľové konštrukcie, vysoké komíny, majestátne viadukty. Detailne popísaný spôsob výroby, technické nákresy a záznamy, komplikovaná sústava strojov a inžinierskych častí stavieb, betónové chladiace veže... ...
11. 05. 2017  ·  lab.SNG  ·  126 diel
Výber majstrovských diel z jednej zbierky určite nie je mechanická voľba. Tak, ako sa vyvíja umenie a mení sa aj naše poznanie umenia – či už súčasného, alebo toho historického – neustálej zmene podliehajú aj kritériá na kvalitu ...
30. 04. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  101 diel
„Verím, že príroda je mojím mocným a nepostrádateľným prameňom pri snahe objavovať svojskú umeleckú pravdu – krásu, takú, ktorá ma približuje bezprostredne k výtvarnej méte, azda aj k mierke pôvodnosti, v tichosti, ...
23. 03. 2021  ·  Katarína Beňová  ·  23 diel
V medených hámroch pri rieke Bystrička sa celé generácie venovali opracovávaniu kovov. Svetelná dynamika kováčskych dielní a ľudské postavy zahĺbené do ťažkej práce zaujali na prelome 19. a 20. storočia významného predstaviteľa uhorského ...
24. 03. 2021  ·  Denisa Hošková  ·  43 diel
Portrétistka, výtvarná a reportážna fotografka Magdaléna Robinsonová výrazne prispela k vnímaniu fotografie ako umeleckého diela. Bola prvou, i keď len externou fotografkou Slovenskej národnej galérie. Prenikla do tajov dokumentačnej aj výtvarnej fotografie a ...
24. 03. 2021  ·  lab.SNG  ·  41 diel
Špeciálny výber pohľadov na slovenskú krajinu sme vytvorili pre projekt Google Arts & Culture v roku 2016 pri príležitosti Predsedníctva Rady Európskej únie. Kolekcia obsahuje 40 panorám, folklórnych či abstraktných motívov, ktoré približujú ...
25. 02. 2021  ·  Zuzana Koblišková  ·  86 diel
„...narodil som sa takmer presne v čase, keď zomrela v Amerike Marylin Monroe – tak si myslím, že som jej reinkarnácia potrestaná za niečo nekalé....“ Aleš Votava, 2001 Shakespearovu Búrku mnohí označujú za totemickú inscenáciu Aleša ...
09. 02. 2021  ·  Štefánia Ďuricová  ·  69 diel
Výstavný projekt Východoslovenskej galérie predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva a aristokracie v období medzi rokmi 1890 a 1914, označovanom aj ako Belle Epoque. Táto doba je v kontraste s prvou svetovou vojnou vnímaná ako obdobie radosti, inovácií, ...
28. 01. 2021  ·  lab.SNG  ·  184 diel
Architektonické dedičstvo nemá na Slovensku ľahký údel. Mnohé klenoty moderny, priemyselné alebo kultúrne pamiatky chátrajú, trpia nevyjasnenými majetkovými vzťahmi či nezáujmom verejnosti. Vzácne stavby často existujú v neistom vákuu ...
05. 01. 2021  ·  Viera Kleinová  ·  96 diel
„Móda je viac ako len odev. Móda je všade, všetkého sa zmocní, všetko pretne, je životným prístupom, štruktúrou existencie: absolútnou módou.“  – Urs Stahel   Výstava Ó šaty! v Slovenskej ...
21. 12. 2020  ·  lab.SNG  ·  53 diel
„Mám taký plán. Keď budem cítiť, že sa blíži koniec, urobím na záhrade vatru a spálim ich...“   Alexander Salontay maľoval celý život, no po negatívnej skúsenosti s komunistickou cenzúrou svoju tvorbu takmer vôbec nevystavoval. ...
17. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  65 diel
„Nejde o krásu ľudského tela, tá sa dá vidieť len na skutočnom živom tele. Ide o „krásne” zobrazenie (emocionálne kladné zobrazenie) ľudského tela, a to je niečo iné.” – Ján Šmok Akt, pôvodné označenie pre ...
13. 10. 2020  ·  lab.SNG  ·  122 diel
Generácia umelkýň a umelcov, ktorá na výtvarnú scénu nastúpila medzi dvoma svetovými vojnami, bola označovaná aj za tzv. „svedomie doby“. Osobnosti generácie síce nadviazali na experimentálny étos európskych avantgárd ...
07. 12. 2020  ·  Denisa Hošková  ·  26 diel
„Verím v čiaru, najmä v jej nahotu, čírosť a samotu. Bod je málo, plocha je mnoho, nad nimi je však priestor.”   Miroslav Cipár (1935) vychádza zo základnej skúsenosti „homo faber” – človeka tvorcu. Nápady ani hotové ...