24. jún 2021
Kolekcia obsahuje 104 diel
2 minúty
Pojem moderna Slovenska predstavuje vskutku multikultúrny a multinacionálny fenomén. Označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v priebehu prvej polovice 20. storočia reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia vývoja umenia a pokúsila sa o ich špecifické prevzatie a spracovanie.

„Udomácnenie“, svojho druhu „naočkovanie“ modelu západnej kultúry – to znamená moderny a hnutia avantgárd ako produktov výsostne individualizovanej, industrializovanej západoeurópskej spoločnosti – do prostredia zaostávajúcej, v tom čase stále prevažne agrárnej civilizácie, sa nedialo priamočiaro a jednosmerne. Na Slovensku, v odlišnom historickom priestore, dochádzalo pri prijímaní nových umeleckých podnetov k posunom a oneskoreniam, bolo tu viac osamelých a osobnostných iniciatív bez sústredenejšieho skupinového či programového zázemia.

Dôvodom, prečo u nás dochádzalo k domácemu „sfarbeniu“ predobrazov európskej moderny, bolo výraznejšie zakotvenie umelcov a ich diel vo svojom čase a priestore, ako aj funkcie a úlohy, ktoré zohrávali vo vtedajšom spoločenskom organizme. Preto na Slovensku bolo takmer neznámym pojmom „umenie pre umenie“, a aj keď tu boli pokusy o definíciu umenia ako svojbytnej hry a kreativity tvarov, ostali príznačne nedokončené... V našom prostredí bolo umenie vždy aj niečím iným ako len umením, najčastejšie bojom a zápasom: o vykročenie z pút historickej anonymity, o hľadanie národnej identity, ale aj o víziu budúcnosti, o nové ideály... napokon i zápasom za seba samých, za obhájenie a potvrdenie svojho práva byť umením.

Vybrané diela najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej moderny zo zbierok Slovenskej národnej galérie reprezentujú „náš“ domáci variant, náš vlastný príbeh výtvarného modernizmu. Dnes už vieme, že postavenie „na okraji“ a mimo centier sa môže stať pre umenie aj výhodou – ponúkame návštevníkom, aby sa na vlastné oči presvedčili, že aj na Slovensku vznikli autentické a originálne umelecké diela, ktoré dokážu osloviť, ktoré poznáme, milujeme a radi sa k nim vraciame...


Použité zdroje:

Katarína Bajcurová: Moderna ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... (29. 3. - 30. 9. 2012 : Slovenská národná galéria, Bratislava)