13. september 2021
Kolekcia obsahuje 104 diel
2 minúty
Pojem slovenská moderna predstavuje multikultúrny a multinacionálny fenomén. Označuje výtvarnú tvorbu, ktorá v priebehu prvej polovice 20. storočia reagovala na západoeurópske avantgardné a modernistické hnutia a pokúsila sa o ich prevzatie a spracovanie.

Na Slovensku, v odlišnom historickom priestore, dochádzalo pri prijímaní nových umeleckých podnetov k posunom a oneskoreniam. Bolo tu viac osamelých a osobnostných iniciatív bez sústredenejšieho skupinového zázemia. „Umenie pre umenie“ bolo na Slovensku takmer neznámym pojmom, a aj keď tu prebiehali pokusy o definíciu umenia ako svojbytnej hry a kreativity tvarov, ostali príznačne nedokončené...

V našom prostredí bolo umenie vždy aj niečím iným ako len umením, najčastejšie bojom a zápasom: o vykročenie z pút historickej anonymity, o hľadanie národnej identity, ale aj o víziu budúcnosti, o nové ideály... napokon i zápasom za seba samých, za obhájenie a potvrdenie svojho práva byť umením.

Ľudovít Fulla – Pieseň a práca, 1934 – 1935, Slovenská národná galéria

 

Vybrané diela najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej moderny zo zbierok Slovenskej národnej galérie reprezentujú „náš“ domáci variant, náš vlastný príbeh výtvarného modernizmu. Dnes už vieme, že postavenie „na okraji“ a mimo centier sa môže stať pre umenie aj výhodou. Presvedčte sa, že aj na Slovensku vznikli autentické a originálne umelecké diela, ktoré dokážu osloviť, ktoré poznáme, milujeme a radi sa k nim vraciame.

Podrobnejšie kurátorské komentáre nájdete na stránkach jednotlivých diel.

Umeleckým osobnostiam a hnutiam moderny sa ďalej venujeme v kolekciách Generácia 909, 111 majstrovských diel SNG, Umenie Podkarpatskej Rusi, Filla – Fulla, Brno a moderna, Hľadanie identity, Pravdivosť v umení Ester Šimerovej-Martinčekovej, Nové Slovensko, Košická moderna a jej kontext; v článkoch Súkromné listy Fullu a Galandu, Majerníkovi jazdci a v projekte Umelcova ťažká batožina.


Použité zdroje:

Katarína Bajcurová: Moderna ...to najlepšie čo doma (v galérii) máme... (29. 3. - 30. 9. 2012 : Slovenská národná galéria, Bratislava)

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.