09. máj 2021
Kolekcia obsahuje 126 diel
3 minúty
Výber majstrovských diel z jednej zbierky určite nie je mechanická voľba. Tak, ako sa vyvíja umenie a mení sa aj naše poznanie umenia – či už súčasného, alebo toho historického – neustálej zmene podliehajú aj kritériá na kvalitu „majstrovského diela“. Napriek tomu, každá inštitúcia typu národnej galérie musí z času na čas urobiť odpočet svojich zbierok. Verejnosti by mala ukázať, čo z nich je ozajstný klenot, nárokujúci si punc nadčasovej kvality. Slovenská národná galéria takýto odpočet urobila naposledy v roku 2008 pri príležitosti 60. výročia svojho založenia. S blížiacim sa predstavením nových expozícii v zrekonštruovanej SNG si pripomíname tento posledný výber majstrovských diel prostredníctvom kolekcie doplnenej o postrehy kurátoriek a kurátorov jednotlivých umeleckých zbierok.

Zbierkami SNG nechceme inscenovať „umelecký vývin“. Ide predsa o výsledok úsilia konkrétnych kurátorov, v konkrétnych historických situáciách, ktoré nemuseli byť pre niektoré zbierky vždy najpriaznivejšie. Akvizičná činnosť je však najmä work in progress. Všetky generácie kurátorov, či už v oblasti starého umenia alebo umenia 20. storočia si uvedomovali medzery svojich zbierok. Niektoré sa darí – aspoň dočasne – riešiť dlhodobými výpožičkami z iných múzeí, cirkevného alebo súkromného majetku. Iné, a to sme radi, sa aj v období posledných desiatich rokov podarilo zaplniť nákupmi alebo darmi. Aktuálnu akvizičnú politiku galérie sme sa snažili zohľadniť aj v tejto selekcii.

Milan Paštéka – Červená stolička, 1988

Výberom diel sme sa rozhodli vsadiť naše zbierky zároveň do medzinárodného kontextu. Na jednej strane predstavujeme starých európskych majstrov, o ktorých sme presvedčení, že hoci nie počtom, rozhodne však svojou kvalitou dokážu konkurovať zbierkam zahraničných múzeí a galérií. Na druhej strane sa časový záber publikácie posunul až za rok 2000, a to znamená, že okrem reprezentatívneho výberu jedinečného slovenského umenia zo 60., 70. rokov a postmoderny sme siahli i po ostatných akvizíciách kvalitných diel súčasných autorov.
 
Rovnako ako v prípade starého umenia, aj tu sme do selekcie zaradili práce zahraničných autorov. Je pravda, že ich prítomnosť sa v našich zbierkach často odvíja od vzdialenej súvislosti so slovenským prostredím, napríklad pôvodom predkov autora alebo jeho dočasným pôsobením u nás. Hlavným kritériom však zostáva kvalita diel. Výsledkom je nielen pozoruhodná línia, v ktorej sa stretávajú známe artefakty slovenskej proveniencie s ich zahraničnými súčasníkmi, ale aj zaujímavá reflexia toho, aké umenie vznikalo vedľa seba v rovnakom čase.

 


Kolekcia vychádza z publikácie 111 diel zo zbierok (SNG, Slovart, 2008). Diela sú zoradené od najnovšieho (r. 2007) po najstaršie (r. 1251). Kurátorské texty nájdete na stránkach jednotlivých diel.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.