11. apríl 2021
Kolekcia obsahuje 220 diel
1 minúta
Výber majstrovských diel z jednej zbierky určite nie je mechanická voľba. Tak, ako sa vyvíja umenie a mení sa aj naše poznanie umenia – či už súčasného, alebo toho historického – neustálej zmene podliehajú aj kritériá na kvalitu „majstrovského diela“. Napriek tomu, každá inštitúcia typu národnej galérie musí z času na čas urobiť odpočet svojich zbierok; verejnosti by mala expressis verbis ukázať, čo z nich je ozajstný klenot, nárokujúci si punc nadčasovej kvality. Slovenská národná galéria takýto odpočet urobila niekoľkokrát pri rozličných príležitostiach.

Výberom diel sme sa rozhodli vsadiť naše zbierky zároveň do medzinárodného kontextu. Na jednej strane predstavujeme starých európskych majstrov, o ktorých sme presvedčení, že hoci nie počtom, rozhodne však svojou kvalitou dokážu konkurovať zbierkam zahraničných múzeí a galérií. Na druhej strane sa časový záber publikácie posunul až za rok 2000, a to znamená, že okrem reprezentatívneho výberu jedinečného slovenského umenia zo 60., 70. rokov a postmoderny sme siahli i po ostatných akvizíciách kvalitných diel súčasných autorov. Výber zo zbierok umenia 20. storočia bude pre zostavovateľa vždy do istej miery kompromisom. 

Kratší časový odstup od materiálu nám ponúkol hneď niekoľko kritérií: ukázať, že SNG je správcom ikonických diel slovenského umenia, ale pritom sa vyhnúť prázdnemu reprodukovaniu sprofanovaných obrazov či sôch. Snažiť sa o nájdenie rovnováhy medzi reprezentáciou artefaktov rozličných médií, ale zároveň neopomenúť dôležitých autorov, a pritom ich prácami zastúpiť každé ťažiskové obdobie umenia 20. storočia na Slovensku.