09. máj 2021
Kolekcia obsahuje 126 diel
3 minúty
Výber majstrovských diel z jednej zbierky určite nie je mechanická voľba. Tak, ako sa vyvíja umenie a mení sa aj naše poznanie umenia – či už súčasného, alebo toho historického – neustálej zmene podliehajú aj kritériá na kvalitu „majstrovského diela“. Napriek tomu, každá inštitúcia typu národnej galérie musí z času na čas urobiť odpočet svojich zbierok. Verejnosti by mala ukázať, čo z nich je ozajstný klenot, nárokujúci si punc nadčasovej kvality. Slovenská národná galéria takýto odpočet urobila naposledy v roku 2008 pri príležitosti 60. výročia svojho založenia. S blížiacim sa predstavením nových expozícii v zrekonštruovanej SNG si pripomíname tento posledný výber majstrovských diel prostredníctvom kolekcie doplnenej o postrehy kurátoriek a kurátorov jednotlivých umeleckých zbierok.

Zbierkami SNG nechceme inscenovať „umelecký vývin“. Ide predsa o výsledok úsilia konkrétnych kurátorov, v konkrétnych historických situáciách, ktoré nemuseli byť pre niektoré zbierky vždy najpriaznivejšie. Akvizičná činnosť je však najmä work in progress. Všetky generácie kurátorov, či už v oblasti starého umenia alebo umenia 20. storočia si uvedomovali medzery svojich zbierok. Niektoré sa darí – aspoň dočasne – riešiť dlhodobými výpožičkami z iných múzeí, cirkevného alebo súkromného majetku. Iné, a to sme radi, sa aj v období posledných desiatich rokov podarilo zaplniť nákupmi alebo darmi. Aktuálnu akvizičnú politiku galérie sme sa snažili zohľadniť aj v tejto selekcii.

Milan Paštéka – Červená stolička, 1988

Výberom diel sme sa rozhodli vsadiť naše zbierky zároveň do medzinárodného kontextu. Na jednej strane predstavujeme starých európskych majstrov, o ktorých sme presvedčení, že hoci nie počtom, rozhodne však svojou kvalitou dokážu konkurovať zbierkam zahraničných múzeí a galérií. Na druhej strane sa časový záber publikácie posunul až za rok 2000, a to znamená, že okrem reprezentatívneho výberu jedinečného slovenského umenia zo 60., 70. rokov a postmoderny sme siahli i po ostatných akvizíciách kvalitných diel súčasných autorov.
 
Rovnako ako v prípade starého umenia, aj tu sme do selekcie zaradili práce zahraničných autorov. Je pravda, že ich prítomnosť sa v našich zbierkach často odvíja od vzdialenej súvislosti so slovenským prostredím, napríklad pôvodom predkov autora alebo jeho dočasným pôsobením u nás. Hlavným kritériom však zostáva kvalita diel. Výsledkom je nielen pozoruhodná línia, v ktorej sa stretávajú známe artefakty slovenskej proveniencie s ich zahraničnými súčasníkmi, ale aj zaujímavá reflexia toho, aké umenie vznikalo vedľa seba v rovnakom čase.

 


Kolekcia vychádza z publikácie 111 diel zo zbierok (SNG, Slovart, 2008). Diela sú zoradené od najnovšieho (r. 2007) po najstaršie (r. 1251). Kurátorské texty nájdete na stránkach jednotlivých diel.

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.