111 diel zo zbierok

217 diel  ·  lab.SNG  ·  24. 01. 2021

Slovenská národná galéria oslávila roku 2008 šesťdesiate výročie svojho založenia. Veľa alebo málo? V porovnaní s podobnými inštitúciami v našom stredoeurópskom okolí sme galériou relatívne mladou, z hľadiska ľudského života by sa však dalo povedať, že sme už dosiahli vek tej skutočnej, pravej zrelosti... Každé okrúhle číslo v dejinách je možno trochu viac ako číslo, pretože prináša príležitosť na chvíľu sa zastaviť, obzrieť sa späť, znovu sa zamyslieť nad činmi predchodcov, uvedomiť si odkiaľ a kam vlastne ideme, čo nesieme ako svoju historickú záťaž, ale aj na čo nadväzujeme a čo chceme rozvíjať.

Zaiste, pokusov o bilanciu bolo už niekoľko, pokúšali sa o ňu viacerí naši predchodcovia. Každá generácia historikov umenia a odborných pracovníkov galérie má totiž nielen právo, ale i povinnosť vyrovnať sa s koncepčnými otázkami vývinu svojej inštitúcie, budovania zbierok, expozičnej a výstavnej činnosti, najmä ak chce dať jasne a zreteľne najavo, kam a ako ísť ďalej. Posvietiť si na dejiny, koncepcie, zbierky a diela inštitúcie, v ktorej pracuje z tej svojej, súčasnej umeleckohistorickej „pozorovateľne“. Cieľom reprezentačnej publikácie s tromi jednotkami v titule je predstaviť „to najlepšie čo doma máme“, resp. to, čo dnes, „teraz a tu“ pokladáme za „najlepšie“.