12. december 2014
Kolekcia obsahuje 94 diel
2 minúty
Košice dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia predstavovali významné kultúrne a umelecké centrum. Disponovali silným geniom loci, charakterizovala ich navýsosť mestská, národnostne i konfesionálne tolerantná atmosféra ovplyvnená masarykovskou demokraciou, a tiež bohaté kultúrne tradície.

Povojnová situácia ponúkala mladým umelcom nové možnosti: zmenilo sa predovšetkým publikum, ktoré akceptovalo moderný výtvarný prejav rovnako ako jedinečné osobnostné maliarske výpovede. Do Košíc sa vracali umelci z východoslovenského regiónu, ale našli tu aj prechodný domov tí, čo museli opustiť horthyovské Maďarsko po páde Maďarskej republiky rád. Tieto momenty zohrali významnú rolu pri zrode fenoménu „košickej moderny“, ktorej vzopätie akcelerovalo v dvadsiatych rokoch.

Július Jakoby – V bare, 1929, Východoslovenská galéria

 

O rozvoj košickej moderny sa výrazne zaslúžilo Východoslovenské múzeum na čele so vzdelaným a kreatívnym riaditeľom Josefom Polákom. Počas svojho vedenia sa intenzívne zaujímal o aktuálne výtvarné dianie, organizoval výstavy a aukcie a pri múzeu založil výtvarnú školu. Počas dvadsiatych rokov usporiadalo Východoslovenské múzeum približne sto výstav moderného umenia. Podobu košickej moderny formovali umelecké osobnosti žijúce a tvoriace v meste, ale aj avantgardne orientovaní autori, ktorí sa v žičlivom prostredí Košíc zdržali na kratší či dlhší čas.

Ľudovít Fulla – Výstava moderného umeleckého priemyslu, 1930, Slovenská národná galéria

 

Výstava Slovenskej národnej galérie predstavila rozmanitosť umeleckých tendencií a bohatstvo kultúrnych udalostí východoslovenskej metropoly. Zasadila príbeh skúmaného fenoménu do širšieho kontextu; sledovala nielen historicky a výtvarne striktne vymedzenú tvorbu protagonistov „košickej moderny“, ale aj ďalšie umelecké a kultúrno-historické aspekty, ktoré jej bezprostredne predchádzali, vplývali na ňu a v tomto zmysle dokreslili fascinujúci príbeh výtvarného života medzivojnových Košíc. Výstava zahŕňala aj ukážky plagátovej tvorby a polygrafickej produkcie, ktoré boli vtedy prirodzenou časťou vizuality a identity mesta.

Ďalšie informácie o autoroch a ich prínose do vývoja secesného impresionizmu nájdete v článku Secesia na Slovensku. Diela košickej moderny obsahuje aj kolekcia Moderna.
 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.