02. február 2017
Kolekcia obsahuje 16 diel
0 minút

Kolekcia dopĺňa 4. kapitolu príbehu o slovenskom štáte s názvom Vytriezvenie zo sna.

Keď nacisti porazili Povstanie, zatkli nielen partizánov, ale aj vojakov. Kým ich popravili alebo odvliekli do táborov, vykonali ich evedenciu. Výsledkom bola kartička s údajmi a fotografiou – po mnohých z nich to bola posledná stopa, ktorá zostala.

Do nacistických zajateckých a koncentračných táborov bolo zavlečených približne dvadsaťtisíc zo šesťdesiattisíc účastníkov SNP. Okrem toho je na území Slovenska 211 masových hrobov a v nich ľudí, ktorí boli zavraždení. 

Zdigitalizované fotografie z kariet zajatých slovenských vojakov zo Slovenského národného archívu: