Zanth, Ludwig von

0 diel
v 6 kolekciách
13 videní

Zoznam autorov

Ludwig von Zanth

príp. Karl Ludwig Wilhelm Zanth

* 06.08.1796 Vroclav – ✝ 07.10.1857 Stuttgart

architekt