Fenitzer, Michael

1 dielo
v 0 kolekciách
103 videní

Zoznam autorov

Michael Fenitzer

* 1641 Norimberg – ✝ 1702 Wittemberg

rytec

Diela autora