8 104 autorov

1922 Hybe – 1999 Bratislava
1 dielo
1895 Berlín – 1971 Saint-Tropez
1 dielo
1921 Kuressaare – 1999
3 diela
1971 Bratislava
1 dielo
1954 Liptovský Mikuláš
0 diel
1865 Frýdlant – 1945 Praha
0 diel
1656 Praha – 1746
0 diel
1938 Michal nad Žitavou
0 diel
1915 Mantova – 1976 Guastalla
1 dielo
1946 Praha – 1999 Praha
0 diel
1947 Obyce – 2003 Modra
0 diel
1906 Drážďany – 1977 Drážďany
1 dielo
1947 Harju maakond
0 diel