Pri príležitosti 70. narodenín Slovenskej národnej galérie sme pripravili krátky dokument o jej histórii. Vtesnať významné udalosti a zaujímavé momenty z dejín inštitúcie do trinástich minút bolo naozaj výzvou. Dokument sme sa pokúsili zostaviť výberom ukážok z čo najširšieho spektra archívnych materiálov. Namiesto prísnej chronológie sme sa sústredili na dôležité míľniky, ale aj menej známe udalosti i kuriozity z dejín galérie a jej vysunutých pracovísk.Pri tvorbe videa sme využili najmä Archív výtvarného umenia SNG, ktorý je plný dobových fotografií, dokumentov, osobných fondov umelcov, historikov, bývalých riaditeľov a rôznych iných zaujímavostí. Najstaršie dejiny galérie nám pomohli dokresliť aj archívne záznamy z Československých filmových týždenníkov z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu, pretože galéria si zaznamenávala vernisáže a rôzne akcie na videozáznamy vo vlastnej produkcii až od 90. rokov.

 

Otvorenie Slovenskej národnej galérie 25.11.1951 - Umenie XIX. storočia na Slovensku

Otvorenie Slovenskej národnej galérie 25.11.1951 - Umenie XIX. storočia na Slovensku. Realistický obraz našej výtvarnej minulosti, Archív výtvarného umenia SNG

 

Slovenská národná galéria oslavovala každé desaťročie svojho fungovania inak. Prvé okrúhle výročie oslávila rozsiahlou výstavou prírastkov zbierkových predmetov, pretože prvé desaťročie bolo najmä o budovaní zbierkového fondu. Dvadsať rokov galéria oslávila v turbulentnom roku 1968, a tak sa oslavy niesli najmä v duchu významných zahraničných výstav. Tridsať rokov už galéria oslávila v novo-zrekonštruovanom priestore v takzvanom premostení, navrhnutom Vladimírom Dedečkom. Jeho nadčasové riešenie galérii poskytlo rozsiahle výstavné priestory, ale napríklad aj adekvátne priestory pre špecializovanú knižnicu.

Sťahovanie zbierok do Zvolena pred rekonštrukciou 1969. Archív výtvarného umenia SNG, Osobný Fond: Karol Vaculík.

Sťahovanie zbierok do Zvolena pred rekonštrukciou 1969. Archív výtvarného umenia SNG, osobný fond: Karol Vaculík.

Karol Vaculík na streche galérie počas rekonštrukcie v roku 1977. Archív výtvarného umenia SNG, Osobný Fond: Karol Vaculík.

Karol Vaculík na streche galérie počas rekonštrukcie v roku 1977. Archív výtvarného umenia SNG, osobný fond: Karol Vaculík.

 

Štyridsiate narodeniny galéria oslávila tesne pred nežnou revolúciou bilancovaním desaťročia v nových priestoroch nie len pre výstavy a zbierkové fondy, ale aj pre odborné činnosti, ako reštaurátorské oddelenie s rôznymi laboratóriami, fotografické oddelenie a iné odborné dielne.

 

Reštaurátorský ateliér, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG, Osobný Fond: Marián Horvát, 1985.

Reštaurátorský ateliér, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG, osobný fond: Marián Horvát, 1985.

Pohľad do expozície Európskeho umenia, 1988 - 40. rokov SNG, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG, Albumy výstav.

Pohľad do expozície európskeho umenia, 1988 - 40. rokov SNG, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG.

 

Polstoročnicu SNG oslavovala v hoteli Devín, príhovor mal aj vtedajší minister kultúry Milan Kňažko a tentokrát sa už mohla galéria ohliadnuť za porevolučnými zmenami, ktoré sa prejavili najmä v uvoľnenom výstavnom programe a v množstve zahraničných výstav a návštev významných svetových umelcov.

 

Riaditeľ SNG Pavol Muška a Minister Kultúry Milan Kňažko na oslave 50. narodenín SNG, Hotel Devín, 1998, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG

Riaditeľ SNG Pavol Muška a minister kultúry Milan Kňažko na oslave 50. narodenín SNG, Hotel Devín, 1998, Foto: A. Mičúchová, Archív výtvarného umenia SNG

 

60 rokov SNG oslávila výstavou 60 rokov otvorené, ktorá v časovej línii predstavila najdôležitejšie dokumenty, významné akvizície, pracoviská a osobnosti spojené s fungovaním galérie. SNG taktiež vydala publikáciu 111 diel zo zbierok SNG a špeciálnu ročenku, ktorá podrobne zmapovala dejiny inštitúcie. Práve tá bola jedným z významných zdrojov informácií pri tvorbe dokumentu 70 rokov SNG.

 

Víťazný návrh Martina Kusého a Pavla Paňáka na rekonštrukciu budovy SNG, vizualizácia nádvoria

Víťazný návrh Martina Kusého a Pavla Paňáka na rekonštrukciu budovy SNG, vizualizácia nádvoria

 

70. výročie si galéria pripomenula bohatým programom pre verejnosť s názvom Živijó. Podujatie obsahovalo kreatívne dielne, art kiosky predstavujúce rôzne odborné aktivity galérie a artefakty z umeleckých zbierok, kurátorský sprievod aktuálnymi výstavami, prehliadku prebiehajúcej rekonštrukcie, audiovizuálnu performance založenú na scénografických návrhoch Ľudovíta Fullu a mnoho ďalšieho.

Art kiosk Optické laboratórium na oslave 70. výročia SNG

Art kiosk Optické laboratórium na oslave 70. výročia SNG

 

Dokument o dejinách SNG čoskoro predstavíme aj vo formáte hypervidea s prepojeniami na výtvarné diela, historické fakty, osobnosti a zaujímavosti, ktoré sa do minutáže videa nevošli.

 


Video 70 rokov SNG vytvorili Juraj Starovecký, Zuzana Koblišková v spolupráci s Archívom výtvarného umenia SNG a kolektívom Oddelenia digitálnych zbierok a služieb. Komentár nahovoril Marek Rozkoš.

Za pomoc pri príprave a poskytnutie archívnych materiálov ďakujeme: Alexandre Kusej, Erike Trnkovej, kolegom zo SNG Strážky, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, festivalu Zámocké hry zvolenské, Petrovi Henešovi a rodine Karola Vaculíka.

Vo videu boli použité archívne materiály z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu v Bratislave.