V dejinách umenia nájdeme len málo obrazov, ktoré boli viac diskutované ako Melanchólia Albrechta Dürera. Zvláštnu pozornosť jej venoval aj jeden z najvplyvnejších historikov umenia 20. storočia Erwin Panofsky. Podľa neho Dürer v Melanchólii zašifroval svoj vlastný duševný umelecký portrét.

Erwin Panofsky sa vo svojej práci venoval predovšetkým symbolom a významom obrazov vo výtvarnom umení. Prečo sa domnieval, že by grafika, ktorá na prvý pohľad znázorňuje alegorickú postavu melanchólie, sediacej uprostred chaotickej konštelácie rôznych zdanlivo náhodných predmetov, mala stelesňovať autorov duševný portrét? Symboly a veci však pozornému divákovi prezradia oveľa viac. Môžu odhaliť nielen skrytý význam videných predmetov, ale aj poodhaliť myslenie dobových humanistov.

Albrecht Dürer, Phillip Johann Walter –  Albrecht Dürer, 1500, Galéria mesta Bratislavy

Albrecht Dürer, Phillip Johann Walter –  Albrecht Dürer, 1500, Galéria mesta Bratislavy

 

Písal sa rok 1514, keď Albrecht Dürer na vrchole svojich síl vytvoril tri tzv. „majstrovské rytiny“, odkazujúce na morálne, intelektuálne a teologické cnosti stredovekej scholastiky. Morálku reprezentuje dielo Rytier, smrť a čert, teológiu dielo Sv. Hieronym vo svojej pracovni a napokon intelekt znázorňuje práve medirytina s názvom Melanchólia I. Obraz už na prvý pohľad vyžaruje zvláštnu atmosféru. Skrýva totiž veľa neobyčajných predmetov. Autor ich nevybral náhodne, ale umiestnil ich presne tak, aby mal divák možnosť očami putovať po obraze a nachádzať rôzne symboly.

Ústrednou postavou je okrídlená žena v dobových šatách siahajúcich po zem. Má na nich opasok s remienkom, na ktorom visia kľúče a veľký mešec na mince. Kľúče symbolizujú moc a poriadok, mešec s peniazmi prosperitu. Žena má na hlave venček uvitý z potočnice a iskiernika – liečivých rastlín, ktoré v Dürerových časoch asociovali melanchóliu. Z jej mierne zamračeného výrazu a hlavy opretej do dlane čítame zamyslenie či zahĺbenie sa do riešenia akéhosi závažného problému. Bytosť vo svojej pravej ruke drží kružidlo ako symbol racionality a kreativity. Ruku má opretú o knihu.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Ak chvíľu ostaneme pri geometrii, určite neprehliadneme guľu a zvláštny hranatý útvar. Guľa symbolizuje dokonalý tvar, navyše odráža svetlo, čo prezrádza kovový materiál. Môže reprezentovať umeleckú pomôcku, ale rovnako aj Dürerov postoj k Zemi ako guľatej planéte. Dürer žil práve v časoch, kedy Európania hľadali dôkazy o guľatom tvare Zeme, o čom sa zmieňuje aj Dante v Božskej komédii, ale aj mnoho ďalších učencov, umelcov a humanistov.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Mnohosten na obraze býva označovaný tiež ako Dürerov mnohosten. Dürer síce nemal vyššie akademické vzdelanie, no o jeho záujme o prírodné vedy a matematiku svedčí aj vydanie príručky O dynamike polygonálnych útvarov z roku 1525 ako pomôcke pre výtvarníkov. Pri pohľade zblízka sa na jednej zo stien Dürerovho mnohostenu javí niečo ako mapa krajiny. Ak však pohľad oddialime, videný obraz sa zmení na nejasný mužský portrét. Presnejšie – zobrazenie muža s dlhými vlasmi a bradou v renesančnom klobúku, čo by mohol byť skrytý obraz samotného autora.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Ďalší predmet nabitý symbolikou je mlynský kameň opretý vedľa postavy Melanchólie. O význame mlynského kameňa existujú samostatné štúdie. Nás však na tomto obraze zaujíma jeho úloha ako prostredníka medzi životom a smrťou, vedomím a bezvedomím, a v neposlednom rade symbolu premeny medzi mužským a ženským princípom. Mlynský kameň tak môže predstavovať transformáciu protikladov, na základe ktorej Panofsky interpretuje melanchóliu ako duševný portrét muža.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Vedľa postavy Melanchólie sedí malý anjelik nazývaný aj putto. Anjelik má sklopený zrak a v rukách drží voskovú tabuľku a stylus – škrabadlo určené na písanie. Malý putto zastupuje ďalší z protikladov – v porovnaní s dospelou zamračenou postavou predstavuje detský záujem o svet a hlboké ponorenie sa do činnosti, ktorú práve vykonáva. Umelcova duša tak v sebe stále nesie element zvedavého dieťaťa.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Mažiar zastupuje alchýmiu, v tých dobách považovanú za vedu o kovoch a premene neušľachtilých kovov na zlato. Pes ako symbol vernosti asociuje opäť melanchóliu. Ďalšie zviera na obrázku je netopier s hlavou psa, držiaci Melanchólia I. Netopier ako symbol noci evokuje strach z temnoty, taktiež odvrátenú stránku sveta, čo je opäť jasný súvis s melanchóliou. Nápis odkazuje na jednu z foriem melanchólie, definovanú nemeckým mysliteľom a filozofom Corneliom Agrippom, ktorý ju popísal ako stav mysle v troch stupňoch. V prvom stupni melanchólia vládne predstavivosti a týka sa predovšetkým umelcov. Je to teda stav mysle prináležiaci umelcom.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

V pozadí je znázornená prímorská krajina, prístav s loďami, zapadajúcim slnkom a dúhou. Západ slnka pripomína melanchóliu a príchod noci, dúha zasa nádej a spirituálny most medzi nebom a zemou. More do dnešných čias znamená aj zabudnutie, čím opäť poukazuje na melanchóliu. Nad prístavom, v dúhovom oblúku, symbolizujúcom nádej a nebesá, žiari kométa. Od dávnych čias ľudia verili, že prináša vojny, zlé časy a veľké zmeny. Dürer bol dokonca svedkom takého vesmírneho úkazu, keď v roku 1492 neďaleko Bazileja spadol veľký meteorit.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Rebrík býva tradične interpretovaný ako most medzi pozemským a nebeským svetom. Váhy, ktoré visia na stene, sú ďalším symbolickým predmetom – znamenajú spravodlivosť a boja dobra so zlom. Presýpacie hodiny na stene predstavujú čas a jeho plynutie, pre každého z nás limitované posledným zrnkom piesku. Ide teda o symbol pominuteľnosti spájaný s melanchóliou. Zvonec visiaci na stene predstavuje tiež pominuteľnosť a jeho zvonenie znamená koniec života, o ktorom nikdy nevieme, kedy nastane. Na zvonec je pripevnená šnúra, ktorú drží neviditeľná ruka osudu.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Matematická tabuľka s číslami predstavuje magický štvorec Cornelia Agrippa z knihy De Occulta Philosophia. V riadkoch, stĺpcoch a  štvrtinách predstavuje súčet čísel vždy číslo 34. V dolnom riadku sa objavujú čísla 15 a 14, odkazujúce na rok 1514. Okrem toho sú tu čísla 4 a 1 súviasiace s písmenami D a A, teda iniciámi samotného autora.

Dürerov podpis nájdeme aj v pravom dolnom rohu na schode vedľa sediacej postavy. Je tam vyrytý rok 1514 a štylizované iniciály A a D. Písmeno A Dürer štylizoval do tvaru dverí, pretože jeho meno znamenalo dvere, čo je aj odkaz k názvu obce Ajtós v dnešnom Maďarsku, z ktorej pochádzal Dürerov otec.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

V spodnej časti obrazu sa nachádzajú voľne položené predmety zastupujúce remeslá – hoblík, pílka, klince a drevené komponenty súvisia s remeslom a zručnosťami. Dobre zvládnuté remeslo považoval Dürer za základ a odrazový mostík svojej umeleckej činnosti.

Albrecht Dürer (autor originálu), Johan Wierix (grafik) – Melanchólia, 1602, detail

 

Obraz Melanchólia I v sebe ukrýva mnoho z Dürerových osobných záujmov a názorov. Pre svoju koncentráciu symbolov a odkazov býva označovaný ako Dürerova summa – zhrnutie osobnosti do symbolického obrazu, vytvárajúceho humanistický portrét umelca, mysliteľa a človeka svojej doby.

Dielo Melanchólia si môžete stiahnuť vo vysokom rozlíšení, rovnako ako ďalších viac než 100 diel Albrechta Dürera.

 


Použité zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=SmFTSBMq2LU

https://www.youtube.com/watch?v=z11pYvaLctY

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_69/zoom

https://en.wikipedia.org/wiki/Melencolia_I

http://www.albrechtdurer.org/melancholia/

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1205/1205.0080.pdf

http://www.e-jsst.org/upload/jsst-7-1-57.pdf

http://tems.umn.edu/pdf/Panofsky_iconology2.pdf

https://arthistoryunstuffed.com/erwin-panofsky-art-history-part-two/

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.