Mohlo by sa zdať, že písanie denníka patrí skôr do oblasti literárneho žánru ako do výtvarného umenia, no rôzne formy zaznamenávania udalostí a priebehu času svedčia o opaku. Samotné písanie denníka bývalo bežným sprievodným javom umelcovej tvorby. Prostredníctvom neho zaznamenával inšpiračné zdroje, rodiace sa nápady, ale aj reflexiu toho, čo už vytvoril. Umelcov denník tak neraz dopovedá príbeh jeho tvorby alebo konkrétneho diela. K takýmto projektom prispela aj Slovenská národná galéria, ktorá v roku 2007 knižne vydala výber z denníkov Ladislava Mednyanszkého.

Doplnková kolekcia k článku: Denník ako dielo

V úplne inej pozícii je však denník ako téma umeleckého konceptu, keď má umelec potrebu zaznamenávať určitý proces zmeny alebo aj svoje myšlienkové pochody. Ukážkovým príkladom je cyklus Vladimíra Popoviča Šesť dní v ateliéri, ktorý je akýmsi vyjadrením kreatívnej práce zaznamenanej nie na papieri, ale v papieri. Popovič sa téme denníka venuje aj neskôr v kombinovaných lyrických maľbách, do ktorých vkladá poetické texty.

Vladimír Popovič - Šesť dní v ateliéri I. (1966), Slovenská národná galéria, SNG

Vladimír Popovič - Šesť dní v ateliéri I. (1966), Slovenská národná galéria, SNG

Umelecké vyjadrenie prerodu autorovho konceptu či zachytávanie samotného procesu tvorby je veľmi častým motívom diel Denisy Lehockej. To, čo je pre mnohých iba prvým krokom, náčrtom, uvažovaním o umeleckom diele, je pre Lehockú dielom samotným. Kým iní si na papier verbálne zaznamenávajú svoje každodenné postrehy a dojmy, Lehocká, a nakoniec aj iní umelci, siahajú po výtvarných vyjadrovacích prostriedkoch. Čítanie denníka prezrádza čosi z intímneho sveta jeho pisateľa; umelecké diela s povahou zaznamenávania, či už priebehu umelcovho dňa, týždňa, roka alebo premeny konceptu, odhaľujú pozornému divákovi vnútorný svet ich autora.

Denisa Lehocká - Bez názvu (1999), Slovenská národná galéria, SNG

Denisa Lehocká - Bez názvu (1999), Slovenská národná galéria, SNG

Pre denník ako žáner je veľmi dôležitá chronológia, no nemusí to tak byť vždy, niekedy môžu byť zdôraznené iba dva momenty, pričom divák vie, čo sa odohralo v čase medzi nimi. Pri dokumentácii pracuje takýmto spôsobom často procesuálne umenie, ktoré zaznamená začiatok a neskoršiu fázu napríklad hnilobného procesu.

Ľubo Stacho - Manifest času (1976–1984), Slovenská národná galéria, SNG

Ľubo Stacho - Manifest času (1976–1984), Slovenská národná galéria, SNG

Ešte zaujímavejšie je potom vytváranie chronológie do budúcnosti, keď sa otvára priestor (nielen) umelcovej kreativite. Ťažisko denníka sa presúva z akejsi bilancie a nostalgie do roviny plánovania a vyjadrovania túžob. Autor akoby získaval nad budúcnosťou “nadvládu“ a manipuloval s vnímaním reality. Najmä v prípade – ak divák nie je upovedomený o autentickom čase – a ani  netuší, že sleduje projekciu, a nie záznam. Práve v kreatívnom chápaní zápisu, či už je to spôsob usporiadania udalostí alebo spôsob interpretácie jednotlivých zážitkov, dojmov a postojov, tkvie čaro umeleckých denníkov.

Rudolf Sikora - Čas...Priestor VI., Priestor života II. (1974), Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB

Rudolf Sikora - Čas...Priestor VI., Priestor života II. (1974), Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, GPB

Peter Bartoš - V našom čase I. (2007), Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ

Peter Bartoš - V našom čase I. (2007), Galéria umenia Ernesta Zmetáka, GNZ

 

Výtvarné aktivity

Denníky si našli obľubu u detí i dospelých. Či už vo forme zapísaných myšlienok a zážitkov z dňa, grafických záznamov odpozorovaných zo skutočnosti či vlastnej fantázie. Diáre nám pomáhajú zorientovať sa v každodennej realite, nepremeškať dôležité termíny alebo uchovať spomienky a vrátiť sa do minulosti.

Vyrobte si vlastný denník

Ako prvé si zvoľte formát denníka a to, čo bude jeho obsahom. Využiť sa dá i recyklovateľný materiál, napríklad noviny (vložte do denníka pár strán dolu hlavou – vhodné pre deti na rozvíjanie fantázie pomocou dokresľovania a zoznamovanie sa s písmenami).
Viazanie: Zoberte si iba časť papierov, preložte na polovicu a v linke ohybu ich pomocou ihly a nite zošite. Všetky zväzky nakoniec spolu znovu zošite na chrbte denníka. Chrbát prelepte plátnom alebo textilnou lemovacou páskou. Použite tekuté lepidlo na papier.
Obal denníka vytvoríte z tvrdeného kartónu. Vyrežte 2 rovnaké kusy kartónov na titulnú a zadnú stranu denníka. Kartónový obal prelepte jedným kusom papiera alebo textíliou, aby titulná a zadná strana väzby boli spojené. Na záver lepidlom prilepte poslednú stranu denníka na vnútornú stranu kartónového obalu.

Pavlína Morháčová - Diár SNG pre rok 2015 (2014), Slovenská národná galéria, SNG

Pavlína Morháčová - Diár SNG pre rok 2015 (2014), Slovenská národná galéria, SNG

 

Časové záznamy (Tak plynie čas)

V lete trávia deti viac času doma alebo na prázdninách. Výhľad z okna – nech sme kdekoľvek – je stále fascinujúci a my ho môžeme zaznamenať. Lepiacou páskou nalepte na okno priehľadnú fóliu alebo euroobal. Pozorujte cez ňu scenériu (ulicu, ľudí, parkovisko, autá, bicykle...). Obkreslite jej kontúry fixkou. Pozorujte zmeny počas dňa a zaznamenávajte ich prekrývaním čiar. Úloha sa dá variovať časovo (fázy dňa, týždňa, mesiaca...). Na každý záznam môžete použiť inú farbu fixky alebo pridávať fólie.

Rudolf Sikora - Zo zápisníka I. (1968-1969), 	Slovenská národná galéria, SNG

Rudolf Sikora - Zo zápisníka I. (1968-1969), Slovenská národná galéria, SNG

 

Vo farbe leta

Uchovajte si zážitok z miesta prostredníctvom farieb. Ak radi trávite čas pri vode, rozhliadnite sa okolo seba, vezmite si za hrsť zeme alebo steblo trávy, naberte vodu a maľujte. Hnedasto sfarbená zem spolu so zelenými odtieňmi zanechajú farebnú stopu. Tú môžete vytvoriť aj v domácom prostredí z rôznych druhov bylín, kvetov, ktoré si prinesiete z navštíveného miesta alebo vyhľadáte pre tento účel. Nazbierané rastliny zalejete horúcou vodou a necháte vylúhovať (čím dlhšie, tým intenzívnejšia farba vznikne). Na maľbu môžete priamo použiť letné plody a sfarbiť si spomienku na jahodovo, čučoriedkovo, cviklovo...

Otis Laubert - Zo série Zbierky I. (1978), Slovenská národná galéria, SNG

Otis Laubert - Zo série Zbierky I. (1978), Slovenská národná galéria, SNG

 

Denné zadania do denníka

Aj počas leta môžeme školopovinné deti hravo zapojiť do upevňovania si vedomostí. Každý deň im zadajte úlohu, ktorú majú splniť. Prvý deň si môže dieťa zaznamenať činnosti iba v slovesách (vstal, pozrel, usmial, raňajkoval...). Druhý deň si zapisuje všetky zvieratá, ktoré stretne. Ďalší deň počíta a značí počet krokov, zrátava domy, ulice, lavičky v parku, kruhové objazdy... Obmieňajte úlohy, precvičujte slovenčinu, matematiku a prepájajte ich s inými predmetmi napríklad cez zážitky, kresby, myšlienkové mapy a pokusy.

Ľubomír Ďurček - Signály - Systém II. (1977-1983), Slovenská národná galéria, SNG

Ľubomír Ďurček - Signály - Systém II. (1977-1983), Slovenská národná galéria, SNG