Jiří Karásek ze Lvovic bol básnik, literát, okultista, ale aj vášnivý zberateľ umenia. Zameriaval sa na umenie slovanských krajín od Poľska až po Juhosláviu, symbolizmus, dekadenciu, francúzsku postimpresionistickú kresbu či tvorbu českej moderny a avantgardy.

V jeho rôznorodej zbierke nájdeme Klimta, Kokoschku, Goyu, Braunerovú, Muchu, Kupku, Hlaváčka, Muncha, Dürera a ďalšie silné mená. Highlighty zbierky postupne zverejňuje Památník národního písemnictví v prehľadne členenej a bohato popísanej online galérii vytvorenej v spolupráci s Lab.SNG.

 

Karáskova rozsiahla zbierka diel od stredoveku po 20. storočie obsahuje viac než 50 tisíc objektov. Verejnosť ju mohla prvýkrát vidieť v roku 1925 v Tyršovom dome českých sokolov, kde aj zakotvila na 25 rokov. Po nástupe komunistov k moci zbierku previedli na Památník národního písemnictví, kde sa v pôvodnej podobe uchovala až dodnes. Zdigitalizovaná časť zbierky zatiaľ predstavuje len malý zlomok, no vďaka výnimočnému vkusu zberateľa a prísnemu výberu kurátorov sú to všetko mimoriadne kvalitné diela.

Vo výbere zaujme najmä kategória umenia slovanských krajín. Karásková myšlienka založiť v Prahe zbierku zameranú na slovanské umenie našla podporu aj u Tomáša G. Masaryka, ktorý z vlastnej iniciatívy poveril Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe nákupom umeleckých diel slovanských autorov pre doplnenie expozície. S podporou historika umenia a vtedajšieho ministerského úradníka Václava Viléma Štecha sa zbierka dočasne rozrástla o súbor súčasného ruského, bulharského, chorvátskeho, slovinského a lužickosrbského umenia, ktorý Karásek systematicky rozširoval z vlastných prostriedkov alebo prostredníctvom súkromných mecenášov a umelcov.

Památník národního písemnictví spravuje aj online galériu barokového grafika Václava HollaraXVI. Trienále českého ex libris 2020.

 

Jaroslav Panuška – Vodník, okolo 1900

Jaroslav Panuška – Vodník, okolo 1900 

 

Aleksander Christov Dobrinov – Karikatura Terezy Koseové-Dubrovské, 1927

Aleksander Christov Dobrinov – Karikatura Terezy Koseové-Dubrovské, 1927 

 

Jakub Schikaneder – Maltézské náměstí v mlze, okolo 1910

Jakub Schikaneder – Maltézské náměstí v mlze, okolo 1910

 

Zdenka Braunerová – Pražské Benátky, 90. roky 19. storočia

Zdenka Braunerová – Pražské Benátky, 90. roky 19. storočia

 

Menci Clement Crnčić – Květinové zátiší, 1890 – 1920

Menci Clement Crnčić – Květinové zátiší, 1890 – 1920

 

Rembrandt van Rijn – Faust, 1650 – 1654

Rembrandt van Rijn – Faust, 1650 – 1654

 

Edward Munch – Krajina se dvěma stromy, 1880 – 1944

Edward Munch – Krajina se dvěma stromy, 1880 – 1944

 

František Kupka – Akrobatka, 1902

František Kupka – Akrobatka, 1902

 

Nikolaj Michajlovič Rodionov – Stařenka, 1934

Nikolaj Michajlovič Rodionov – Stařenka, 1934

 

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Bělskij – Po revoluci (skica k obrazu), 1918 – 1920

Nikolaj Petrovič Bogdanov-Bělskij – Po revoluci (skica k obrazu), 1918 – 1920

 

Paul Signac – Motiv z Bosporu, 1907

Paul Signac – Motiv z Bosporu, 1907

 

Paul Gauguin – Le sourire, 1898 – 1899

Paul Gauguin – Le sourire, 1898 – 1899

 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.