Visscher, Claes Jansz.
93 díl
v 0 kolekcích
1339 vidění
Seznam autorů a autorek

Claes Jansz. Visscher

příp. Claesz Jan Visscher, Claes Jansz Visscher st., Nicolas Joannis Visscher, Nicolas Visscher, Claes Visscher, Claesz Jansz Visscher

* 1550 Amsterdam – ✝ 1612 Amsterdam

, ,