Vrzgula, Marko
11 díl
v 1 kolekcí
2439 vidění
Seznam autorů

Marko Vrzgula

* 24.02.1966 Košice

,

Vrzgulova tvorba sa rozvíja vo formáte dlhších, niekoľkoročných cyklov. Figúru abstrahoval v absolventskej práci Okná (1990 – 1991), rotujúci valec určoval pásové kompozície dlhoročného cyklu Prieniky (1993 – 2000). Príbuzný princíp opakovania horizontál uplatnil aj v cykle Mosty (2004 – 2011), nasledovali Pohyby a Špirály (2006 – 2012), v ktorých sa farebné pasty už zásadne aktivizujú. Niekoľkoročný maliarsky cyklus Pulzary (2011 – 2015) dopĺňajú a rozvíjajú Hladiny (2019 - )

Marko Vrzgula zdokonaľuje vlastnú akrylovú receptúru schopnú uniesť veľké množstvo farebnej pasty, čo mu umožňuje vytvárať haptické reliéfy. Týmto sa Vrzgula dostáva priamo fyzicky do tvorby kompozície bez akéhokoľvek nástroja. Najvýznamnejšou zložkou takejto tvorby je samotný proces – akcia autora v ploche obrazu.

Katedru maľby na Vysokej škole výtvarných umení absolvoval v rokoch 1985 – 1991 (Rašla, Stoklas, Berger). V období 1992 – 2002 bol pedagógom na Katedre maľby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (Základy maľby a Kresba pre 1. až 5. ročník), v rokoch 2002 – 2004 na Katedre výtvarnej výchovy a tvorby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Je jedným zo zakladajúcich členov združenia Modré Hrušky (1988) a tiež autorom konceptu a správcom galérie GUBA (2004).

Zúčastnil sa medzinárodného sympózia v rakúskom Horne, sympózia veľkoformátovej maľby v Dolnom Kubíne, maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom, programu Artists-in-Residence – Jelení Studio v Prahe, plenéru v Malej Frankovej. Od roku 2010 poriada maliarske sympózium Lúčky.

Od roku 1988 svoju tvorbu predstavil na vyše dvadsiatich samostatných výstavách na Slovensku (Bratislava, Martin, Poprad, Košice, Žilina, Dolný Kubín, Zvolen, Trenčín a i.), vo Francúzsku aj Izraeli. Zúčastnil sa na viac ako päťdesiatich kolektívnych výstavách, o. i. vo Viedni, St. Pöltene a Horne (Rakúsko), vo Varšave a v Poznani (Poľsko), Mníchove a v Bruckmühli (Nemecko), v Novom Sade (bývalá Juhoslávia), vo Washingtone (USA), Sofii (Bulharsko), Cagnes-sur-Mer (Francúzsko), Londýne (Veľká Británia), v Česku (Osová Bítýška, Klatovy – Klenová) a na Slovensku. Žije a tvorí v Bratislave a v liptovskej obci Lúčky – kúpele.

Působení

Bratislava (pôsobenie)

Vztahy

učiteľ
Ján Berger
Milan Rašla