Pilotný diel série Príbehy umenia si teraz môžete pozrieť vo formáte Hyper-video s anotáciami a doplnkovým obsahom. Anotácie videa sa zobrazujú v pravom bočnom paneli, ich jazyk (angličtina / slovenčina) môžete zvoliť pomocou menu v ľavom hornom rohu. Pre optimálne zobrazenie odporúčame režím na celú obrazovku (ikona fullscreen, vpravo dole).

 

We are excited to present an extended version of the first episode of Pribehy Umenia. You can explore extra content that is linked to the video. Video annotations are previewed in the panel on the right side. Click on the icons below the timeline to show the annotations in full. Annotations language (English / Slovak) can be switched via the upper-left corner menu. English subtitles are included. Please use fullscreen for an optimal experience.

 

 Séria krátkych dokumentov Príbehy umenia približuje výtvarné diela prostredníctvom osobných pohľadov autorov, ich rodín, alebo ľudí ktorí sú na nich zachytení. Pilotný diel série je venovaný Pamätníku Červenej armády na Slavíne, soche vojaka na pylóne a jeho autorovi Alexandrovi Trizuljakovi. V novom formáte hyper-video je dokument doplnený anotáciami, odkazmi na Web umenia, historickými súvislosťami a nepoužitým obsahom. Prepájanie videa na iné médiá a externé zdroje informácií je zatiaľ v zárodku - budeme ho naďalej rozvíjať v nasledujúcich dieloch.

 

 

Autormi dokumentu je skupina mladých tvorcov Moiré, ktorí si zvolili formát pozostávajúci z rozhovorov (kunsthistorička Alexandra Kusá, syn sochára Klement Trizuljak, manželka Eva Trizuljaková), zo záberov na exteriéry, interiéry (ateliér sochára), z archívnych materiálov (Slovenský filmový ústav a rodinný archív rodiny Alexandra Trizuljaka) a zo zdigitalizovaných diel zo zbierok SNG. Širší záber diel súvisiacich s pamätníkom a so sochou vojaka nájdete v našej kolekcii — súťažné návrhy a fotografie z výstavby Slavína, umelecké fotografie a sochárske návrhy.


Príbehy umenia is a series of short documentaries, explaining works of art through the personal views and experiences of artists, their families or the people depicted. The pilot episode is dedicated to Slavín - a memorial monument and military cemetery in Bratislava - the statue of the soldier on the pylon and its creator, Alexander Trizuljak. The new hyper-video format contains annotations, links to Web umenia, contextual explanations and previously unseen content. The format will be developed further in the next episodes.

The documentary was made by a young creative studio Moiré, who chose a format consisting of interviews (art historian Alexandra Kusá, Klement Trizuljak, Eva Trizuljaková), exterior and interior views of the memorial, views from the sculptor's studio, archive materials (from Slovak film institute and the family of Alexander Trizuljak) and the digitized artworks from the collections of Slovak national gallery. For more information and related artworks, see our collection dedicated to Slavín.


Nové kolekce, články a tipy na výtvarná díla 2x měsíčně
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.