Některé prvky na této stránce nejsou přeloženy do češtiny. ¯\_(ツ)_/¯

Portréty Rómov v ateliéri

Imrich Emanuel Roth

Cigáni v ateliéri

V druhej polovici 19. storočia sa do popredia pomaly dostáva záujem o prácu v novom médiu fotografie. Prvé pokusy nie sú v oblasti východného Slovenska dôkladne prebádané, k dispozícii máme iba výstupy košického maliara Imricha Emanuela Rotha (1814 – 1885), ktorý vo svojom prvom stálom fotografickom ateliéri v Košiciach (pravdepodobne od roku 1854) zhotovuje portréty technikou dagerotypie. Je logické, že fotografia sa sústredila práve na portréty, ktorých statickosť umožňovala technologicky prijateľnejšie zhotovenie, keďže vtedajšia technológia neumožňovala korektne zachycovať exteriérové prostredie voľnej krajiny. Z toho dôvodu sa Rothov ateliér zameriaval prevažne na portrétnu fotografiu. V prípade príslušníkov cigánskeho etnika sa jedná o inscenované podobizne, ktoré dokumentujú spôsoby dobového odievania. 
 

Miroslav Kleban ● VYPOVEDANÍ – CIGÁNI V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ 19. A 20. STOROČIA

datace:
rozměry: výška 293.1 cm, šírka 224.5 cm
kolekce:
značení:
galerie: Východoslovenské múzeum, Košice
kolekce:
značení:
galerie: Východoslovenské múzeum, Košice