m.p.m. per orchestra da camera

Milan Adamčiak

datovanie:
miery: výška 30.0 cm, šírka 30.0 cm
výtvarný druh: kresbavoľná
typ objektu: závesný obraz
materiál: papier
technika: kombinovaná technika
ceruza
tuš
značenie:
inštitúcia: Nitrianska galéria, NGN
inventárne číslo: K 776
tagy: partitúra poézia performancia

Adamčiak vo svojich prácach, výskumoch reagoval na vizuálne vzťahy medzi hudbou a výtvarným umením. Tvoril experimentálnu poéziu, grafické partitúry. Bol aktívny ako hudobník a performer. Vytváral rôzne “vlastné” nástroje, ktoré sme schopní interpretovať aj v zmysle ready made. Názov oboch sprístupnených diel/vizuálnych partitúr/ odkazuje na hudbu – jej terminológiu. Autora si dovoľujem nazvať slovenským “Johnom Cageom”(s ktorým sa osobne poznal). Fluxusová estetika v jedinečnej tvorbe tohto autora otvára pre nás rôzne možnosti vlastného vnímania hudobného, vizuálneho, literárneho sveta.

Muzikológ, čelista, skladateľ a experimentátor Milan Adamčiak sa od druhej polovice 60. rokov 20. storočia ako jeden z prvých u nás začal cieľavedome venovať výskumu intermediálnych presahov – vzájomných vzťahov hudby a výtvarného umenia. Okrem toho sa venoval tvorbe experimentálnych foriem poézie a grafických vizuálnych partitúr, účinkoval v hudobných a performatívnych akciách, vytváral nástroje z prevažne nájdených predmetov.

Experimentálna poézia narúša tradičné formy a postupy, spája literatúru, hudbu a vizuálne umenie. Delí sa na rôzne druhy, napríklad na poéziu fonetickú (spojenie hudby a literatúry), konkrétnu (zameraná na stručnosť, presnosť, rytmus a princípy matematiky), alebo vizuálnu (dôležitý je vizuálny charakter textu).

Partitúra v pôvodnom význame slúži na grafické zaznamenanie hudby (noty, notová osnova). Grafické partitúry sa však od 20. storočia začínajú používať aj na zaznamenanie iných foriem umenia, ako napríklad tanec, performancia, alebo postupy pri realizácii rôznych projektov. Podľa výtvarných grafických partitúr sa však nemusí vždy hrať, môžu fungovať aj v čisto vizuálnej podobe.

Fluxus (z latinského tok, prúd), do ktorého radíme aj Milana Adamčiaka, je medzinárodné hnutie spájajúce rôznych umelcov, ktorí experimentujú, prekračujú hranice a bežné konvencie, využívajú a spájajú rôzne druhy umenia. Založil ho v 60. rokoch 20. stor. v USA litovský emigrant George Maciunas. Už od jeho začiatkov je úzko spojené s experimentálnou hudbou a novodobými divadelnými formami.

Omar Mirza ● Virtuálna galéria NG