7 820 000 000. To je približný počet obyvateľov našej planéty v roku 2020. Rovnaký je počet rozmanitých ľudských príbehov a pováh. Ani jeden z nás nie je identický. Líšime sa od seba vonkajšou podobou, povahovými črtami, ale tiež intenzitou prežívania, empatiou a emocionálnou inteligenciou. V rôznych životných situáciách môžeme rozdielne pociťovať radosť, smútok, hnev i strach. Odrážajú sa na našej tvári, v geste, pohybe, intenzite hlasu, ale i v konaní a samotných skutkoch. Niektoré z nich dokážu v sekunde prekvapiť, iné zasa prežívame dlhodobo. 

Edukatívno-prezentačná výstava Ako na umenie... 3 / portrét a figúra v Stredoslovenskej galérii predstavuje pohľad na človeka v rôznych jeho podobách a polohách. Zameriava sa ako na skúmanie vonkajších vlastností, tvarových premien, tak i na bohatý vnútorný svet spojený so širokou škálou pocitov a emócií. Súčasne dáva impulz k uvažovaniu o vlastnej identite, posúva k sebapoznávaniu, konfrontuje s inakosťou a nabáda na toleranciu voči druhým. Výstava nadväzuje na sériu interaktívnych edukatívnych výstav realizovaných oddelením galerijnej pedagogiky SGB, ktoré pracujú so vzdelávacím potenciálom prezentovaných diel vizuálneho umenia.

Virtuálna prehliadka výstavy:

 

Aktivity k vybraným dielam si môžete vyskúšať aj vy, či už v kruhu rodiny alebo v škole. Vďaka ním sa možno naučíte niečo nielen o druhých, ale dozviete sa viac i o sebe samých.

 


 
Naštartuj svoju fantáziu a dôvtip 

Vyber si a vytlač reprodukciu ľubovoľného diela s námetom portrétu. Kriedovou fixkou alebo olejovým pastelom dokresli na priehľadnú fóliu rozmanité detaily či zaujímavé doplnky.

dokresľovanie portrétu

 

Namiesto priehľadnej fólie môžeš použiť aj pauzovací papier a farebné ceruzky. Pretvor, ozvláštni a súčasne si takto prisvoj pôvodnú obrazovú predlohu.

prekresľovanie portrétu

Francúzsky umelec Marcel Duchamp (1887 – 1968) to napríklad v roku 1919 spravil tak, že Mone Lise dokreslil fúziky a briadku. Svojím počinom zámerne pobúril všetkých nadšencov známeho obrazu od Leonarda da Vinciho.

V slovenskom vizuálnom umení sa výtvarným interpretáciám a citáciám venoval maliar a pedagóg Rudolf Fila (1932 - 2015). Ako obrazové predlohy mu často slúžili diela z dejín svetového výtvarného umenia, ktoré sa stali východiskom pre jeho gestické zásahy.

Rudolf Fila – Cranach svieti, 1987, Stredoslovenská galéria

 

Ak ťa táto téma bližšie zaujíma, môžeš si v slovníku výtvarného umenia vyhľadať niečo viac k pojmom ako apropriácia, citácia alebo reinterpretácia.

 


 
Objav nekonečné množstvo kombinácií 

Inšpiruj sa predlohou a pokús sa nakresliť na tvrdý papier alebo kartón niekoľko vlastných portrétov (muž, žena, dievča, chlapec...). Rozstrihaj ich na niekoľko rovnakých štvorcov a následne vyskladaj. Prípadne nachádzaj a kombinuj rôzne časti tvárí.

Portréty si môžeš stiahnuť vo vysokom rozlíšení v PDF formáte a vytlačiť (autor grafického vizuálu Patrik Ševčík).

Pozorne preskúmaj zobrazené portréty a uvažuj o ich spoločných znakoch alebo odlišnostiach. Prípadne uvažuj, ako by si vyzeral/a v rôznych časových obdobiach. Svoju predstavu nakresli na papier, vymodeluj z plastelíny alebo vytvor pomocou koláže.

Portréty:
Vojtech Stašík, Hlava dievčaťa, 1945 – 1950 Vojtech Stašík, Dievčatko, 1946 Janko Alexy, Portrét pani Chrobákovej, 1938 Martin Martinček, Starenka spomína na lásku, 1951 – 2000Jaroslav Augusta, Portrét muža, okolo 1920Martin Martinček, Baník, 1951 – 2000

 


 

Spoznaj svoj odraz v zrkadle 

Zapozeraj sa na seba. Sleduj jednotlivé časti tváre, ich farebnosť i tvarové zvláštnosti. Pozoruj, či je tvoje ľavé oko rovnaké ako pravé. Skúmaj, ako sa odlišuješ od ostatných.

Voskovkou, temperovou farbou alebo kriedovou fixkou môžeš na zrkadlo či zrkadielko nakresliť svoj autoportrét, prípadne len časť z neho alebo drobný detail (znamienko, obočie, nos, ústa, zuby, ucho, oko a pod.).

 

Vo výtvarnom umení existuje celý rad umelcov, v ktorých portrétnej tvorbe nájdeme tiež niekoľko autoportrétov. Patrili medzi nich napríklad Dominik Skutecký (1849 – 1921) či František Gyurkovits (1876 – 1968).

František Gyurkovits – Autoportrét, 1955, Stredoslovenská galéria

 


 
Spoznaj prácu reštaurátora 

Zub času sa podpisuje nielen na ľuďoch, ale aj na výtvarných dielach. Predtým, ako ich v galérii uvidíš vystavené v plnej kráse, musia často prejsť rukami skúseného reštaurátora. Medzi také patril i Portrét dámy od francúzskej maliarky Adely Arentovej, ktorej tvorba pochádza z polovice 19. storočia. Porovnaj ako vyzerala dáma na obraze pred zreštaurovaním a ako vyzerá po ňom.

Adela Arentová – Portrét dámy, 1846, podoba pred a po reštaurovaní
Adela Arentová – Portrét dámy, 1846, podoba pred a po reštaurovaní
 

Náhľady na polovičné čistenie maľby:

Náhľad na polovičné čistenie maľby

Náhľad na polovičné čistenie maľby

 

Pár slov o reštaurovaní tejto maľby ti porozpráva reštaurátor Miroslav Slúka zo Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.

 


 

Zahraj sa na model a fotografa 

Predstav si, že sa nachádzaš v ateliéri. Fotografuješ svoj model alebo pózuješ umelcovi ako predloha pre jeho obraz. Inšpiruj sa dielom Carmen od autora Viktora Hermélyho, ku ktorému sa zachovala aj fotografia z fotenia v jeho ateliéri. Priprav si vlastné rekvizity na fotenie a vymýšľaj rôzne pózy, gestá a výrazy tváre. 

Fotografie môžeš zverejniť na Instagrame @stredoslovenska_galeria alebo použiť hashtag #ssgbb.

Viktor Hermély – Carmen, 1920 – 1920
 
Viktor Hermély – Carmen, fotografia z ateliéruViktor Hermély – Carmen, fotografia z ateliéru
 

 

Žena a jej premeny 

Vo výtvarných dielach mnohých popredných slovenských umelcov nachádzame tému spojenú so ženou. Môžeme ju vidieť stvárnenú v rôznych fázach jej života, či už ako mladé dievča, ženu v plnom rozkvete, alebo tiež ako madonu, matku túliacu sa k svojmu dieťatku, dedinčanku či starenku. 

Výtvarné diela s témou ženy
Ester Šimerová-Martinčeková – Dva sediace akty, 1931 Vincent Hložník – Ležiace dievča, 1943 Mikuláš Galanda – Polakt dievčaťa s hlavou v dlani, 1932 Mikuláš Galanda – Zvestovanie, 1934 – 1938 Mikuláš Galanda – Mladá žena s dieťaťom, 1932 – 1933Ľudovít Fulla – Narodenie, 1940 Nemecký grafik z 1. polovice 16. storočia – Madona so zástupom, pred 1544 Vincent Hložník – Matka s dieťaťom, 1943 Július Szabó – Kozmická forma, 1971Vladimír Kompánek – Žena vo dverách, 1962 Ivan Štubňa – Na priedomí, 1976 Gustáv Gerö – Matka s dieťaťom, 1930

 

Nakresli alebo obkresli predmet, ktorý vystihuje tvoju mamu alebo tebe blízkeho človeka. Priprav si dve alebo viac menších krabíc a rôzne predmety. Postupne ich trieď a vkladaj do krabíc podľa zvolenej témy. Napríklad podľa toho, aké máš k ním asociácie, ktoré sa spájajú s témou detstva, puberty, dospievania a ktoré s témou materstva, prípadne ktoré používajú viac ženy a ktoré viac muži.

 


 

Vcíť sa do postáv na obraze 

Vytvor si bublinky a vpíš do nich, o čom sa medzi sebou zobrazené postavy rozprávajú, čo si myslia alebo aké majú v danej chvíli pocity. Podľa ich výrazov tváre a gest vymysli výstižné či vtipné komentáre.


 

Zoznám sa s paletou svojich pocitov 

Vytvor si z tvrdého papiera kartičky s pocitmi. Vyber si ktorúkoľvek z nich a priraď ju ku konkrétnemu dielu. Tento pocit môžeš zaznamenať na papier pomocou gesta, línie, farby, tvaru, vyjadriť ho svojím telom, príbuznými slovami, zvukom, citoslovcami alebo básňou.

Pouvažuj, ako sa cítiš, tváriš a ako konáš pri rôznych situáciách. Porovnaj to s pocitmi a správaním ostatných tvojich kamarátov.

Umelecké diela znázorňujúce rozmanité emócie:
Rudolf Krivoš, Autoportrét, 1957Viktor Hermély, Matuška, 1918Veronika Rónaiová, Portrét matky, 1978 – 1979Marcel Dúbravec, Sólo I., 1985Imrich Weiner-Kráľ, Tade prešla vojna, 1956Gejza Angyal, Štúdia hlavy I., 1932Gejza Angyal, Zúfalá žena I., 1939Ľudovít Fulla, Hlad v Ázii, 1962Imrich Weiner-Kráľ, Smutné dievča, 1939Mikuláš Galanda, Šašo, okolo 1933 – 1936Oľga Grúberová, Mím, 1965Mikuláš Galanda, Madona s anjelikom a tulipánom, 1934 – 1938Martin Knut, Anjel, 1992

 

Príklady pocitov na kartičkách:

radosť, bolesť, strach, smútok, mrzutosť, škodoradosť, nedočkavosť, znechutenie, podráždenosť, sklamanie, vystrašenosť, zmätenosť, zarazenie, opatrnosť, nervozita, napätie, žiarlivosť, osamelosť, šokovanie, utrpenie, šikana, krivda, utrápenosť, sebavedomie, opustenosť, zahanbenie, zmätenosť, vďačnosť, dôverčivosť, spokojnosť, šťastie, nadšenie, uvoľnenosť, jasanie, sebaistota, úzkosť...

 


 

Zmeň sa na nepoznanie 

Skúmaj svoj odraz na zadnej strane lyžice či vo vypuklom zrkadle. Sleduj, ako sa mení pod rôznym uhlom. Ak máš odvahu si zo seba spraviť srandu, zdeformuj svoj obraz v mobile, tablete alebo počítači, napr. za pomoci programu Photo Warp. Natiahni si kútiky úst, zväčši oči, predĺž jedno ucho či rozšír nosné dierky.

Svoju fotografiu ľubovoľne pretváraj do rôznych variácií a tvarových premien tak, ako to môžeš vidieť aj v dielach z cyklu After ego od multimediálneho umelca a priekopníka videoartu Petra Rónaia (1953). Uvažuj, akými vonkajšími, ale tiež aj vnútornými premenami môže človek počas svojho života prechádzať.

Peter Rónai – séria After Ego, 1997
Peter Rónai, After Ego, 1997Peter Rónai, After Ego, 1997Peter Rónai, After Ego, 1997Peter Rónai, After Ego, 1997

 


 

Výstavu Ako na umenie 3 (portrét a figúra) môžeš navštíviť v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici do 13. júna 2021.

Vyskúšaj aj ďalšie výtvarné aktivity zo série Ako na umenie na tému príroda a krajina.

 

Chceš umenie do mailovej schránky?

Nové kolekcie, články a tipy na výtvarné diela 2x mesačne.
Odoslaním súhlasím so spracovaním osobných údajov.